Faderskapspresumtion som inte provocerar ogifta monogama

Om en gift kvinna föder barn anses hennes äkta hälft vara förälder till barnet förutsatt att denna är en man. I föräldrabalken finns en moderskapspresumtion för den som föder och en faderskapspresumtion för den man som är gift med den som föder. Någon faderskapspresumtion för den man som har ett samboförhållande med modern finns inte.

Riksdagen behandlade för några dagar sedan en enskild motion av riksdagsledamoten Rickard Nordin (C). Motionen föreslog att personer som “sammanbor under äktenskapsliknande former ska ha samma föräldraskapspresumtion som de som har gift sig”. Riksdagen beslutade att “Regeringen bör undersöka de nuvarande reglerna för att fastställa faderskap för barn till ogifta och se om det behövs förändringar.”

Faderskapspresumtionen är i dag formulerad: “Är vid barns födelse modern gift med en man, ska denne anses som barnets far”. Om det för faderskapspresumtion skulle räcka att modern var sambo med en man, skulle det påverka kvinnors och mäns benägenhet att ingå äktenskap med varandra? Det återstår att se, men det finns äktenskap som helt eller delvis har ingåtts på grund av den lagstadgade faderskapspresumtionen som enbart gäller gifta män.

I dagens samhälle där allt fler väljer att inte gifta sig utan leva under äktenskapsliknande förhållanden som sambor måste lagstiftningen också följa med, skriver Rickard Nordin (C) i sin motion. Jag delar Nordins uppfattning. Det är önskvärt om lagstiftningen – i den utsträckning det är möjligt – är anpassad efter hur människor lever. Därför är det beklagligt att Nordin tycks sakna förståelse för hur en del personer, gifta eller ogifta, lever.

Nordin skriver i sin motion “Det är provocerande att staten förutsätter att människor som sammanbor har sexuella kontakter utanför sitt förhållande på ett sätt som gifta personer enligt staten inte har.” På vilket förutsätter staten det?

En del av att lagstiftningen ser ut som den har att göra med att äktenskap till skillnad från samboförhållanden registreras. En annan är sex- och samlevnadsnormer som helt eller delvis har luckrats upp. För att bara ta ett exempel: Barn som tidigare hade definierats som “utomäktenskapliga” definieras i dag som barn.

I ett pressmeddelande från Centerpartiet med rubriken “Nu förenklas fastställande av föräldraskap för ogifta par” uttalar sig Nordin såhär om föräldrabalkens faderskapspresumtion: “Att lagstiftningen insinuerar att ogifta kvinnor i förhållanden är otrogna mer är helt absurt. Det finns inga belägg för och är kränkande mot både män och kvinnor som lever tillsammans”.

Rickard Nordin vill inte att lagstiftningen ska insinuera att ogifta kvinnor som lever under äktenskapsliknande förhållanden skulle vara mer otrogna än andra, men insinuerar gärna att ogifta i förhållanden som har sex med flera är otrogna. Det vet Nordin ingenting om.

Jag skulle säga att det är vanligare att normer förändrar lagstiftningen än att lagstiftningen förändrar normer. Inte sällan luckras de lagstadgade normerna upp på ett sätt som lagstiftaren inte hade kunnat föreställa sig när de skrevs ned. En norm att utmana är monogaminormen. Det kan komma att provocera en del monogama personer, men det må vara hänt.

Posted in Juridik | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Styrketräning plus sex lika med sant

I slutet av december återupptog jag styrketräningen efter ett långt uppehåll. Jag har inte råd med ett gymkort intalade jag mig själv i några månader tills jag inte längre kunde tränga bort det faktum att det är orimligt att inte prioritera sin hälsa om man kan göra det. Det är typiskt mig. Jag kan tänka att jag behöver någonting i månader – ibland år – innan jag tar tag i det. Efteråt känner jag mig allt som oftast dum för att jag inte gjorde det tidigare.

