Ofrivilligt infertila som inte vill ha barn

Finns det personer som är infertila och inte vill ha barn? Jag tänker inte på personer som har valt sin infertilitet utan på personer som är infertila av andra orsaker. De som är infertila utan att ha valt det vill nästan alltid ha barn verkar det som. De talar om en framtid med barn eller, om de är till åren komna, om barnen de aldrig fick.

Det finns personer som är infertila utan att veta om det och en del av dem vill inte ha barn. Hade det varit annorlunda om de hade varit medvetna om sin infertilitet? Jag har inte hört talas om ofrivilligt infertila som inte vill ha barn. Jag har ingen aning om hur omgivningen skulle reagera om en ofrivilligt infertil person gick ut med att hen inte ville ha barn. Skulle det anses okej att personen trots sin infertilitet inte ville ha barn? Att alla inte kan få barn är känt, men utgångspunkten är åtminstone att alla vill ha barn.

I den mån det finns personer som är ofrivilligt infertila och inte vill ha barn vill de kanske inte tala om det i jämförelse med personer som låtit sterilisera sig eller personer som tror sig vara fertila.

När vi talar om personer som inte vill ha barn är utgångspunkten att de är fertila. En del som inte vill ha barn är som sagt infertila utan att veta om det. Jag har ingen aning om hur många de är, men det finns. När vi talar om personer som är infertila är utgångspunkten att de vill ha barn. Jag saknar andra perspektiv. Jag vill läsa om ofrivilligt infertila som inte vill ha barn även om jag inser att personer hellre vill läsa om personer som vill ha barn. De är betydligt fler om inte annat.

exempel

Reportage: Svårt att få barn efter behandlingen

Jag lyssnade på Vetandets värld i P1 om unga canceröverlevare om sex och fertilitet för någon dag sedan. I programmet talade de om och med unga som genomgått en eller flera cancerbehandlingar som barn. De fick ingen eller bristfällig information om hur behandlingen kunde komma att påverka deras fertilitet och sexualitet.

Personer har rätt att få information om hur olika behandlingar kan komma att påverka dem. Inte minst för att de ska kunna ta ställning till om de vill genomgå dem eller inte. Viss påverkan anses mer allvarlig än annan. Det anses särskilt allvarligt om personer inte får information om att en viss behandling kan påverka deras möjligheter att få barn. Det anses till exempel inte lika allvarligt om de inte får information om hur viss vård kan påverka deras sexualitet i största allmänhet.

Att vi inte hör talas om ofrivilligt infertila som inte vill ha barn beror givetvis också på att de inte har försökt skaffa barn. Min utgångspunkt när jag skriver att jag inte vill ha barn är att jag är fertil. Om jag är infertil vill jag antagligen inte veta om det då personer tenderar att vilja ha det de inte kan få. Jag tilltalas av tanken på att välja bort föräldraskapet. Personer som är ofrivilligt infertila och är medvetna om det har inte gjort något val.

Att personer vill ha det de inte kan få är också en förklaring till att jag inte vill sterilisera mig. Jag vill inte riskera att det blir en ”hang up” för mig eller någon jag har en relation med. Jag läste för några år sedan om ett par som inte vill ha barn. Båda steriliserade sig för att ingen skulle riskera att bli lämnad på grund av sin infertilitet. Jag kan förstå resonemanget, men jag vill inte att någon ska vara med mig för att hen ändå inte kan skaffa biologiska barn med någon annan på grund av att hen är infertil.

Posted in 40 skäl att inte skaffa barn | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Je Suis Charlie

84380571_o


kissing_hebdo

1-image

01-1127

Posted in Politik | Tagged , , | Leave a comment

Kondomer som går sönder innehåller alltid sperma i sexspalternas värld

Färre oönskade graviditeter ger färre aborter. Ofta när man talar om att få ned antalet oönskade graviditeter är preventivt arbete i fokus. Vi talar mer sällan om hur det preventiva arbetet bör se ut. De räcker  inte att gå igenom vilka preventivmedel som finns på marknaden och hur de fungerar även om det är en viktig del. En minst lika viktig del är att ta itu med en del felaktiga utgångspunkter som leder till att människor inte använder de preventiva medel som finns eller struntar i att ha säkrare sex.

