Naturlig dumhet kring sex

”Du kan bara bli gravid på din ägglossningsdag när en spermie möter ditt ägg. Eftersom spermier kan överleva upp till 5 dagar i din kropp, finns det 6 dagar per cykel då oskyddat samlag kan leda till graviditet. Nyckeln finns därför i att förutsäga och identifiera din ägglossning. Om du vet när du har ägglossning vet du när du är fertil. Den informationen otroligt viktig för att förstå din hälsa och för att kunna kontrollera om och när du vill bli gravid.” Det kan man läsa på den svenska hemsidan för fertilitetsappen Natural Cycles.

Appar som Natural Cycles används för att ta reda på när man är fertil. Den informationen kan man använda på olika sätt, dels av personer som vill bli gravida men också av personer som vill undvika graviditet. En återkommande kritik mot den här sortens metoder när de används av personer som inte vill bli gravida är att det måste vara tråkigt att inte ha sex när man har ägglossning och ens sexuella lust gör sig som allra mest påmind. Jag tror inte att de som kommer med den kritiken förstår hur mycket de avslöjar om sig själva och sin syn på vad sex är och kan vara.

För det första. Varför skulle personer inte kunna ha vaginala samlag med kondom under de dagar de är fertila? För det andra. Sex kanske är lika med vaginala samlag och sperma i fittan för dig, men sex kan vara betydligt mer än så.

Nu kanske någon invänder att jag gör mig dummare än vad jag är. Det är klart att sex handlar om vaginala samlag i det här sammanhanget. Nej, det är inte klart att personer som använder fertilitetsappar inte har någon form av sex när de är fertila. Jag räknar också med att personer som använder Natural Cycles har vaginala samlag emellanåt, det kanske till och med är den form av sex de praktiserar allra mest, men det vet vi ganska lite om i sådana fall och jag tänker inte gå med på att sex är lika med vaginala samlag. Menar du vaginala samlag säg då det. Jag är så innerligt trött på personer som säger sex när de uteslutande menar vaginala samlag. Att detta får fortgå när personer pratar om vikten av inkludering och ett inkluderande språkbruk övergår mitt förstånd.

Vidare är jag trött på personer som inte kan tänka. Använder du en preventivmetod kan du givetvis inte kombinera den med kondom. Det är bara p-piller och andra preventivmedel som går att kombinera med kondom.

Mannen som blev lurad på sina könsceller

Hur föräldraskap uppstår juridiskt är en sak. Hur det går till sexuellt en annan. Jag läste familjerätt nyligen. Då stod inte helt oväntat det juridiska föräldraskapet i centrum för undervisningen. Det finns i de flesta fall en koppling mellan det juridiska och det biologiska föräldraskapet. De juridiska föräldrarna har som regel haft samlag med varandra vilket resulterat i en befruktning.

Ibland har det framställts som att en man kan bli förälder på två sätt. Antingen för att han vill bli förälder eller för att någon kvinna har gjort honom till det mot hans vilja. Hur går det till, ska ni tänka nu. Min föreläsare i familjerätt kommenterade att ingen hade ställt frågor om män som blivit föräldrar mot sin vilja med orden: ”Det brukar alltid vara någon som tycker synd om män som blivit lurade på sina könsceller.” Det brukade vara manliga studenter, tillade hon.

Under ett seminarium om vårdnadstvister delade föreläsaren ut en dom. I domen stod bland annat: ”Vårdnaden om barn har inte med rättvisa mellan föräldrar att göra och ska inte utgöra belöning, kompensation eller bestraffning för hur föräldrarna har betett sig mot varandra.”

Läste om meningen flera gånger och påmindes om dem som tyckt synd om de som blivit lurade på sin sperma. Personer som menar att det är orimligt om de tvingas betala underhållsbidrag till den andra föräldern. De har därför föreslagit att fäder borde kunna avsäga sig sitt föräldraskap under vissa förutsättningar. Att betala underhåll till den andra föräldern, vanligtvis vårdnadshavaren, är nämligen den enda skyldighet en förälder som inte varaktigt bor med sitt barn har.