En vattenkokare kan jag alltid skaffa senare (det tog mer än ett halvår från att den vattenkokare jag hade gick sönder till att jag skaffade en ny för 99 kronor), men med hälsa är det annorlunda.

IMG_20150308_181219

Jag tränar främst för att jag mår bättre när jag gör det regelbundet. En del av det är att jag har haft bättre sex under de perioder jag tränat. Jag vet inte om jag är kåtare när jag tränar än annars då jag är en ganska kåt person överlag, men det faktum att det påverkar knipmusklerna gör att jag får mer utlopp för min kåthet i form av orgasmer och det leder inte sällan till att jag vill ha mer sex.

När man har en vana gör man något utan att tänka att man gör det. Johan Renström har skrivit ett intressant blogginlägg om hur lång tid det tar att skapa nya vanor. I snitt tar det 66 dagar. Jag hoppas att min styrketräning håller i sig denna gång. För min hälsa och mitt sexlivs skull.

Posted in Sex | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Bara bröst i Borås

En vän undrade om jag ville följa med och bada i helgen. Då jag inte har något intresse av att täcka min överkropp, var osäker på vilken simhall det var frågan om och dess inställning till kvinnors överkroppar fick jag ge ett ”det beror på”-svar.

Det är nedslående att svara att man vill bada, men att man inte vet om man kommer att få göra det. Den enda träff jag fick när jag sökte på Stadsparksbadet i Borås var en kortfattad artikel från år 2008. Intrycket jag fick av den var att kvinnor nog inte var välkomna att bada med bar överkropp. Två personer som jobbade på badet ville inte tillåta det enligt artikeln och badhuschefen var ”tveksam”, men medgav att det inte fanns någon ”aktuell policy”.

Jag var inte särskilt optimistisk, men jag följde med min vän och två personer till, en kvinna och man, till Stadsparksbadet i Borås. Det första jag gjorde var att fråga om det var okej att bada med bar överkropp. Jag fick ett något intetsägande svar till en början. Jag påpekade att jag inte ville betala om de inte kunde garantera att jag fick bada. 50 kronor är 50 kronor. Lika lite som jag vill ge ett ”det beror på”-svar till en vän vill jag ha ett ”det beror på”-svar när jag undrar om jag får bada. Personen som jobbade i kassan kallade på sin chef för att kolla med honom. Chefen hade inga problem med det.

Det kändes bra att få bada med bar överkropp. Jag kan inte låta bli att bli på gott humör när någon inte har problem med halva befolkningens överkroppar. Egentligen borde jag inte bli det. Egentligen borde det vara en självklarhet att personer som inte vill täcka sina överkroppar inte ska behöva göra det. Det mest absurda är att det var en självklarhet en gång i tiden. Att kvinnor ska täcka sina överkroppar är ett relativt nytt påfund. Fråga en person som varit med ett tag om du vill veta mer.

Jag täckte också min överkropp i badsammanhang en gång i tiden, men det var främst för att det förväntades av mig. Numer badar jag oftast naken utomhus, men jag kan kompromissa på simhallar som inte tillåter nakenbad och täcka mitt könsorgan. Annat vore det förstås om endast kvinnor vore tvungna att täcka sina könsorgan, då hade jag kritiserat det.

Hade jag varit man hade jag inte behövt svara ”det beror på” när någon vill bada med mig. Om jag hade jag varit man hade jag inte behövt kontakta simhallar i Stockholm för att försöka ta reda på om jag är välkommen att bada med bar överkropp (Eriksdalsbadet och Husbybadet ger alla sorters överkroppar grönt ljus). Jag hade heller inte fått ett ”det beror på”-svar i jakt på ett enkelt ”ja” eller ”nej”.

Jag kände inte för att göra någon aktion och prova att bada med bar överkropp och se vad som hände i Borås. Jag har provat det tidigare i Sundsvall (Sporthallsbadet) och Stockholm (Forsgrénska badet) och det har gått vägen. Jag ville ha besked. Jag ville att simhallen skulle få förhålla sig till frågan. Av personen i kassan fick jag intrycket att hon inte hade tänkt på den tidigare. Det är knappast varje dag en kvinna frågor om hon får bada i bar överkropp.