Personen använder preventivmedel om ingenting annat sägs. Den som kan befruktas har ett ansvar att se till att undvika det om det inte ligger i dennes intresse, men den som kan befrukta har också ett ansvar att låta bli att befrukta personer som inte samtyckt till att bli befruktade. De flesta som kan (eller åtminstone tror att de kan) bli gravida tar sin del av ansvaret. De använder preventivmedel. Preventivmedel som till skillnad från kondom inte syns. Det har bidragit till att en del utgår från att personer som kan bli gravida använder någon form av preventivmedel. En stor del av dem gör det, men det innebär inte nödvändigtvis att de inte också vill skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar. Det innebär heller inte att personer använder preventivmedel om ingenting annat sägs.

Jag talar nästan aldrig om att jag inte använder preventivmedel när jag eller min sexpartner tar fram kondomer. Jag vill inte bidra till en ordning där kondom är istället för andra preventivmedel. Det ena behöver inte utesluta det andra, särskilt inte om du och/eller din sexpartner har sex med olika personer.

Personer som blir oönskat gravida gör abort. Även om personen inte använder preventivmedel är risken för befruktning minimal, i annat fall går det alltid att göra abort. En del utgår från att personer som har rätt att göra abort kommer att göra det om de skulle bli oönskat gravida. Vilka var det som såg abort som ett preventivmedel nu igen?

Jag utgår också från att jag kommer att göra abort om jag skulle bli gravid eftersom att jag i över huvud taget inte vill ha barn, men i ärlighetens namn är det ganska svårt att uttala sig om vad man skulle göra om man vore i en annan situation. Särskilt för personer som vill ha barn, planerade sådana, föreställer jag mig.

Personer som är för fri abort skulle göra abort om de blev oönskat gravida. Det går alldeles utmärkt att vara för fri abort utan att klara av göra abort. Samma sak här. Det kan vara enkelt att uttala sig om vad man skulle göra i given situation, men svårt att veta utan att ha varit i den. Jag tänker till exempel inte uttala mig om hur jag skulle agera om jag vore i lag med någon som började misshandla mig psykiskt eller fysiskt. Jag har ingen aning.

Vad händer om någon blir gravid och väljer att behålla barnet? Det borde vara en självklar del av sexualundervisningen att ta upp att aborträtten är personlig. Den som är gravid har rätt att avbryta sin graviditet. Den förmodade befruktaren har ingen ”aborträtt”. Underhållskyldigheten kan också vara värd att nämna. Den enda juridiska skyldigheten för föräldrar som inte bor med sina barn.

Fokus har länge varit att förmå kukpersoner att åtminstone tänka på sin egen hälsa och av den anledningen se till att använda kondom. Av allt att döma har det inte fungerat något vidare då det fortfarande finns kukpersoner som försöker få till oskyddat sex med andra.

Utgå inte från att någon du ska ha sex med för första gången vill ha oskyddat sex med just dig. Utgå inte från att personer som bär på sexuellt överförbara sjukdomar vet om det eller, om de vet, informerar om saken. Fråga dig självs vad som talar för att personen skulle skydda sig med andra om hen inte skyddar sig med dig som hen kanske knappt känner.

Sist men inte minst, sluta lära ut att kondomer som går sönder alltid innehåller sperma. Detta är viktigt. Kondomen är ett skydd. Kondomen skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter, men den är ingen spermabehållare som måste innehålla sperma när sexet avslutas.

Posted in Preventivmedel | Leave a comment

Låt porren ha en sexistisk påverkan på våra sexliv

Obs! tog nyligen upp Storbritanniens nya pornografilagstiftning. Zoe Williams, kolumnist i The Guardian, medverkar i radioprogrammet. Hon menar att lagstiftningen, som främst reglerar vad som får visas, är sexistisk. Lyssna gärna på inslaget (36:54 in).

Flera av de sexuella praktiker som inte får visas i och med den nya lagstiftningen är sådana som lagstiftaren finner olämpliga att ta del av, särskilt om tittarna försöker sig på att efterlikna dem hemma. Men det är inte bara praktiker som inte får visas, utan även halva befolkningens ejakulationer. Det handlar så vitt jag förstått inte om att lagstiftaren tror att fittpersoners ejakulationer är eller består av urin, utan om det faktum att urin har använts i pornografi för att fejka fittpersoners ejakulationer och svårigheterna för en del att skilja det ena från det andra. Vän av ordning undrar varför urin inte får visas.

Som jag har förstått det är inte skälet till att fittpersoners utlösningar inte får visas sexistisk, men det kvittar egentligen med tanke på resultatet. Det drabbar även dem som inte fejkar. Kukpersoners utlösningar är alltjämt tillåtna att visa. Den nya lagstiftningen innehåller heller inget förbud mot att fejka spermamängd eller liknande.