Underhållsskyldighet har inte med rättvisa mellan föräldrar att göra och ska inte utgöra belöning, kompensation eller bestraffning för hur föräldrarna har betett sig mot varandra. Trots detta har de som tyckt synd om dem som ejakulerar i andras underliv utan en tanke på att bli föräldrar ofta påstått att underhållsbidraget är orättvist och främst slår mot män.

Orättvisan kan handla om att en kvinna inte förvarnade om att hon inte använde hormonella preventivmedel. Om att den gravida inte gjorde abort trots att hon var väl medveten om att spermagivaren inte ville ha barnet. Bortse från att en del inte märker att de är gravida förrän det är försent att genomgå en laglig abort i Sverige.

Sexnormer lurar personer på deras könsceller. Många anser fortfarande att det inte är riktigt sex om inte kuken omsluts av en fitta. Det riktiga sexet det vaginala samlaget ska helst resultera i att sperma och ägg möts. Inte undra på att en del blir oplanerat gravida om riktigt sex närmast förutsätter en risk för befruktning.

Om sexnormerna vore annorlunda och tog en större hänsyn till att det går att ha sex på olika sätt skulle färre personer luras på sina könsceller och färre skulle bli oplanerat gravida. Frågan är varför sexnormerna inte anpassas efter denna verklighet där personer inte alls vill medverka till oplanerade graviditeter* när de har sex, men ändå ha sex som räknas. Trots att det oftast inte finns någon utomstående närvarande när personer har sex finns normerna för hur sex borde vara inom oss. Det kan räcka att de påverkat en av de sexuellt inblandade för att de ska få genomslag. Om människor kunde lägga dem åt sidan i sociala och sexuella sammanhang och istället ägna sig åt varandra vore mycket vunnet.

Innan vi kommit så långt med jämställdheten finns det några enkla sätt att undvika underhållsskyldighet. Undvik att ejakulera i personer vid vaginala samlag. Om du inte klarar av det får du undvika sådana samlag. Alternativen är ”oriktigt” sex som inte riskerar att göra någon gravid eller inget sex om det inte går för sig.

*Lagstiftningen om assisterad befruktning laborerar med begrepp som spermagivare och spermadonator. Spermagivare kan även vara användbart när man talar om så kallade oplanerade graviditeter.

Planerade ejakulationer ger oplanerade graviditeter?

Vilka är det som inte planerar de oplanerade graviditeterna? Är det den ena eller den andra av de inblandade eller ingen av dem? Kan man tala om att en graviditet var oplanerad om person planerade att ejakulera i någon annans underliv och också gjorde det?

Det går inte att planera att göra någon annan gravid utan vidare. Alldeles oavsett om förutsättningarna för att göra någon gravid är uppfyllda eller inte vet den som ejakulerar i någon annans underliv om att det är förenat med chansen/risken att personen blir gravid.

Det finns olika former av uppsåt inom juridiken. När jag läste första terminen på juristprogrammet behandlade böckerna direkt uppsåt, indirekt uppsåt och likgiltighetsuppsåt. Direkt och indirekt var enklare att förklara för andra, tyckte jag. Likgiltighetsuppsåt var svårare. Hur kan man vara likgiltig och ha uppsåt samtidigt?

Jag kom att tänka på likgiltighetsuppsåt häromdagen efter att ha twittrat om att man måste skilja på oplanerade graviditeter och mäns planerade ejakulationer i kvinnors underliv. Då slog det mig att mäns planerade ejakulationer i kvinnors underliv i vissa fall kan utgöra ett utmärkt exempel på likgiltighetsuppsåt. Om man bortser från att uppsåt är något man har till en kriminaliserad handling eller underlåtenhet och att ejakulera i någons underliv utan dennes samtycke inte är en kriminell handling.