En fördel med att få ett “ja” är att det blir svårare för simhallen att hindra en att bada utifall någon annan badgäst skulle ha något att invända mot ens närvaro. Annars har jag ibland haft inställning att det är bättre att inte fråga om lov för att om man frågar riskerar man att få ett nej. Det gäller framförallt i situationer där man vill göra något som inte angår någon annan än en själv.

Den inställningen kan jag rekommendera till personer som vill göra något, men är osäkra på hur deras föräldrar ställer sig till det. Ibland kan det vara kontraproduktivt att be om andras godkännande. Bättre då att försätta sina föräldrar i en position där de aktivt måste ha synpunkter på ens val istället för att du aktivt be om dem. Ska de ändå begränsa dig kan det få vara på deras initiativ.

Tack Stadsparksbadet i Borås för att jag kan åka hem till Stockholm med en positiv känsla. I en bättre värld hade jag inte blivit på gott humör av mottagandet, eller annorlunda uttryckt, jag hade ungefär blivit på lika gott humör som män blir över att de får bada med bar överkropp.

Posted in Bara bröst | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

Borta bra, men hemma bäst?

Om hemmamatch innebär att ha sex på hemmaplan inser ni vad bortamatch innebär. Personer som har sex med en och samma person, personen de bor med, kanske inte förhåller sig till hemmamatcher och bortamatcher annat än när de tar in på hotell, men även de lär ha gjort det innan de bestämde sig för att flytta ihop och bara ha sex med varandra. Om inte annat lär de ha påverkats av de föreställningar som finns om vilka som ska vilkens sorts matcher.

I och med att jag bor själv, har sex med flera och kan välja om jag vill ha sex hemma eller borta har jag haft anledning att fundera en del på det. Med mitt eget sexliv som utgångspunkt, men inte enbart. Strukturer är intressanta, inte minst de som påverkar våra sociala och sexuella relationer. Vems hemmamatch eller bortamatch, och varför?

Det har sagts att kvinnor som har sex med män de inte bor med främst har bortamatcher, inte minst när de har sex med någon för första gången. Jag har ingen aning om det stämmer, men det skulle inte förvåna mig om det gör det. Om det stämmer kan man fråga sig om det överensstämmer med hur de vill ha det. Jag har heller ingen aning om hur det ser ut för personer som sex med personer av samma kön, men jag kan föreställa mig att yngre oavsett kön som har sex med äldre oavsett kön oftare har bortamatcher. Antingen för att den yngre inte har flyttat hemifrån, bor mindre eller för att den äldre har någon idé om att det är så det ska vara.

Det kan också vara så att kvinnor som har sex med män tror sig ha mer att förlora på att bjuda hem män till sig ifall det inte skulle gå som planerat. Och det har de också, som regel. Jag hör sällan om män som oroar sig för att bli illa behandlade av kvinnor de haft sex med. En del av det kan vara att kvinnor som grupp har ett större behov av att få en bild av hur personer de överväger att ha sex med är. Det är svårt att undvika att ha sex med personer som inte läser böcker om aldrig har sex borta, om inte annat.

Alldeles oavsett finns det föreställningar om vem som ska följa med den andre hem. Jag tilltalas av att gå emot dem. Jag tycker om att vara den yngre kvinnan som bjuder hem en äldre män. Samtidigt tycker jag om att följa med andra hem. För min del är matcherna både hemma och borta. Med vissa personer är de till övervägande delen antingen det ena eller det andra. Det har inte alltid varit så. Jag hade varit sexuellt aktiv i 5 år när jag flyttade hemifrån och under de åren hade jag med några få undantag endast bortamatcher. Jag hade inte nödvändigtvis sex hemma hos personerna jag hade sex med, men jag hade likväl sex borta.