Hur sex skildras i pornografin kan påverka hur människor har sex, även om pornografins påverkan på våra sexliv emellanåt överdrivs. Det vore förstås olyckligt om pornografin bidrog till att fler fejkade orgasmer och utlösningar, men det verkar inte vara det som är bekymret här. Det är faktiskt något oklart vad som är bekymmersamt.

pornprotest1_1020.0

De som tror på pornografins genomslagskraft i våra sovrum borde väl om några välkomna att fittpersoner kan få orgasm och utlösning i pornografi. Fortfarande är en del omedvetna om att fittpersoner precis som kukpersoner kan få utlösningar. Att alla inte får det är en annan fråga, men förutsättningarna finns.

Bland de sexuella inslag som inte får visas i pornografi producerad i Storbritannien finns bland annat smisk, fisting, ”face-sitting”, strypsex och ”age play”. Det som framförallt utmålats som sexistiskt är att man inte får visa fittpersoner som gränslar någons ansikte medan de får oralsex. Motsvarande förbud för kukpersoner som gränslar en sexpartner under oralsex verkar inte vara aktuellt.

pornprotestnew10_1020.0

Människors arbetsförhållanden är reglerade. Att medverka i kommersiell pornografi är ett arbete. Jag hade haft mer sympati med lagstiftaren om det hade varit frågan om arbetsmiljölagstiftning. Kondom eller inte är till exempel en klockren från om arbetsmiljö. Sedan några år tillbaka måste personer som medverkar i pornografi producerad i Los Angeles använda kondom vid vaginala och anala samlag. Detta för att motverka spridning av sexuellt överförbara sjukdomar. Syftet har inte varit att främja en ökad kondomanvändning hos allmänheten trots att det finns personer som varken vill ha eller se skyddat sex.

Den nya lagstiftningen är säkert arbetsmiljölagstiftning i någon mening, med flera av de sexuella inslag som inte får visas handlar uppenbarligen inte om arbetsmiljö. Det verkar snarare handla om sexualmoral. Hur farligt är face-sitting ens?

pornprotest2_1020.0

Face-sitting

Pornografin finner inga gränser. Producenter som vill visa exempelvis fittpersoners ejakulationer eller face-sitting kommer även i fortsättningen kunna göra det, men de får korsa några gränser först.

P.S. Efter att ha läst om face-sitting har det gått upp för mig att en del ser det som en del av dominanssex. Jag har aldrig ens tänkt på det i termer av dominans. Tvärtom har jag sett det som rakt igenom ”vanilj-sex”. Kanske för att en vän fick en kombination av face-sitter och utlösning i ansiktet i födelsedagspresent för några år sedan.

Posted in Sex | Tagged , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Överta sambons bostad

Det verkar finnas personer som inleder samboförhållanden för att kunna göra bostadskarriär och ta över sambons bostad om samboförhållandet upphör. Det är lite drastiskt uttryckt. Vad som verkar finnas är snarare personer som ser en chans att ta över sambons bostad i samband med att samboförhållandet upphör. Kanske är det ett uttryck för att ingen vill vara förloraren efter en separation, men det är nog också en följd av bostadsbristen.

Det är möjligt att överta en sambos bostad under vissa omständigheter, 22 § sambolagen. Bestämmelsen är tvingande och går inte att avtala bort med samboavtal eller liknande. Har du ändå avtalat bort tvingande delar av sambolagen kan du alltid hålla tummarna för att din sambo tror att avtalet gäller och inte gör anspråk på att överta din bostad om samboförhållandet skulle upphöra.

20150101_113012

Hur gör man om man vill vara sambo men inte riskera att bli av med sin bostad? Har du en bostad som inte är hyresrätt eller bostadsrätt kan du andas ut. Om du har en hyresrätt eller bostadsrätt kan du låta bli att skaffa barn med din sambo. Om ni inte har gemensamma barn tillsammans kan din sambo endast överta din bostad om synnerliga skäl talar för det. Är det hyresrätt utgår ingen ersättning (det är olagligt att köpa hyreskontrakt). Om det är en bostadsrätt måste den som övertar bostaden ersätta den andra sambon för bostadens värde.

Hur gör man om man vill vara sambo och skaffa barn med personen ifråga (man kanske redan har barn) men inte riskera att bli av med sin hyresrätt eller bostadsrätt? Ingen aning.

Sambor enligt sambolagen är ”personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll”.  Märk väl att lagstiftaren inte kräver att sambor har sex med varandra även om en del verkar tro det.

