Den dag du har körkort

Nu är ni så unga att ni inte har åldern inne att köpa tobak och alkohol, men när ni har det, hur tänker ni göra då? Den frågan är det få som skulle ställa men i Vetandets värld ställdes frågan ”Nu är ni så unga så ni har inte körkort, den dag ni har körkort, vad tror ni, tror ni att ni kommer att fortsätta åka kollektivt på samma sätt som nu?”. Hade en reporter frågat mitt 15-åriga jag om den dag jag har körkort hade jag blivit provocerad. Vadå den dag jag har körkort?

Avsnittet av Vetandets värld handlar om en undersökning om ungas attityder till kollektivtrafiken. Forskarna bakom undersökningen undrar hur man kan få unga med skolkort att fortsätta åka kollektivt även när valet finns att inte göra det och vad som påverkar valet av färdsätt.

I programmet träffar reportern Ylva Carlqvist Warnborg några unga som åker buss till skolan. Det är till dem frågan om hur de gör den dag de har körkort ställs. Något som nämns i programmet är att unga ofta övertar den äldre generationens vanor och att äldre förmedlar något genom sin val. Äldre förmedlar också något genom sina val av frågor.

Det framställs som självklart att den som inte skaffar körkort gjort ett val, men valet att skaffa körkort är också ett val med den skillnaden att det kräver något av dig. Det är inte bara att fortsätta som vanligt.

Alldeles oavsett om det stämmer att de flesta någon gång röker, konsumerar alkohol regelbundet eller skaffar körkort finns det ingen anledning att framställa vissa val som självklara. Så självklara att endast de som väljer bort dem anses ha gjort ett val

Vad som bidrar till att personer överger kollektivtrafiken till förmån för bilen är av intresse och det går att undersöka utan att framställa det som självklart att unga tids nog skaffar körkort.

Vad gäller tobak och alkohol menar jag att man inte hade framställt det som en självklar del av livet, dels för att det inte är det men också för att vuxna i allmänhet inte vill att unga ska ägna sig åt det. Då vill man heller inte föda tanken att de en dag kommer att göra det. Tänkt om denna medvetenhet även fanns på andra områden utan att man för den skull ville styra människor i en viss riktning.

Mata inte moralismen

Moderaternas skolpolitiske talesperson Tomas Tobé vill ha ett ”handslag med alla föräldrar” om att begränsa ungas spelvanor. Efter moderatens utspel om att föräldrar måste begränsa sina barns datorspelande för att förbättra deras skolresultat har flera personer varit ute och försvarat datorspelen med argumentet att de kan bidra till att skjuta upp alkoholdebuten.

Unga som spelar datorspel dricker mindre alkohol. Jag vet inte hur många gånger jag har hört det vid det här laget och jag kan inte låta bli att tänka på alla andra debuter som spelandet också kan tänkas skjuta upp.

Flera av de som har anklagat Tobé för att moralisera har själva varit ute och gjort det när det kommer till ungas alkoholkonsumtion. Vissa saker är det fritt fram att moralisera kring. Johanna Nylander som har skrivit den av Swedish Match finansierade boken Är det så farligt? Folkbildning, förmynderi och riskabla små njutningar nämner särskilt att spelande barn och ungdomar börjar dricka alkohol senare i livet.

Varför är personer som annars är kritiska till moralism ute och moraliserar över unga som dricker alkohol? Jag tror att två saker bidrar. För det första fungerar det. Flera av de som annars hade varit kritiska till datorspel kan ursäkta dem om de bidrar till att unga inte dricker alkohol. För det andra går det att komma undan med utan att själv bli anklagad för att moralisera. Tobé eller någon annan vuxen behöver knappast efterlysa ett handslag med alla föräldrar om att skjuta upp ungas alkoholdebut.

Det går alldeles utmärkt att vara liberal och kritisera moral förklädd till skolpolitik utan att falla i fällan att själv moralisera. Johan Norberg skriver ”Dataspelen är en tacksam syndabock. Det förlägger skulden långt bortom politiken, skolan och de pedagogiska modellerna, och till en ny teknik som föräldrar och sistagångsväljare inte alltid begriper, precis som när de en gång skyllde ungdomarnas förvildning på dansbanor, serietidningar och videofilmer”.