Hemmamatcher var något jag såg fram emot när jag bara hade bortamatcher. Jag såg fram emot att få vara personen som kunde öppna upp sitt hem för vänner som hade vägarna förbi Stockholm såsom vänner till mig hade öppnat upp sina hem för mig. Jag ville också få andra att känna sig som hemma. Jag ville också få vara personen som hade tänkt på saker. Och det vill jag fortfarande. Jag tycker om att bjuda personer som sovit över hos mig på kaffe gjort på nymalda bönor. Jag tycker om att bjuda mina besök på hembakat bröd.

Jag tycker om både hemmamatcher och bortamatcher, men det har sina fördelar och nackdelar. Det kan vara rent praktiska fördelar och nackdelar, som vem som bor närmast universitet, arbetsplats eller någon annan plats man ska till på morgonen dagen därpå. Det kan handla om vem som bor närmast stället man ska ta sig från för att ha sex.

Bortsett från alla praktiska fördelar och nackdelar, som man kanske främst tar hänsyn till när man väl etablerat en sexuell relation, kan det finnas andra saker att ta hänsyn till första gångerna man har sex med någon. Man kanske vill ha sex där man är säker på att det finns kondomer. Om man inte alltid har kondomer och glidmedel tillgängligt kan hemmamatcher vara en fördel för personer som vet med sig att de alltid har det hemma, men inte kan räkna med att andra har det.

Vad händer om personen man följer med hem visar sig inte gå att ha i möblerade rum? Vad händer om personen som kommer förbi visar sig vara orimlig? Vad händer om klockan är efter midnatt och den orimliga personen riskerar att inte kunna ta sig hem ifall man ber hen gå? Vad händer om personen inte går?

Jag har träffat några som fått mig att tänka ”Vad bra att vi sågs hemma hos honom”, men också några som fått mig att tänka motsatsen, ”Vad bra att vi sågs hemma hos mig”. För egen del är det enklare att vara den som drar än att be någon dra. Vad är era tankar om hemmamatcher och bortamatcher?

Posted in Sex | Tagged , , , | Leave a comment

Köttätare äter upp vegetarianernas mat

Huvudregeln är att förmåner anställda får på grund av sin anställning är skattepliktiga, men för att en förmån ska bli föremål för beskattning räcker det inte nödvändigtvis att förmånen har kunnat utnyttjas, om den faktiskt inte har utnyttjats.

Det finns ett rättsfall från 1990-talet, RÅ 1992 ref 108, där en anställd inte hade tagit upp en kostförmån i sin deklaration. På den anställdes arbetsplats hade de anställda ”åtnjutit förmån av fri kost de dagar tjänstgöring fullgjorts”. Den anställda som rättsfallet handlar om hade inte använt sig av förmånen. Personen hade istället tagit med sig egen mat. Vegetarisk mat. Den fria kosten som de anställda erbjöds var nämligen inte vegetarisk och den anställda ifråga var vegetarian.

Regeringsrätten, som numer går under namnet Högsta Förvaltningsdomstolen, gav vegetarianen rätt. Den anställda behövde inte betala skatt för förmånen som jag och säkert många andra vegetarianer inte skulle se som en förmån, men det är i och för sig ointressant vid någon slags objektiv bedömning av om något är en förmån.

”Vad som förekommit i målet ger anledning till antagande att [den anställda] i sin anställning haft möjlighet att erhålla fri kost bestående av ett mål per arbetsdag. Det är emellertid ostridigt att hon inte utnyttjat denna möjlighet. Under sådana förhållanden föreligger inte grund för att beskatta henne för kostförmån.”

Den anställda har haft en förmån, men i och med att hon inte har använt sig av den är den inte en skattepliktig sådan, för henne.

Jag tänker på alla gånger då jag inte har anklagats för att ha gjort slut på något animaliskt livsmedel i och med att jag är vegetarian. Det omvända gäller inte. Om något vegetabiliskt är slut är det inte nödvändigtvis en vegetarian som är svaret skyldigt.