Jag vill inte överdriva risken att förlora sin bostad till sin sambo, men man bör vara medveten sambolagens sambobegrepp och vilka konsekvenser det kan få om man låter någon flytta in i ens bostad. Det finns ingen motsvarande möjlighet att överta en sambos fastighet om samboförhållandet upphör, men att överta en sambos bostadsrätt eller hyresrätt är som sagt möjligt under vissa omständigheter.

Det går att ifrågasätta varför personer som har en bostadsrätt eller hyresrätt inte ska kunna avtala om att deras bostad ska förbli deras egen bostad. Över huvud taget tror jag att personer skulle bli mer benägna att bo ihop med andra om de kunde känna sig trygga med att de inte riskerar sin bostad i sådana fall. På lång sikt behövs fler bostäder. Det är illa ställt om incitamentet att flytta ihop och hålla ihop är bostadsbrist.

Posted in Juridik | Tagged , , , , , | Leave a comment

Dejta inte honom – om att göra det systematiska personligt

Apropå mitt blogginlägg Ingen har klagat hittills om män och deras sexuella förmågor har jag klagat några gånger. Då tänker jag inte på de gånger jag bett personer att ta det lugnt och försiktigt i dessa tider när var och varannan är inne på hårda tag, utan när jag klagat på personer jag haft sex med för första och sista gången. Det har inte ens handlat om själva sexet, utan mer om vad som verkar vara deras inställning till personer de har sex med.

”Jag skulle säga att personer som har haft sex några gånger inte ”klagar” på varandra, men att betydligt fler kan tänka sig att tala med sina vänner om sex de haft oavsett om de varit nöjda eller missnöjda med det.” skrev jag i blogginlägget.

Spelar det någon roll om vänner samtalar med varandra om personer som försökt tjata till sig oskyddat sex med dem? Det kan spela någon roll, men för mig har det också varit viktigt att tala om för personer som på mer eller mindre tvivelaktiga sätt försökt få till oskyddat sex med mig att jag inte accepterar det. Det finns inget som hindrar att vid sidan om det samtala med sina vänner och skriva statusuppdateringar i affekt.

Personer vill ofta inte kännas vid att deras sexpartners har haft sex med andra eller kan komma att ha det. Jag fungerar annorlunda. Jag är visserligen inte monogam, men för mig är det ofrånkomligt att tänka på det sex personen som vill ha oskyddat sex med mig haft tidigare. Jag utgår inte från att personen vill ha oskyddat sex med just mig. Det är närmare till hands att utgå från att personen överlag försöker få till oskyddat sex med olika personer och utifrån det dra slutsatser om risk för överföring av sexuellt överförbara sjukdomar. För att inte tala om risken att bli gravid.

Jag vet inte hur de som intalar sig att de är ”den enda” förhåller sig till sina sexpartners. Tror de att deras sexuella förmågor uppstått ur ett vacuum? Har jag bra sex med någon föreställer jag mig att det delvis beror på dem de har haft sex med tidigare. Någon eller några måste de rimligen ha övat på sex med. Sex är ingenting man bara är bra på. Kanske har deras tidigare sexpartners sagt ifrån när det varit motiverat.

Erfarenhetsutbyte kan fylla en viktig funktion. En del tror att de är ensamma om erfarenheter som de delar med andra. Genom att tala om delade erfarenheter kan det vara enklare att problematisera dem i större sammanhang. Utbyte av erfarenheter möjliggör för fler personer att sluta ta erfarenheter som visar sig vara en del av ett system personligt.

Förhoppningsvis tar någon till sig om jag skriver om vilket problem personer som försöker få till oskyddat sex utgör, men det lär påverka betydligt fler om många med mig påtalar det. Gärna erfarenhetsutbyte, men fokus bör inte vara sexuellt aktiva personer ska lära sig undvika personer som beter tvivelaktigt före, under eller efter sex. Det får inte enbart bli en fråga om att sexuellt aktiva måste bli bättre på att ”ta vara på sig själva” och ”läsa av” personer.

Sexuellt aktiva kvinnor tar ofta vara på sig själva. Det finns personer som sänder ut varningssignaler och sådana kan man med fördel undvika, men jag skulle inte säga att de är normen.  Inte sällan har personer som behandlar andra illa i sexuella sammanhang uppträtt föredömligt innan. Hur läser man av att någon kommer att insistera på att ha oskyddat sex med en? Det får gärna de som talar om för kvinnor att de måste vara mer nogräknade när de väljer vilka de har sex med svara på.