Alkoholen är också en tacksam syndabock. Istället för att ta en omväg när du ska försvara datorspelen går det alldeles utmärkt att försvara dem för vad de är. Om de som spelar får ut någonting av det räcker det för mig.

Jag kan förstå varför föräldrar som själva inte spelar motiverar sina söners intressen med yttre omständigheter som att de kan bidra till att skjuta upp deras flytt hemifrån och alkoholdebut, men något har gått snett när även de som spelar känner sig tvugna att göra det. Detta beror nog dels på hur impopulärt det har blivit att försvara någonting rent principiellt, men det är precis vad de som är kritiska till moralism borde göra.

Monopolet: ”Lust föder inte lust”

704x396(ByMaxScale_TopLeft_Transparent_True_True)

En tecknad naken kvinna i badkar är inte okej på en öletikett, skriver Sydsvenskan. Systembolaget har stoppat etiketten till höger. Systembolagets presschef Lennart Agén förklarar varför:

”I det aktuella fallet är vår bedömning utifrån ett helhetsperspektiv att etiketten och namnet på artikeln Lust på ett tydligt sätt kan kopplas till sex, kärlekslust och sexuell framgång, detta i både bild och text.” […] Hon är väldigt yppig. Brösten är framtonade och att hon har den typen av leende som hon har, tillsammans med namnet Lust.”

Om samtiden inte hade varit så sexualfientlig som den är hade inte Lennart Agén och Systembolaget kommit undan med att någonting är dåligt för att det kan kopplas till sex, men i dag passerar det som hållbart argument.

Det är feministernas fel att etiketten stoppas enligt några personer som kommenterat artikeln. Som feminist ser jag en etikett som fokuserar på en kvinnas sexuella lust. Varför skulle jag vara emot det? Det är dessutom vågat att man kopplar den till alkohol då man annars pratar om alkohol som någonting män kan använda sig av för att försätta kvinnor i hjälplöst tillstånd och utnyttja dem sexuellt. Här är det istället en kvinna som dricker självmant och har lust, men som så många gånger annars ska kvinnors lust användas emot dem. Kåta kvinnor kan vara fördelaktigt för kåta män och så kan vi inte ha det.

Alkohol kopplas ovanligt sällan till kvinnlig sexuell lust med tanke på hur vanligt det är att kvinnor uppger att de blir mer avslappnade och ”lustfyllda” av måttliga mängder alkohol. Kvinnor som har sex med alkohol i kroppen väcker frågor som män i motsvarande situation inte väcker. Låg hon för att hon hade lust? Låg hon inte för att hon hade druckit? Som om kvinnors kåthet efter ett glas rödvin vore en slags falsk kåthet. Sexism, någon?

Ingenting är logiskt för att ingenting är magiskt

Plockade en skrift på Systembolaget i dag. JA eller NEJ heter den. ”Ibland kan det kännas svårt att veta vad man ska svara när ens tonåring ber om alkohol. Därför har vi bett några av Sveriges främsta experter om råd.” Det låter lovande.

Skriften vänder sig till redan frälsta är mitt intryck när jag bläddrar i den. Redan frälsta som tror att unga inte får dricka alkohol och får den bilden bekräftad. Jag är inte främmande för att man kommer att kriminalisera alkoholkonsumtion innan myndigheten träder i kraft i framtiden, men vi är inte där och kommer förhoppningsvis aldrig att landa där heller, men en sak personer som vill att andra ska dricka mindre eller avstå helt borde veta är att det alltid är kontraproduktivt att fara med osanning. Det räcker att den unga vet att alkoholkonsumtion inte är kriminaliserat för att den ska sluta lita på dig. Kan du ljuga om det kan du lika gärna ljuga om annat.

”Min son är både längre och tyngre än jag. Ändå får jag dricka alkohol men inte han. Hur får jag det att låta logiskt?” undrar en förälder. Nyckelordet här är ”logiskt”. Av tre experter svarar en ”Du är vuxen. Du är förälder. Din tonåring är inte vuxen. Så enkelt är det”.