De gånger vegetarianer har ”förmånen” att få vegetarisk mat i olika sammanhang är det inte ostridigt så att personer som äter kött låter den mat som är avsedd för vegetarianer (om den nu är det) få vara det.

Jag vet inte hur många gånger vegetarisk mat som varit avsedd för vegetarianer har tagit slut innan de som är vegetarianer och har anmält att de vill ha ”specialkost” har hunnit ta av den. Det hade varit så enkelt för köttätarna att anmäla att de också ville ha vegetarisk mat, men nej.

De flesta som äter animalier och tål gluten förstår nog – rätta mig om jag har fel – att man inte tar av brödet som är uppmärkt glutenfritt om det bara finns glutenfritt bröd till några få.

Samtidigt är det bra om fler personer får upp ögonen för vegetarisk mat. Ett alternativ – i dessa tider när alla talar om så kallad ”nudging” – vore att låta de som vill äta döda djur anmäla att de vill ha specialkost. Det vore en rimligare ordning då vegetarianer knappat kommer att göra slut på den animaliska specialkosten den dag då vegetarisk kost är norm.

Posted in Juridik, Vegetarianism | Tagged , , , , | Leave a comment

Den enes golv den andres tak

Allt fler kvinnodominerade arbetstagarorganisationer ifrågasätter det så kallade ”lönemärket”. Märket innebär att löneökningarna – räknade i procent och inte i kronor -inom industrin ska vara en norm för arbetsmarknaden i övrigt. (Mer om detta i Medlingsinstitutets årsrapport från 2012 för den som är intresserad.)

“Kvinnor som har en yrkesutbildning och som arbetar i branscher som är kvinnodominerade måste få lite mer än det så kallade märket under de kommande avtalsrörelserna tills de har kommit i fatt männen i de mandominerade områdena”, menar Kommunals ordförande Annelie Nordström.

IF Metalls ordförande Anders Ferbe varnar “för en utveckling där många ropar efter högre lön”. Han tycker det är oansvarigt och verkligen att leka med elden att tro att de som finns inom industrin ska acceptera att andra använder oss dem trampolin för att lyfta sina löner. (Sveriges Radio)

Vad betyder det att använda någon som trampolin, undrade jag. Och uttryckte sig inte Ferbe oförsiktigt? Googlade hans efternamn och ordet “trampolin” och fann att Ferbe har uttryckt sig snarlikt vid flera tillfällen tidigare. Någon oförsiktighet kan inte läggas honom till last. Uppenbarligen tycker han att trampolinliknelsen är användbar  och det är den i och för sig i den mening att media gärna återger det.

Använder kvinnor inom kvinnodominerande yrken som tjänar mindre än män inom mansdominerande och vill utmana svensk löneutbildning industrimännen som trampolin? Vad används då inte kvinnor som av personer som inte bara ser upp för avståndet mellan kvinno- och mansdominerade yrken utan också vill behålla det? Vad är det som är oansvarigt? Vad innebär den där leken med elden? Jag tror inte att det är menat som ett förtäckt hot, men det kan uppfattas så.

”Industrifacken är rädda för att deras norm för löneökningarna ska bli ett golv för andra”. Industrifacken har däremot inga problem med att lönenivåer under industriarbetares utgör ett tak för arbetare som inte arbetar inom industrin.

“Så länge som Medlingsinstitutet har huvuddirektiv om att upprätthålla industrin som löneledande kommer lönegapet aldrig att minska. Det kommer snarare att öka. En procentuell ökning av lönerna ger anställda i lågbetalda yrken mycket lägre löneökning än det man till exempel får inom industrin, som har högre löner från början.” skrev Anneli Nordström och Gudrun Schyman i en gemensam debattartikel 2012. (Aftonbladet)

”Idén med sifferlösa avtal som den har formulerats bygger på att vi är några som sätter en siffra som man sedan ska ta rygg på och använda som trampolin, och det tycker inte jag är sjyst”. Anders Ferbe 2013. (Sveriges Radio)

Begriper ni trampolinsnacket?