Det är knappast fler ”dejta inte honom”-sajter vi behöver. Erfarenhetsutbytet måste ha mer långtgående ambitioner än så, att färre personer ska bete sig respektlöst i sexuella sammanhang förslagsvis. Klaga på!

Posted in Sex | Leave a comment

Ingen har klagat hittills!

Pizzerian på orten finns fortfarande kvar. Den bytte lokal när jag var barn och har bytt ägare rätt många gånger, men det finns kvar. Jag minns att pizzerian, La Sola, delade ut reklam till hushållen med jämna mellanrum. Jag kollade i det senaste reklambladet när jag var hos mina föräldrar. Det saknades något. Budskapet som jag förknippade pizzerian med. Jag kommer inte ihåg det ordagrant, men det skulle inte förvåna mig om det är vanligt inom pizzabranschen. Det gick hur som helst ut på att om man var missnöjd med pizzorna skulle man tala med pizzabagarna på La Sola och om man vad nöjd med dem med sina vänner.

Det har aldrig föresvävat mig att La Sola som ville ha konstruktiv kritik skulle ha marknadsfört sina pizzor med ingen har klagat hittills. Inte ens om det vore sant. Med män och sex verkar det vara annorlunda. Jag vet inte hur många gånger män har sagt ”ingen har klagat hittills” när de ska utvärdera sina sexuella förmågor eller sin kukstorlek. Jag hade inte brytt mig om det sades med vad personer som inte vill bli tagna på allvar brukar kalla ”glimten i ögat”, men flera av de som tagit upp att ingen har klagat verkar tro att det säger något (positivt) om deras sexuella förmågor.

Jag har ingen aning om det finns kvinnor som också uttrycker sig så, eller om det i sådana fall är vanligt, då jag främst råkat ut för män som velat påskina hur bra de är på sex i allmänhet och på att tillfredsställa kvinnor i synnerhet. Det är inte bara prostituerade som ger “orgasmgarantier”, men de håller kanske vad de lovar?

Margherita2

Om män har någon framgång med att framställa sig själva som sexets best of hör inte riktigt dit, men då en del vill tro att fysiska och juridiska personer alltid är rationella och endast ägnar sig åt sådant som fungerar tar jag mig friheten att kommentera det. Min gissning är att det inte fungerar något vidare. Det räcker om inte annat att du varit med någon som lovat guld och gröna skogar utan att ha levt upp till det för att inte gå på den lätta igen.

Raggning tycks gå ut på att återvinna sådana raggningsmönster som inte har fungerat med en förhoppning om att de någon gång ska göra det. Eller som min vän Henric Grubbström uttryckte det, på att ”konstant reproducera själva de strukturer som gör att man till att börja med inte får komma till”.

Varje gång någon man berättat att ingen har klagat på dem i sexuella sammanhang tänker jag att det hade varit en nyhet om någon hade klagat. Människor klagar inte på sex, mat eller barnteckningar utan vidare och det ser jag i grunden som någonting positivt.

Klagar kvinnor om de är missnöjda med det sex som varit? Det måste de rimligen göra om de heterosexuella männens påstående ”ingen har klagat hittills” ska ha någon som helst relevans. Jag skulle säga att personer som har haft sex några gånger inte ”klagar” på varandra, men att betydligt fler kan tänka sig att tala med sina vänner om sex de haft oavsett om de varit nöjda eller missnöjda med det. Jag skulle till och med vilja påstå att det är mer sannolikt att du får veta att du är den person din sexpartner har haft bäst sex än att din sexpartner skulle ”klaga” på dig.

Personer som lever i monogama relationer är säkert bättre på att ”klaga” om sexet inte lever upp till förväntningarna. Det är rimligare att ge konstruktiv kritik till en person som råkar vara den enda man får ha sex med än någon man kanske bara kommer att ha sex med någon gång och ännu inte lärt känna sexuellt. Jag skulle däremot inte påstå att de flesta som lever i monogama relationer och är missnöjda med sina sexliv ”klagar” på varandra hos varandra. Monogama riskerar att bli lämnade om de tar upp att de är missnöjda med sitt sexliv. Det är inte säkert att de tycker att det är värt den risken. Ett ännu större risktagande är det förstås att föreslå en öppen relation.

Personer som gjort slut på grund av att sexlivet inte längre levde upp till deras förväntningar och inte motsvarade vad det en gång var riskerar inte att bli lämnade. De borde kunna lägga korten på bordet när de gör slut med någon, men så vitt jag vet gör de som många andra och drar till med någonting annat. Har ni tänkt på hur många som inte verkar ha någon aning om varför de blivit lämnade?