Det logiska svaret kommer från Ulrika Theolin, legitimerad psykoterapeut och familjeterapeut som arbetar vid Maria Ungdom. Den unga som får det bemötande kommer givetvis att reagera såhär: ”Du är min förälder och vuxen, jag är ditt barn och tonåring, det kom som en nyhet för mig, nu förstår jag att jag inte borde dricka alkohol”. Hur troligt verkar det på en skala från 1 till 10?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Folkhälsoinstitutets otidsenliga omtanke om kvinnor

Den nuvarande gränsen för så kallat riskbruk av alkohol är 14 glas i veckan för män och nio glas för kvinnor. En rekommendation från Folkhälsoinstitutet, FHI, som saknar vetenskaplig grund. Detta framkommer av ett mejl mellan myndighetens generaldirektör Sarah Wamala och Socialstyrelsen som Dagens Nyheter tagit del av.

Wamala konstaterar att ”det vetenskapliga underlaget egentligen inte stöder lägre gränser för kvinnor än män”. FHI verkar dock inte ha några planer på att göra rekommendationerna könsneutrala. Wamala skriver också ”Vi anser ändå att det inte är möjligt att föreslå en höjning av gränser för kvinnor; det skulle skapa starka reaktioner bland såväl praktiker som politiker”.

Wamala har inget bra svar på varför hon är övertygad om att en höjd gräns för kvinnor skulle skapa oönskade reaktioner och därför är omöjlig att tillämpa.

Agerande missgynnar FHI:s trovärdighet. Det ställer frågor om vad mer som är för känsligt för att berätta. Sakkunniga menar att det är större skillnad mellan individer än mellan män och kvinnor. Andelen kroppsfett och riskbenägenhet är relevanta faktorer.

Gör om och gör rätt. Ta fasta på vad forskningen visar, anpassa rekommendationerna därefter och utgå i fortsättningen från att även kvinnor kan ta hand om sig själva.

Ungdomarna som sitter bakom skärmarna är mindre sociala och dricker mindre

Ungdomarna som spenderar mycket tid vid datorn är mindre sociala. Det är en intressant iakttagelse Solveig Hellquist (FP) gör i sin motion (som Widham tipsade mig om) och jag tror att det ligger mycket i det om man menar social i bemärkelsen social utanför nätet. Hellquist redogör för några av riskerna med att spendera för mycket tid bakom skärmen, jag tänker inte gå in på vilka de är utan väljer att fokusera på den bristande sociala kompetensen hon nämner:

”Det intensiva spelandet eller genom att fastna på sociala sajter innebär även en risk för ointresse för andra fritidsintressen och vänner och försämrar förmågan att knyta sociala kontakter.”

Om det ligger någonting i det kan inte jag se varför vi inte borde prata om det. När någon politiker uttalar sig om spelberoende eller datamissbruk svarar många med att det inte alls finns några sådana problem, men jag vet några levande exempel som talar för det motsatta om vi nu ska se till individen. På den kritiken skulle en del svara att det finns problem, men att det inte är spelandet eller surfandet (ursäkta den ålderdomliga klangen) i sig, utan missbrukarpersonligheten, som är boven i dramat.

Eftersom att vuxenvärlden många gånger resonerar att det är viktigare att försöka och misslyckas än att inte försöka alls är det lätt att halka dit och påstå att det inte finns några problem alls för att ducka undan deras försök att stifta lagar som av allt att döma skulle göra mer skada än nytta, vilket jag tycker är synd. Det märks inte minst i alkoholdebatten. Vuxna vill hellre försöka skapa en helt nykter ungdomsgeneration än till exempel prata om vikten av att dricka varannan vatten då en del menar att det är mer moraliskt förkastligt att säga någonting som kan upplevas som en uppmaning (hur det nu går till) att dricka alkohol än att måla upp nollvisioner som vilken normalbegåvad person som helst redan i förväg vet är dömda att misslyckas.