Posted in Politik | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Alla vinner på en ökad respekt för kroppslig integritet

Salem Yohannes, som skrivit uppsatsen Don’t touch my hair, skriver i senaste numret av den feministiska kulturtidskriften Bang om personer som tar sig friheten att ta på svartas hår.

”I Sverige förklaras fenomenet ’hair touching’ med nyfikenhet och fascination. En del menar att det beror på ignorans och fräckhet. Frågar du mig så är det ett klassiskt fall av exotifiering där ’den andre’ skapas. Andra skulle beskriva det som ett maktutövande där personer inte respekterar en annan individs personliga integritet och kropp.”

Yohannes fortsätter: ”Ibland likställs denna exotifiering till exempel med hur semestrande svenskar i Thailand bemöts, kvinnor och deras gravidmagar och ibland också vita svenskar med dreadlocks. Den typen av jämförelser slutar aldrig förvåna mig. Det är tydligt varför sammankopplingen är befängd, en behöver bara ställa sig en fråga för att förstå varför: Vilka behöver få igenom detta som en del av den strukturella diskrimineringen och rasismen på arbetsmarknaden?”

Om man enbart ser ”hair touching” som ”ett maktutövande där personer inte respekterar en annan individs personliga integritet och kropp” är det jämförbart att ta på någons mage och att ta på någons hår. Att företeelser är jämförbara innebär inte nödvändigtvis att de är jämställbara.

Jämförbara handlingar kan ha olika motiv. Det kan exempelvis vara rasistiska, sexistiska eller allmänt integritetskränkande motiv. Den senaste tiden har allt fler uppmärksammat det faktum att en del män tar på för dem okända kvinnor i kollektivtrafiken.

Jag är öppen för att motivet kan vara nyfikenhet och fascination, men att vara nyfiken och fascinerad så till den grad att man tar sig friheter på andras bekostnad är inte okej. Nyfikenhet och fascination kan vara en förklaring, men för den som får se sina gränser överträdda är det inte säkert att en ”förklaring” skulle vara en förmildrande omständighet. Och det alldeles oavsett om den stavas rasism, sexism, nyfikenhet eller fascination.

Oavsett vilka motiv som kan ligga bakom gränsöverskridande handlingar skulle de allra flesta vinna på om människors rätt till personlig integritet, rätt till sina kroppar, respekterades. Personer som har ett behov av att ta på andras hår och kroppar utan lov skulle i och för sig inte vinna något på det, med deras behov av att överskrida andras gränser är knappast något skyddsvärt intresse.

Utan att ha varit gravid kan jag inte uttala mig om hur det är när andra tar på ens gravidmage utan lov, men som med allting annat man kan utsättas för har det säkert tagits emot på olika sätt beroende på vem du frågar. Det finns inte en gravid reaktion. Det finns säkert personer som tycker att det är helt i sin ordning, allt finns, men det innebär inte att de bör vara utgångspunkten eller ska få sätta standarden för vad andra ”borde ta”.

Jag har inte afro och kan inte relatera till hur det är att bli utsatt för den “hair touching” Yohannes beskriver. Jag kan relatera till kända och okända händer på mitt rakade huvud, oftast när det är nyrakat. Jag har bröst, men kan inte relatera till hur det är bli tafsad på brösten. Däremot kan jag relatera till att personer tar på ens kropp utan samtycke rent allmänt. Både i vaket och sovande tillstånd.

Det kan röra sig om vuxna som kramar barn utan lov. Jag hade inga problem med att vuxna släktingar ville ha kramar av mig som barn, men jag förstår att alla barn inte har samma förhållande till kramar som jag hade och respekterar det. Författaren Manne Forssberg har skrivit bra om detta: Barnkramar är inte presenter som vuxna kan dela ut till varandra.

