Minderårigas bristande tillgång till p-piller

År 2009 förklarande en vice chefsåklagare att han inte skulle tveka att åtala den som skrev ut p-piller till någon under 15 år. Uttalandet bidrog inte helt oväntat till oro bland barnmorskor på ungdomsmottagningarna runt om i landet. Under de senaste åren har det framkommit att flera mottagningar inte längre skriver ut p-piller till minderåriga på grund av det ”oklara rättsläget”. Hur många unga som nekats p-piller är svårt att svara på.

Trots kritik mot den tidigare vice chefsåklagarens tolkning av lagen och trots de orimliga konsekvenser en sådan skulle få för sexuellt aktiva unga, så är det som att uttalandet etsat sig fast i vårt kollektiva medvetande. Den felaktiga föreställningen att personer under 15 år inte får ha sex påverkar i dag mer än någonsin ungas tillgång till preventivmedel och i praktiken därmed också risken för oönskade graviditeter.

Minderårigas tillgång till p-piller beror dels på vilket landsting de tillhör, men också vilka riktlinjer ungdomsmottagningarna har. För att inte tala om hur varje enskild barnmorskas inställning till minderåriga som har sex kan bli avgörande. Det går inte att säga något generellt om mottagningarnas riktlinjer, men en sak är säker. En minderårig person som behöver p-piller kan inte längre räkna med att få sådana utskrivna.

För unga som överväger p-piller är ungdomsmottagningarnas riktlinjer svåröverskådliga. Det är tillräckligt svårt som utomstående att få en bild av dem. En del mottagningar skriver ut p-piller till minderåriga, andra har som utgångspunkt att inte göra det. Vissa mottagningar gör det endast med föräldrarnas kännedom. Det påstås att en del ungdomsmottagningar kräver intyg från vårdnadshavare eller helt enkelt anmäler till socialtjänsten om en person under 15 år efterfrågar p-piller.

Även om nu ungdomsmottagningen skriver ut p-piller till minderåriga år är det för den skull inte någon garanti för att de kan hämta ut dem, då det förekommer att apotekspersonal i sin tur nekar dem. Allt enligt en artikel i RFSU:s sexualpolitiska tidskrift Ottar (31/3-15).

”Det började hända något när sexualbrottslagen skärptes. Det skapades ett utrymme för att ha åsikter i moraliska frågor, kring vem som ska ha sex och inte, vilket är problematiskt. Jag tycker man kan se en våg av nymoralism i samhället”, menar barnmorskan Marta Hansson Bocangel.

I verkligheten går det inte att ”hjälpa” sig själv eller någon annan att bli våldtagen. Varken juridiskt eller moraliskt. Den vice chefsåklagarens tolkning; att p-piller till en person under 15 år skulle utgöra medhjälp till brott är absurd och kan bara förstås mot bakgrund av att vi lever i ett samhälle där offer för sexualbrott tillskrivs ett ansvar för de övergrepp de utsatts för.

För varken preventivmedel som bara skyddar mot graviditeter eller kondomer – som också skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar – är några förutsättningar för sex eller sexualbrott. Att ta ansvar för sin reproduktion, reglera sin mens, försöka lindra mensvärk och vad helst man kan tänkas använda p-piller till är inte något brott.

Det är inte rimligt att en felaktig men allmänt spridd föreställning om att minderåriga inte får ha sex tillsammans med den lokala ungdomsmottagningens praxis tillåts påverka ungas tillgång till p-piller. Det måste därför bli tydligt för barnmorskor att de inte bara kan och får utan också bör skriva ut till behövande under 15 år. Kanske behövs till och med en rättighetsbaserad lagstiftning som fastslår ungas rätt till p-piller?

ICA kränker myndiga i syfte att ”komma åt” minderåriga

Laddade upp en bild på Per-Eric Henricsson” href=”http://www.svd.se/nyheter/bildspecial/artikel_548025.svd”>Laddade upp en bild på Per-Eric Henricsson, 77 på Helgon mest för att jag hela historien var så pass galen. Att han blivit mer eller mindre känd i media hade jag missat och av en slump såg jag att han varit med i ”argument”. Det var först när jag sett färdigt programmet jag insåg vilken hjälte Henricsson är som vägrade visa sin legitimation för den yngre kassören. Henricsson berättar att han känner sig kränkt och menar att det ICA sysslar med är att omyndigförklara myndiga människor.

Skälet att ICA har dessa ”konsekventa” kontroller påstår man är för att förhindra ungdomsfylleriet. Om det är ungdomsfylleriet ICA vill åt hur kommer det sig då att ICA kräver legitimation av människor som det syns på mils avstånd är myndiga? Jag vet att du helt säkert är över sjuttio men det spelar ingen roll.

Butikschefen som mycket väl känner igen Henricsson då han varit ICA-kund i 40 år berättar att en ICA-butik blev av med tillståndet för att de sålt folköl till en minderårig person. Vad vill han ha sagt med det? Kolla legitimation på människor som ligger i gränslandet (upp till 25 år förslagsvis) istället för lägga resurserna på att kränka uppenbart myndiga personer.

IOGT-NTO har önskat att butikerna som säljer folköl ska vara tvungna att kolla legitimation på samtliga kunder. Jag skulle inte bli förvånad om deras önskan gick igenom då vanligt folk älskar förbud, även dem utan grund eller kanske särskilt dem utan grund. Utan att ens fundera pratar människor om förbud. I detta fall kränks pensionärer men även yngre myndiga personer.

Görel Lindahl från IOGT-NTO som närvarade i programmet menar att det går att berusa sig på lättöl. Den som känner sig manad får gärna försöka bevisa det för mig.

Det mest bisarra med hela historien är att Per-Eric tänkte köpa lättöl. Vad det gäller lättöl är det upp till butiken att avgöra om försäljningen av lättöl ska gälla samtliga eller endast myndiga personer.

Att detta överhuvudtaget kommit på tal har säkert delvis att göra med UNF:s ”aktioner” som visat att det går att köpa folköl som minderårig. Har från en bekant kassörska fått veta hur dessa ”aktioner” går till och det är ganska fula knep. Två personer ställer sig i en kö, den personen som ser mycket äldre ut går först. När de står i kassan pratar den äldre personen med den yngre så att kassörskan förstår att de är och handlar tillsammans. Det är viktigt att den äldre personen ser mycket äldre ut än den minderåriga. Nu är det den minderåriges tur och förmodligen får han eller hon köpa folköl utan problem. Kassören tar ibland (men inte alltid) för givet att personen är myndig och tänker att annars hade han eller hon väl bett sin äldre kamrat om att köpa ut. UNF har säkert testat andra knep, men man bör veta att människor inte nödvändigtvis försöker köpa folköl själva utan i sällskap av en äldre person för att förvirra den som sitter i kassan.

Det är lätt att ursäkta dumma åtgärder med att syftet är gott men jag menar att det inte spelar någon roll om åtgärden är poänglös och heller inte leder till det man åsyftat. Hur vore det om personer som tycker att legitimationskrav av samtliga kunder är en bra åtgärd tänkte till två gånger?