Alkoholdebatten visar också att ungdomarna ska vara sociala på rätt sätt. Studier som visat att ungdomar som spenderar mycket tid bakom skärmen dricker mindre alkohol ”eftersom de är i hemmet där föräldrarna ofta finns med” har fått en del vuxna att svänga gällande datasittandet. Bara vuxna ska få ta del av det sociala glidmedlet, så kallat databeroende är inte optimalt men det är trots allt bättre än att ungdomarna är ute och dricker. Jag tillskriver inte Solveig Hellquist den åsikten, men det skulle inte förvåna mig om den har stort stöd bland föräldrar och politiker. Att vuxenvärlden har problem med ekvationen ungdomar och alkohol är knappast någon nyhet.

Verklighetens unga bestulna på sina privilegier

Jag sörjer verkligen att jag inte kan läsa Metro längre på bussen på väg till skolan. Metro beslutade att sluta förse Sundsvall med deras gratistidningar.

En rubrik som denna hade gjort min dag: ”Så här är tjejen som super mest i Stockholm”. Metro har profilen och du förväntar dig ett tvåsidigt uppslag, men du misstar dig. Metro har några meningar text.

Kvinnan som super mest i Stockholm bor i ett bra bostadsområde, har vänner som dricker alkohol och hennes föräldrar saknar koll. En vanlig ung kvinna med andra ord.

De ungdomar som dricker har fråntagits de privilegier som de i egenskap av normpersoner borde kunna förvänta sig. Problemet är att vi skiljer på normperson och normal person när normen eller det normala inte överensstämmer med de vuxnas idealbild av den typiska unga kvinnan.

Den unga kvinnan som dricker är utsatt. Hon är bara ett offer för grupptrycket. Hon hyllas inte för att hon är normal. Det är inte alltid fint att vara normal, inte om man dricker alkohol i allt för unga år och knullar runt. Du är bara normal om du lever som vuxna vill att du ska leva och grupptryck kommer endast på tal om en ung person gör någonting vuxenvärlden anser vara destruktivt. Den långhåriga kvinnan är inte ett offer för grupptrycket eftersom att de flesta föräldrar någonstans vill att deras dotter ska vara en ”riktig kvinna” och leva upp till alla föreställningar om hur en sådan ser ut.

Jag skulle vilja göra en liknande artikel om de riktiga unga avvikarna. Nykteristerna. Här bor nykteristerna eller så vet du att din dotter inte dricker.

ICA kränker myndiga i syfte att ”komma åt” minderåriga

Laddade upp en bild på Per-Eric Henricsson” href=”http://www.svd.se/nyheter/bildspecial/artikel_548025.svd”>Laddade upp en bild på Per-Eric Henricsson, 77 på Helgon mest för att jag hela historien var så pass galen. Att han blivit mer eller mindre känd i media hade jag missat och av en slump såg jag att han varit med i ”argument”. Det var först när jag sett färdigt programmet jag insåg vilken hjälte Henricsson är som vägrade visa sin legitimation för den yngre kassören. Henricsson berättar att han känner sig kränkt och menar att det ICA sysslar med är att omyndigförklara myndiga människor.

Skälet att ICA har dessa ”konsekventa” kontroller påstår man är för att förhindra ungdomsfylleriet. Om det är ungdomsfylleriet ICA vill åt hur kommer det sig då att ICA kräver legitimation av människor som det syns på mils avstånd är myndiga? Jag vet att du helt säkert är över sjuttio men det spelar ingen roll.

Butikschefen som mycket väl känner igen Henricsson då han varit ICA-kund i 40 år berättar att en ICA-butik blev av med tillståndet för att de sålt folköl till en minderårig person. Vad vill han ha sagt med det? Kolla legitimation på människor som ligger i gränslandet (upp till 25 år förslagsvis) istället för lägga resurserna på att kränka uppenbart myndiga personer.

IOGT-NTO har önskat att butikerna som säljer folköl ska vara tvungna att kolla legitimation på samtliga kunder. Jag skulle inte bli förvånad om deras önskan gick igenom då vanligt folk älskar förbud, även dem utan grund eller kanske särskilt dem utan grund. Utan att ens fundera pratar människor om förbud. I detta fall kränks pensionärer men även yngre myndiga personer.