Alla dessa exempel är olika företeelser som kan ha olika motiv, men någonstans har de också en gemensam nämnare, en uppenbar bristande respekt för andras kroppsliga integritet och det i sig är allvarligt nog.

För personer som har svårt att sätta sig in i andras situation verkar det ibland krävas att de fått sina egna gränser överträdda för att de ska kunna förstå hur det kan vara för andra. Jag skriver kan vara för att det inte är någon garanti. Det finns personer som inte alls kopplar ihop egna erfarenheter av att bli tvångskramade av vuxna som barn när det tar på andras hår utan lov. Då hade de antagligen låtit bli.

En mer allmän förståelse för kroppslig och personlig integritet skulle kunna täcka in personer som inte utsatts för sexuella övergrepp eller ser sig själva som potentiella offer för sådana att ändå se problemet med dem. Långt ifrån alla ser problemet med sexuella övergrepp.

Bristande respekt för andras kroppsliga integritet torde vara en gemensam nämnare vid gränsöverskridande handlingar, men det kan förstås finnas ”lager” ovanpå det. Det kan röra sig om rasism, sexism eller något annat. Dessa ”lager” kan inte alla relatera till. Det kan knappast begäras och ska heller inte behövas. Att inte respektera andras kroppsliga integritet är allvarligt nog och borde “räcka”.

Jag känner mer samhörighet med en nybliven mamma i Kazakstan än med Björn Söder och hans gäng, skrev Jenny Kallur i en debattartikel för en månad sedan. Jag har en livmoder, men för den sakens skull kan jag inte relatera till hur det är att vara gravid eller hur det är att genomgå en abort. Det behövs inte för att jag ska ta ställning för aborträtten då min allmänna inställning är personer bör ha rätt till sina kroppar.

Tyvärr finns det personer som endast reagerar och tycker att kroppslig och personlig integritet ska respekteras om de kan se sig själva som potentiella offer för ett visst gränsöverskridande beteende. Gränsöverskridande handlingar är enligt ett sådant synsätt okej om de drabbar ”den andre”. Har man den inställningen står man inte upp för allas rätt till kroppslig och personlig integritet. Då är det snarare frågan om att man tycker att andra ska respektera den egna integriteten och på sin höjd personer vars kroppar och erfarenheter man kan relatera till.

Salem Yohannes uppmanar oss alla att “stanna upp och inte dra fingrarna genom någons hår”.

Posted in Integritet, Sexualpolitik | Tagged , , , , , | 2 Comments

Demonstration mot kvinnoregistret

Justitiekanslern har en inlett en förundersökning om misstänkt brott mot efterforskningsförbudet med anledning av det så kallade kvinnoregistret. Registret innehåller namn på fler än 2000 kvinnor som anmält att de blivit hotade eller misshandlade av någon närstående.

Nu finns det misstankar om att någon inom polisen har försökt ta reda på vem eller vilka som försett Ekot med uppgifter om det uppmärksammade kvinnoregistret. Än så länge har jag endast sett en TT-notis om saken. Det är allvarligt om det skulle visa sig att polisen brutit mot den grundlagsskyddade efterforskningsförbudet.

Efterforskningsförbudet finns för att personer ska kunna rapportera oegentligheter utan risk för repressalier. Det spelar ingen roll om efterforskningen leder till någon källa, handlingen som sådan, själva efterforskandet, är kriminaliserad.

Nu på lördag den 17 januari hålls en demonstration mot kvinnoregistret på Medborgarplatsen i Stockholm. Riskerna med kvinnoregistret är uppenbara. Jag tänker inte främst på att polisen riskerar ett lägre förtroende bland allmänheten utan om risken för att personer som utsatts för hot och våld i nära relationer drar sig för att anmäla brotten.