Att någon eller några påstått att du är den bästa de haft sex med för att de vill vara artiga innebär inte att andra sexpartners kommer att klaga hos dig om de är missnöjda. Sannolikt kommer de att hålla det för sig själva för att de är, just det, artiga.

Posted in Sex | Tagged , , , , , | 1 Comment

Fiktiva pojkvänner är en påminnelse om att man inte har rätt till sin kropp

Pratade med en vän om att ickemonogama kvinnor löper en större risk att bli utsatta för sexuella övergrepp eller sexuella gråzoner än monogama kvinnor. Utomrelationella övergrepp och gråzoner det vill säga. Monogama kvinnor riskerar främst att utsättas för övergrepp och gråzoner inom ramen för sin relation givet att deras omgivning känner till att de har en relation. Ickemonogama kvinnor måste se upp med betydligt fler män. Det beror på att ickemonogama kvinnor inte kan ta skydd bakom att de ”tillhör” en annan man.

Bros before hoes. En del män respekterar inte kvinnors vilja, om de vill ha sex med dem eller inte. Däremot kan de respektera andra mäns ”äganderätt” till kvinnors kroppar. Det är klart att man med all rätt kan få problem om man har sex med personer som inte samtycker. Deras upplevelser av de sexuella övergreppen ses nog inte som ett bekymmer, då hade man gissningsvis inte begått dem, men de skulle kunna bli ett om de anmäls.

Ickemonogama kvinnor kan förstås påstå att de har ett förhållande om de känner sig trängda, men de borde inte behöva hitta på. Att de inte samtycker till sex, att de inte ger någon respons när en man visar sexuellt intresse, borde räcka.

Fiktiva partners är en absurd påminnelse om att man inte har rätt till sin egen kropp. Någonting har gått sönder när en del kvinnor inte ser någon annan utväg undkomma påträngande män än att indirekt påstå att någon annan, en man, har ensamrätt till ens kropp, och inte är det patriarkatet.

Personer som begår sexuella övergrepp har ett ansvar för sina handlingar även om en del vill frånta dem det och fördela det på kvinnor som grupp. Min medvetenhet om att ickemonogama kvinnor riskerar att bli utsatta av fler potentiella gärningsmän än monogama innebär inte att jag tycker att kvinnor borde vara monogama. Det är upp till var och en att bestämma om de vill ha en monogam relation eller inte. Jag är mer intresserad av varför man vill vara monogam.

Det är inte kvinnor som ska anpassa sig efter hittepået att män i plural eller singular har rätt till deras kroppar. Det är samhället som måste anpassas. Kvinnor ska inte behöva vara beroende av en man får att vara skyddade från utomrelationella sexuella övergrepp och påträngande sexuella närmanden.

En annan anledning till att det är mindre riskfritt att förgripa sig på ickemonogama kvinnor är att en del tycker att de får tåla sexuella övergrepp. Hade ickemonogama kvinnor varit intresserade av att inte bli knullade mot sin vilja hade de inte haft ÖNSKAT och ÖMSESIDIGT sex med olika personer, ungefär. Man kan knappast beskylla de sexuella övergreppens försvarare för att vara logiska.

Posted in Feminism, Sexuella övergrepp | Tagged , , , , , | 1 Comment

Fittperson och kukperson

Den uppmärksamma läsaren har säkert lagt märke till att jag sedan en tid tillbaka använder orden ”fittperson” och ”kukperson” emellanåt när jag talar om erfarenheter eller exempelvis sexuella praktiker som enbart rör personer med fitta eller kuk. Några har undrat varför jag inte skriver kvinna eller man i tron att det är synonymer. Jag hade förstått invändningen om orden hade varit synonyma, men det är de inte.

De som använder ett mer inkluderande språk måste förstå att det inte är tillgängligt för alla. Att alla inte förstår att det syftar till att inkludera fler, bortom tvåkönsmodellen där mannen och kvinnan är varandras motsatser till könsorgan och könsroll. Ett inkluderande språkbruk riskerar annars att exkludera personer som inte följer det politiska samtalet.

Det går att ha en fitta utan att vara kvinna. Det går att ha en kuk utan att identifiera sig som varken kvinna eller man. Detta borde språket återspegla, en del av oss låter det ske genom att använda ord som kukperson och fittperson. Gäller det abort kan man istället tala om personer med livmödrar då det går att födas med fitta men utan livmoder, även om det är ovanligt.

