Hur sälja in fler pappamånader

Moderatkvinnorna har alltid varit emot ytterligare pappamånader kan man läsa i en artikel från 2014. Kvinnor har fler utbetalade föräldrapenningdagar än män. Kvinnor tar ut cirka 75 procent av föräldradagarna.

När Moderatkvinnorna öppnar upp för att lagstifta om fler ”pappamånader” verkar de framförallt ha utrikes födda kvinnor i åtanke. I en intern rapport av Moderatkvinnornas arbetsgrupp ”pekas ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen ut som en nyckel till att kvinnor som är födda utomlands snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. Men också för kvinnor som är födda i Sverige bedöms det vara ett problem att mammorna fortfarande tar ut merparten av föräldraförsäkringen.”

Det är en intressant motivering. Kanske är det en genuin oro för att utrikes födda inte kommer in på arbetsmarknaden, kanske också ett sätt att övertyga personer inom det egna partiet som menar att öronmärkta månader undergräver föräldrarnas valfrihet.

Moderatkvinnor har även tidigare varit för ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen, men då betonat att det bör ske genom en ”naturlig process”. Vi vill att föräldrarna själva ska kunna bestämma det här. Det är upp till föräldrarna själva, menade Moderatkvinnornas dåvarande ordförande Saila Quicklund år 2014 när moderaten Hillevi Engström förordade en tredje pappamånad, något som numer är verklighet . Sedan årsskiftet kan 90 dagar av föräldraförsäkringen inte överlåtas till den andra föräldern.

Kvinnor som grupp har fler utbetalade föräldrapenningdagar än män. Om fler ”pappamånader” är en valfrihetsreform för utrikes födda kvinnor gäller det rimligen också inrikes födda kvinnor.

Istället för att beskriva orsakerna till det ojämställda uttaget skriver Moderatkvinnorna om att ”tydliggöra de svenska värderingarna och vikten av jämställdhet”. Istället för att synliggöra de könsstrukturer som påverkar föräldrar oavsett var de är födda kan man uppenbarligen framställa det som typiskt svenskt att dela på föräldraledigheten.