Regeringen har bråttom med att skärpa asylreglerna

Regeringens förslag om att anpassa asylreglerna till EU:s miniminivå för att färre ska söka asyl i Sverige får kritik av remissinstanserna. Antalet som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd i Sverige måste minska kraftigt. För att åstadkomma detta vill regeringen ersätta den tidigare huvudregeln om permanenta uppehållstillstånd med tillfälliga uppehållstillstånd.

Flyktingar ska vid första prövningstillfället beviljas uppehållstillstånd i tre år och alternativt skyddsbehövande i ett år, enligt regeringens förslag.

Någon statlig utredning har inte tillsatts för att utreda regeringens förslag. Det har varit på remiss helt i enlighet med beredningskravet, men det verkar mest vara en formsak för en regering som inte kan vänta med att försvåra för människor på flykt.

Kritiken från remissinstanserna var väntad. Flera instanser menar regeringens förslag kan strida mot barnkonventionen och EU-rätt och internationella rättigheter. Om tillfälliga uppehållstillstånd försvårar för de som kommer till Sverige att etablera sig här verkar regeringen vara helt ointresserad av.

”Det som händer i Sverige får också konsekvenser i övriga Europa. Den nya asylpolitiken har haft som uttalat syfte att skicka en signal till andra länder att ta större ansvar för flyktingmottagandet. Det har dock visat sig ha snarast omvänd effekt. Sverige har tidigare setts som ett föregångsland. Opinionsbildare runt om i Europa har kunnat peka på hur ett generöst flyktingmottagande fungerat väl. Men sedan Sveriges regering bytte retorik och börjat inskränka flyktingars möjligheter, så har många länder följt vårt exempel. Till exempel Danmark och Tyskland.” DN Debatt.

Samtidigt som människor på flykt dör sneglar andra länder mot Sverige. Skriv under Folkkampanj för asylrätts upprop.

Människor på flykt ska inte hindras att nå Sverige.
Familjer ska kunna återförenas utan att riskera livet.
Därför protesterar vi mot transportöransvar och alla hinder mot familjeåterförening!

Människor som behöver skydd ska vara trygga i Sverige.
Barn ska bemötas med omsorg och framtidstro.
Därför protesterar vi mot tillfälliga uppehållstillstånd och alla åtgärder som inskränker asylrätten och som strider mot barnkonventionen!

Skriv under uppropet här och sprid ordet.

Vuxna lutar sig mot Barnkonventionen när de trycker till unga

Alla människor under 18 år är barn enligt Barnkonventionen har en del svarat när jag ifrågasatt personer som benämner tonåringar som barn. Inte för att jag har någonting emot barn utan på grund av den allmänna benägenheten att klistra på unga – utan någon som helst egen barnidentitet – etiketten barn. På grund av denna barnetikett ska de sedan förvägras att ta del av allt det som vuxna kan ta för givet. De ska inte räkna med att bli tagna på allvar just eftersom att de är barn och det är något man ger uttryck för väl medveten om hur många unga efterfrågar mer frihet och ett ökat självbestämmande.

Fram till den dag då de fyllt 18 år räknas mycket riktigt tonåringar som barn enligt bland annat Barnkonventionen, frågan är dock på vilket sätt detta skulle vara det minsta relevant för människor i allmänhets tolkning av begreppet ”barn”? Barnpornografi är sedan några år tillbaka pornografi där barn i just meningen personer under 18 år deltar, men hur många tänker på sexuella skildringar av byxmyndiga när de hör ordet ”barnpornografi”?

Jag har mycket svårt att föreställa mig annat än att även de som envisas med kalla personer under 18 år barn nog främst tänker på de yngre inom åldersspannet när barn kommer på tal. De som hänvisar till Barnkonventionen utgår sannolikt från att matvarubutiker som bjuder barn på frukt medan deras föräldrar handlar vänder sig till alla under 18 år. De är antagligen lika övertygade om att dessa tonåringar inte är välkomna på barnfria kaféer.

Personer under 18 år får barnstämpeln när vuxna vill hålla dem på avstånd eller möjligen samla in pengar till förmån för unga som fallit offer för krig och konflikter. De kan däremot inte räkna med att få betraktas som barn i sammanhang där de skulle kunna tänkas tjäna något på det, i de sammanhang där ”barn” ges särskilda förmåner. ”Barn upp till 12 år” och snarlika formuleringar är inte alls ovanliga.

17-åringar kan inte räkna med någon barnklippning till barnpris, inte heller i de fall där barn inte uttryckligen definieras som personer upp till 12 år eller liknande. Det skulle förstås inte skada att se om det går att få klippa sig billigare med hänvisning till Barnkonventionen.

Det finns inget givet svar på vem som är ett barn även om en del vill göra det enkelt för sig själva genom att hänvisa till Barnkonventionen. Vem som är ett barn beror på vem du frågar och vilket sammanhanget är. Drar någon fram kuken kan du få vara barn ganska länge, men ”barnen på gården” är på sin höjd mellan 8 och 12 år. Som ung kan man använda denna ovisshet till sin fördel. Man kan gå in för att passera som barn när det är fördelaktigt, avstå när det inte är det.

I tider då vi förväntas respektera människors könsidentiteter och använda rätt pronomen borde det inte vara mycket begärt att respekten för olika identiteter också skulle gälla de som av somliga avfärdas som barn. Så är det inte, människor som aldrig skulle drömma om att kalla personer med en kvinnlig könsidentitet män genom att hänvisa till att det faktiskt står ”man” i deras papper har sällan några större problem med att tala om för unga som lämnat sin barnidentitet bakom sig att de minsann är barn och för säkerhets skull dra till med Barnkonventionen. Om de istället hade intresserat sig för traktatets innehåll så hade de kanske insett att det inte är ett verktyg avsett för att trycka till unga människor och försvaga deras rättigheter ytterligare.