Görel Lindahl från IOGT-NTO som närvarade i programmet menar att det går att berusa sig på lättöl. Den som känner sig manad får gärna försöka bevisa det för mig.

Det mest bisarra med hela historien är att Per-Eric tänkte köpa lättöl. Vad det gäller lättöl är det upp till butiken att avgöra om försäljningen av lättöl ska gälla samtliga eller endast myndiga personer.

Att detta överhuvudtaget kommit på tal har säkert delvis att göra med UNF:s ”aktioner” som visat att det går att köpa folköl som minderårig. Har från en bekant kassörska fått veta hur dessa ”aktioner” går till och det är ganska fula knep. Två personer ställer sig i en kö, den personen som ser mycket äldre ut går först. När de står i kassan pratar den äldre personen med den yngre så att kassörskan förstår att de är och handlar tillsammans. Det är viktigt att den äldre personen ser mycket äldre ut än den minderåriga. Nu är det den minderåriges tur och förmodligen får han eller hon köpa folköl utan problem. Kassören tar ibland (men inte alltid) för givet att personen är myndig och tänker att annars hade han eller hon väl bett sin äldre kamrat om att köpa ut. UNF har säkert testat andra knep, men man bör veta att människor inte nödvändigtvis försöker köpa folköl själva utan i sällskap av en äldre person för att förvirra den som sitter i kassan.

Det är lätt att ursäkta dumma åtgärder med att syftet är gott men jag menar att det inte spelar någon roll om åtgärden är poänglös och heller inte leder till det man åsyftat. Hur vore det om personer som tycker att legitimationskrav av samtliga kunder är en bra åtgärd tänkte till två gånger?

Sundsvall är ingen lyckad huvudstad

Vileda, inte golvmoppen utan nätverket mot droger och narkotika, bjöd in till debatt på Kulturmagasinet idag. Personer från (kd), (m), (v) närvarade samt Inger Paulsson från Vileda och två män från KRIS. Temat var ”har vi gett upp kampen mot narkotikan?”. Jag hoppades på att debatten enbart skulle handla om narkotika men det verkar vara en omöjlighet för antidrog-föreningar att inte nämna alkoholen. Egentligen sades ingenting nytt. Samma gamla diskussioner kring fastslagna ”sanningar”. Det första som händer är att mannen från (kd) drar upp Navet med en debattartikel i dagens ST i åtanke. Tack och lov lämnades ämnet lika snabbt.

Har nykterrörelsen egentligen för avsikt att inspirera någon brukar jag undra. De flesta anser att all förändring bör ske successivt, här är nykterrörelsen ett stort undantag. Nykterrörelsen är först nöjd när alkohol är historia och alla slutar dricka alkohol. Nykterrörelsen verkar helt ointresserade av att människor trappar ner sin alkoholkonsumtion och börjar dricka ”med måtta”, att dricka ”med måtta” är ett begrepp som inte existerar i nykterrörelsen. Antingen eller, det är bara att välja.

Festmetoden var en satsning av alkoholkommittén för att bidra till ett bättre dryckesmönster hos unga människor. Att jag älskar Doktor Kosmos bidrog helt säkert till att jag ändå var mer positiv än inte till festmetoden. Hela idén utgick ifrån att ungdomar dricker och att det inte är någonting ungdomar kommer sluta med och att informera om hur man gör det bästa av situationen genom att tala om grundläggande saker som att dricka mycket vatten då alkohol torkar ut kroppen och att äta mat i vanlig ordning. Människor generellt är dåliga på att dricka vatten, oavsett om alkohol finns med i bilden.