Jag fick en kommentar på mitt förrförra inlägg från en person om mitt användande av orden. Personen undrade om jag kunde skriva någonting om dem. Som personen skriver kan det vara bra att ”kunna prata om villkor och upplevelser för folk med specifika könsorgan utan att automatiskt koppla ihop det med könsidentitet”. Men, undrar personen, kan det inte få motsatt effekt om man skriver kukperson istället för person med kuk exempelvis?

”Jag är transperson, född med fitta, och för mig känns det olustigt att identifiera mig med ordet ‘fittperson’. Det är liksom det sista jag är. ‘person som har en fitta’ är jag ju däremot, det är ett anatomiskt faktum. Jag talar bara för mig själv här, och undrar mest om du har tänkt något på det?”

När jag för första gången hörde orden kukperson och fittperson under en RFSU-kongress i Uppsala för flera år sedan var min omedelbara reaktion – tänk om personer inte vill identifiera sig med sina könsorgan? Då hade jag inte förstått syftet med orden. Det gör att jag har en viss förståelse för personer som inte förstår syftet med dem i dag trots att det gått flera år sedan dess. Det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande är nya ord för en del. Andra har inte kommit i kontakt med dem ännu.

Jag har tänkte på att en del varken vill identifiera sig med sitt kön eller sitt könsorgan. Jag har en kvinnlig könsidentitet, men jag vill inte bli könad i sammanhang där det inte är relevant. Ännu mindre vill jag bli felkönad. Det är inte min avsikt att reducera personer till sina könsorgan. Fittperson bör inte användas slentrianmässigt. Skriver jag om en kvinnlig författare är det inte relevant att nämna hennes könsorgan om jag inte ska referera till något hon skrivit om det förstås. Allt beror på sammanhanget.

Det är som sagt relativt nyligen som jag började använda orden kukperson och fittperson och jag gör det inte konsekvent. Det beror på sammanhanget. Jag kan uttrycka mig mer fritt på min blogg än på universitetet. I mina äldre blogginlägg är det fullt av “kvinna” och “man” både när det är relevant och när det inte är det.

Jag har tänkt på att det finns personer som inte vill identifieras med sitt könsorgan, tänkt på att kukperson och fittperson inte är några ultimata ord i den mån sådana finns. Samtidigt har en del problem med orden “fitta” och “kuk” i sig, men de bryr jag mig inte om. Jag tänker på personer som tycker att fittcupcakes är för mycket och liknande. Jag kommer inte anpassa mig efter de personer som menar att kuk, fitta och knulla är ”fula” ord när jag bloggar. Jag delar helt enkelt inte den uppfattningen.

Som personen kommenterade är det visserligen enklare att skriva ”kukperson” istället för ”person med kuk”. Jag håller med om det, men att någonting är enkelt är ett ganska svagt argument. Att kukperson ger ett bättre språkligt flyt är ett bättre argument.

Det finns andra ord också. Jag tänker framförallt på fittbärare och kukbärare. Det låter som att man går omkring och bär på sitt könsorgan. Jag har ingenting emot om andra använder orden, men för mig är de ungefär lika främmande som fittinnehavare, fittägare, fittkvinna eller kukkvinna.

Jag ser fram emot nya ord för att beskriva personer med livmödrars erfarenheter och är säker på att de kommer, men i nuläget ser jag inget bättre alternativ än att använda ”fittperson” eller ”person med fitta”. Rätta mig gärna om jag har fel.

Posted in Sexualpolitik | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Bad för alla oavsett överkropp

Simhallarna i Umeå har blivit med nya trivselregler. ”Fritidsnämnden beslutar att som trivselregler i kommunens simhallar rekommendera baddräkt/ bikini som badklädsel för besökare som identifierar sig som kvinnor men att inte avvisa någon utan överdel om inte särskilda skäl finns”.

Det framgår inte vad som kan utgöra ”särskilda skäl” för att avvisa personer som badar utan överdel, men det framgår att andra besökares åsikter inte ska leda till att någon avvisas på den grunden. ”För att alla ska trivas föreslås därför att rekommendera baddräkt/bikini som badklädsel för besökare som identifierar sig som kvinnor men att inte avvisa någon utan överdel om inte särskilda skäl finns”.

Det går att ha synpunkter på den formuleringen. Jag har svårt att föreställa mig att en sådan formulering skulle accepteras om den handlade om någon annan grupp än just kvinnor. Samtidigt är det ett steg i rätt riktning att kvinnor som vill bada utan överdel inte kommer att avvisas. Åtminstone inte de kvinnor som begagnar sig av kommunala simhallar i Umeå.