Kvinnoregistret riskerar dessutom att spä på den victim blaming som redan drabbar brottsoffer, i synnerhet personer som sätts för sexualbrott och våld i nära relationer. Om du vill läsa mer om kvinnoregistret rekommenderar jag Sveriges Radios sida om det.

Namninsamling mot kvinnoregistret.

Posted in Politik | Tagged , , , | Leave a comment

Ofrivilligt infertila som inte vill ha barn

Finns det personer som är infertila och inte vill ha barn? Jag tänker inte på personer som har valt sin infertilitet utan på personer som är infertila av andra orsaker. De som är infertila utan att ha valt det vill nästan alltid ha barn verkar det som. De talar om en framtid med barn eller, om de är till åren komna, om barnen de aldrig fick.

Det finns personer som är infertila utan att veta om det och en del av dem vill inte ha barn. Hade det varit annorlunda om de hade varit medvetna om sin infertilitet? Jag har inte hört talas om ofrivilligt infertila som inte vill ha barn. Jag har ingen aning om hur omgivningen skulle reagera om en ofrivilligt infertil person gick ut med att hen inte ville ha barn. Skulle det anses okej att personen trots sin infertilitet inte ville ha barn? Att alla inte kan få barn är känt, men utgångspunkten är åtminstone att alla vill ha barn.

I den mån det finns personer som är ofrivilligt infertila och inte vill ha barn vill de kanske inte tala om det i jämförelse med personer som låtit sterilisera sig eller personer som tror sig vara fertila.

När vi talar om personer som inte vill ha barn är utgångspunkten att de är fertila. En del som inte vill ha barn är som sagt infertila utan att veta om det. Jag har ingen aning om hur många de är, men det finns. När vi talar om personer som är infertila är utgångspunkten att de vill ha barn. Jag saknar andra perspektiv. Jag vill läsa om ofrivilligt infertila som inte vill ha barn även om jag inser att personer hellre vill läsa om personer som vill ha barn. De är betydligt fler om inte annat.

exempel

Reportage: Svårt att få barn efter behandlingen

Jag lyssnade på Vetandets värld i P1 om unga canceröverlevare om sex och fertilitet för någon dag sedan. I programmet talade de om och med unga som genomgått en eller flera cancerbehandlingar som barn. De fick ingen eller bristfällig information om hur behandlingen kunde komma att påverka deras fertilitet och sexualitet.

Personer har rätt att få information om hur olika behandlingar kan komma att påverka dem. Inte minst för att de ska kunna ta ställning till om de vill genomgå dem eller inte. Viss påverkan anses mer allvarlig än annan. Det anses särskilt allvarligt om personer inte får information om att en viss behandling kan påverka deras möjligheter att få barn. Det anses till exempel inte lika allvarligt om de inte får information om hur viss vård kan påverka deras sexualitet i största allmänhet.

Att vi inte hör talas om ofrivilligt infertila som inte vill ha barn beror givetvis också på att de inte har försökt skaffa barn. Min utgångspunkt när jag skriver att jag inte vill ha barn är att jag är fertil. Om jag är infertil vill jag antagligen inte veta om det då personer tenderar att vilja ha det de inte kan få. Jag tilltalas av tanken på att välja bort föräldraskapet. Personer som är ofrivilligt infertila och är medvetna om det har inte gjort något val.

Att personer vill ha det de inte kan få är också en förklaring till att jag inte vill sterilisera mig. Jag vill inte riskera att det blir en ”hang up” för mig eller någon jag har en relation med. Jag läste för några år sedan om ett par som inte vill ha barn. Båda steriliserade sig för att ingen skulle riskera att bli lämnad på grund av sin infertilitet. Jag kan förstå resonemanget, men jag vill inte att någon ska vara med mig för att hen ändå inte kan skaffa biologiska barn med någon annan på grund av att hen är infertil.

Posted in 40 skäl att inte skaffa barn | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Je Suis Charlie

84380571_o


kissing_hebdo

1-image

01-1127

Posted in Politik | Tagged , , | Leave a comment