Jag och en klasskamrat hade i uppgift att göra en undersökning. Vi skulle fråga minst tjugo personer och fick själva välja vilken fråga och hur vi skulle dela upp svarsgrupperna. Vår fråga var ”tycker du att det var en bra åtgärd att höja åldern för inköp av folköl till 25 år under gatufestveckan?”. Ingen yngre än tjugofem ansåg att de var en bra åtgärd. Till en början träffade vi enbart människor som var negativa till åtgärden. Vi funderade i banor på om vi skulle träffa någon som var positiv, det var lättare sagt än gjort insåg vi senare. Några av de tillfrågade svarade bara ”ja” eller ”nej” och ett fåtal argumenterade för sin åsikt även om vår undersökning tråkigt nog enbart gick ut på att samla in svar utan diskussion. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att det var fel att ta ifrån myndiga personer rätten att köpa folköl. Endast en person ifrågasatte åtgärdens verkan, han tittade skrattandes på mig och min klasskamrat och sa ”alkohol klarar väl ni av att fixa ändå ungdomar, eller hur?”. Ingen argumenterade kring att de flesta ungdomar dricker starkare drycken är folk. Det är en minoritet som dricker folköl för att bli fulla, det finns ingen mening att dricka folköl då systemöl inte kostar mycket mer per burk. Det stora undantaget skulle vara efter Systembolagets stängning och då alkohol inte finns att tillgå på annat vis, först då är Hemköp eller macken aktuellt.

Jag minns tydligt hur häpen min klasskamrat blev över att det fanns personer över tjugofem som tyckte detta var en dålig åtgärd av Sundsvalls kommun. Problemet är att vuxna ser till sin egna intressen och om unga behandlas illa spelar ingen roll så länge vi får ”bukt med ungdomsfylleriet”. Sundsvalls kommun har gått mycket på känn och tagit till åtgärder som man på förhand inte vet fungerar.

Den senaste tiden har jag blivit beskylld för att vara höger just för att min enda kritik riktas mot vänstergruppen. Anledningen är att jag är så bitter på vänsterfolk i min egen omgivningen vars viktigaste fråga är rätten att spöa oliktänkande. Vad det gäller Sundsvalls alkoholpolitik går det bara att inte hålla med moderaterna. Per Walhberg (m) tyckte att vi borde behandla narkotika och alkohol som två helt skilda ämnen och att tanken om Sundsvall som en turiststad förloras genom alkoholförbud. Magnus Sjödin (m) har tidigare kritiserat Sundsvall för att vara en dålig turiststad och menar att arrangörer tycker det är krångligt att hålla evenemang i Sundsvall på grund av den restriktiva alkoholpolitiken. Hela tanken om att Sundsvall skulle vara norrlands huvudstad känns så fel som det bara går just nu.

Sundsvalls roll som den levande staden dör med alla förbud. Den person som köper god och ofta dyr alkohol och inte har den minsta idé om att bli berusad utan dricker för smakens och den sociala bitens skull har ingen önskan om att få sin alkohol uthälld av polisen. Ingen skulle våga prata om att sänka åldern för inköp av alkohol. Moderaten var nog med att påpeka att man naturligtvis bör ha åldern inne för att dricka alkohol. Han ansåg att det var bättre att människor drack alkoholer i öppna miljöer, som på krogen till exempel istället för att sitta hemma där samhället saknar möjlighet att hjälpa till vid behov.

Per Wahlberg (m) avvek ganska tidigt från debatten och det första tulltjänstemannen i publiken säger är: ”nu när moderaten gått kan vi prata alkohol”. Likt flertalet menade han att alkoholen var boven och inkörsporten till tyngre droger.

Hembränt har alltid varit ett argumentet mot att höja alkoholskatten. Genom att polisen finns på plats på stan och trakasserar människor försvinner också deras påstådda kontroll och insyn, även om jag nog tycker att vi klarar oss bra utan den sortens kontroll från polisen. Problemet flyttas på papperet men inte i verkligheten. Det är en viktigare prioritering att ställa till det för människor som vill roa sig istället för att låta människor dricka alkohol i en öppna miljöer där människor kan ta hand om varandra om någonting skulle hända. Mitt problem med Walhberg (m) var att han hyllade polisens arbete mot alkohol. Han har antagligen inte blivit utsatt för polisens trakasserier.