Fritidsnämnden hänvisar i sitt beslut till den tidigare jämställdhetsombudsmannens beslut från 2007 enligt vilket det inte var könsdiskriminering att förbjuda kvinnor att bada utan överdel. Om diskrimineringsombudsmannen skulle göra en annan bedömning är omöjligt att svara på. Frågan har inte prövats av DO, men sedan 2007 har en del simhallar och kommuner blivit mer inkluderande, vilket antagligen skulle vägas in vid en ny bedömning.

insändare140304(1)

För att det ska vara frågan om diskriminering enligt diskrimineringslagen måste någon ha missgynnats och det måste finnas ett samband mellan missgynnandet och någon av diskrimineringsgrunderna. Kan man konstatera ett missgynnande och ett sådant samband ska en jämförelse ske med en faktisk eller fiktiv person i en jämförbar situation.
Tänk er att en kvinna besöker en kommunal simhall. Kvinnan ombeds att täcka sin överkropp eller lämna simhallen. Först kan vi konstatera att kvinnan har missgynnats. Hon får inte bada om hon inte täcker sin överkropp. Har missgynnandet ett samband med hennes kön? Då får man göra en jämförelse med hur en jämförelseperson, en man, hade behandlats i motsvarande situation. Hade han behandlats annorlunda, hade han behandlats mer förmånligt? Ja, en cisman hade inte ställts in för valet att antingen täcka sin överkropp eller lämna stället.

Det finns fortfarande simhallar som inte tillåter personer som definierar sig som kvinnor att bada utan överdel, en del av dem gömmer sig bakom så kallade trivselregler. När jag läste om de nya inkluderande trivselreglerna i Umeå gick jag in på Stockholms stads hemsida och mejlade de badhus som har egna hemsidor. Husbybadet och Eriksdalsbadet.
Jag har badat utan överdel på Eriksdalsbadet en gång för flera år sedan och då var det inga problem. Jag mejlade och frågade om jag som kvinna var välkommen att bada hos dem utan överdel. Husbybadet var snabba med att svara. Eriksdalsbadet svarade veckan därpå. Till min glädje har badhusen nyligen ändrat sina regler och tillåter numer alla att bada utan överdel om de vill.

Det framgår inte av badhusens hemsidor att de är inkluderande. Jag vet heller inte om det finns någon information om det på plats. Det är en sak att ha rätt, en annan att veta om det. Hur det ser ut på andra badhus i Stockholm eller runt om i landet har jag ingen aning om, men det är bara att kontakta dem och dela svaren på sociala medier.

Alla simhallar har inte tagit ställning till om kvinnor ska ha rätt att bada utan överdel eller inte, alla har inte en “policy”. Genom att kontakta badhusen kan man så ett frö hos dem. Vill man inte mejla runt kan man alltid uppsöka en simhall och prova att bada utan överdel. Det har gått bra de gånger jag har gjort det, men jag ville ändå mejla och fråga. Det kan kännas tryggare att bada utan överdel om man vet att man har rätt att göra det. Om någon annan besökare skulle ha något att invända kan man alltid förklara att man har rätt att bada utan överdel. Om det inte får tyst på dem kan de ta det med badhusets personal eller med en psykolog. Det kan inte vara sunt att gå omkring och ha problem med halva befolkningens överkroppar.

I samma veva som jag kontaktade Husbybadet och Eriksdalsbadet passade jag på att skriva till Stockholms stad och föreslå kommunen att följa fritidsnämnden i Umeås exempel och ta fram inkluderande trivselregler. För personer som riskerar att avvisas på grund av sina överkroppar är tillträde en förutsättning för den trivsel kommunens simhallar runt om i landet vill erbjuda sina besökare. Bara bröst-frågan är en fråga om könsdiskriminering och tillgänglighet. Ska simhallar vara öppna för alla oavsett överkropp eller ska de ha rätt att diskriminera kvinnor? Det är frågan.

Husbybadets och Eriksdalsbadets nya trivselregler inger hopp. Badhusen visar att de kan gå före för ökad jämställdhet när kommunerna låtit sina jämställdhetsplaner damma igen. Nu fattas bara att Stockholm och andra kommuner runt om i landet följer Malmös och Umeås exempel och beslutar att kommunala simhallar ska vara tillgängliga för alla oavsett överkropp.

Posted in Bara bröst | Tagged , , , , , , , , , , , | 1 Comment