Helst skulle jag vilja se att polisen gick runt i rosa mjukisdräkter och slutade se så hotfulla ut men problemet är att då skulle 90% av poliskåren försvinna och det är ju ett problem i dag att det finns för lite resurser. Det finns inget värde i att polisen springer runt och spänner sig och försöker se hotfulla ut. Alltid när ungdomar är ute och dricker frågar polisen om de får kolla igenom handväskor och dylikt. Jag önskar att någon tog på sig ansvaret och berättade för ungdomar att de för det första inte behöver visa något innehåll och för det andra inte har någon skyldighet att tala med polisen. Jag kan fråga dig om jag skulle kunna få femhundra kronor av dig men jag bör vara beredd på ett ”nej” till svar. I tron att de måste visa väskans innehåll så gör de flesta det. Under den senaste punkspelningen utanför Pipeline visade en kvinna vad hon hade i väskan och polisen hällde ut hennes vodka. Polisen tog kvinnans folköl med och hennes kompis skrek att de inte hade någon rätt att ta den.

Ingrid Paulsson hade någon källa på att 7% av högstadieeleverna testat droger. Människor som är nyktra umgås säkerligen mycket med nyktra människor på fritiden. Det pratas om ett grupptryck som får människor att dricka alkohol. Gäller det sex och alkohol så är svaret alltid att det började med grupptryck. Om jag däremot dricker kaffe för att jag vill vara social med mina vänner är inte det grupptryck. Samtliga i panelen var överens om hur fruktansvärt det var att trettonåringar drack sig aspackade fastän att hela panelen inte bestod av nykterister. Är det mycket bättre när trettioåringar gör detsamma?

Nykterrörelsen har en poäng, de dricker inte själva och menar att man ska vara ett gott föredöme för sina barn. Den som anser att alkohol är en hälsoskadlig produkter tycker jag borde se över sina egna alkoholvanor om personen vill ha någon som helst trovärdighet i frågan. Som min goda vän Henric Grubbström sa, dessa människor har ingenting att förlora då nykterhet är deras viktigaste fråga. Andra skulle inte prioritera bort alkohol för någonting annat. Att den som aldrig druckit alkohol väljer att inte dricka alkohol är inte alls lika obegripligt.

I panelen satt två män från Kris, den ena mer dominerande än den andre. Den dominerande menade att politikerna i panelen var vana vid att sitta bakom skrivbordet med den tjocka högen papper och därför inte hade den insikten han hade som själv varit nere i ”skiten” (för att citera panelens debattörer). Jag är helt övertygad om han är mer van drogmiljöer men bara för att en person tagit droger så bör inte han eller hon anta att han eller hon vet allt för den sakens skull. Vi har människor som börjat dricka alkohol och tagit tyngre saker i slutändan men bara för att vissa hamnar i narkotikaträsket så finns det människor som håller sig till ett glas rödvin under fina middagar. Det finns heller inget att svara på det argumentet, det du kan göra är att fundera på är huruvida källan är tillförlitlig. Jag personligt tycker att det luktar härskartekniker.

Som vanligt var debatten med starkt fokus på ungdomarna med tanke på att det är i ungdomsåren de flesta börjar med droger. Hur kommer det sig att vi unga inte får vara alibin för den egna gruppen och hur kommer det sig att det alltid är äldre människor med ”vuxenglasögon” som uttalar sig om ungdomars attityd och ungdomars levnadssätt? Vuxenglasögon, ni vet suddiga glasögon som slutade fungera någon gång på åttiotalet. Nu talar jag utifrån mina ”barnglasögon” och eftersom att jag inte ens var påtänkt på åttiotalet ska jag inte yttra mig, så tyst nu Johanna. Det uppstår verkligen ett problem när vi delar upp samhället i två grupper, ”barn” och ”vuxna”. Jag är helt övertygad om att vuxna skulle ha mer kött på benen när de uttalade sig om ungdomar utan denna uppdelning.

Det är roligt det faktum att alltid när jag varit på ett möte med ett tema som är mot alkohol (detsamma gäller ”nej till EU”-möten) tror publiken att jag håller med organisationen som står bakom mötet och att jag inte är där i egenskap av att jag är intresserad av frågan. Är detta någon form utav insikt att dessa personer antar att alla som kommer dit håller med? När debatten var över var jag så sugen på alkohol som aldrig förr.