Jag tycker om sexreferenser och tänker ta mig friheten att begå några nu. Saker som annars kan vara svåra att förklara kan bli begripliga om man relaterar dem till sex. För andra kan matreferenser fylla samma funktion. Det beror nog helt och hållet på vilka intressen man har.

Direkt uppsåt är när du ejakulerar i en person medveten om att denne kan bli gravid och det är ditt syfte med att göra det. Indirekt uppsåt är när du är medveten om att personen du ejakulerar i nog kommer att bli gravid utan att det är ditt syfte med att ejakulera i personens underliv. Likgiltighetsuppsåt är när du misstänker att personen kan bli gravid om du ejakulerar i dennes underliv, men likväl gör det och är likgiltig inför graviditeten i sådana fall.

Hade det varit en kriminaliserad handling att ejakulera i någon utan samtycke hade man inte gjort någon åtskillnad beroende på vilken sorts uppsåt det var frågan om. Straffet hade inte varit mindre kännbart om det ”bara” hade varit likgiltighetsuppsåt. Uppsåt är uppsåt. Antingen har man det eller inte. I teorin i alla fall.

Verkar uppsåtsformerna svåra att skilja åt? Det kan bero på att de är det. Vad tänkte personen när hen företog en handling eller lät bli att handla? Jag har ingen aning om vad män tänker innan, under eller efter de ejakulerar i kvinnors underliv. Jag har ingen aning om de ens tänker. Att jag kom att tänka på likgiltighetsuppsåt beror på att män som ejakulerar i andras underliv utan att ha några planer på att göra någon på smällen verkar vara likgiltiga inför graviditetsrisken. Det gäller också risken att de själva skulle kunna drabbas av en sexuellt överförbar sjukdom.

Det har påståtts att kvinnor, framfört allt unga sådana, ANVÄNDER abort som preventivmedel. Bortsett från att det är en dålig metafor i om med att aborter inte är preventiva i den meningen verkar det inte ligga något i det.

Den som gjort abort hamnar alltid i fokus när abort diskuteras. Detta trots att en oplanerad graviditet också kräver någon annans inblandning. Vi fokuserar på de som kan bli gravida när abort diskuteras trots att det finns personer som BETRAKTAR abort som ett preventivmedel och tänker att det är lugnt – för dem – att ejakulera i andras underliv utan samtycke.

Är det några som betraktar abort som ett preventivmedel så är det de män som tänker att om kvinnan blir gravid kan hon alltid göra abort. Män som inte sällan också utgår från att kvinnan skulle göra abort i sådana fall och skulle känna sig ”överkörda” om hon inte gjorde det.

Det oplanerade inslaget handlar inte nödvändigtvis om att ejakulationen inte var planerad utan om att den inte var ägnad att göra kvinnan gravid. För den som blivit oplanerat gravid torde det vara ganska ointressant vad den som agerade ansvarslöst tänkte och kände. Det är en ganska klen tröst att personen inte hade ”direkt uppsåt” att göra en gravid, att personen bara var likgiltig inför den risken.

Är det ett planerat risktagande kvinnor utsätts för när män ejakulerar i deras underliv utan samtycke? Risken är nog inte överlagd i den meningen att män som ejakulerar i kvinnors underliv aktivt tänker på graviditetsrisken, men de vet rimligen om den. Det skulle inte förvåna mig om personer som beter sig på det viset tänker bort den risken för att klara av att utsätta andra för den. Om de stannade upp och tänkte sig för är det inte säkert att de skulle klara av det. Bättre då att intala sig att alla kvinnor använder preventivmedel om de inte säger någonting annat. Risken med ett sådant resonemang är förstås att barn som inte var planerade blir till. Då passar det inte att komma dragandes med att man utgick från att den andra använde preventivmedel eller att det oplanerade barnet är hennes ansvar då hon inte utnyttjade ”preventivmedlet” abort.

Barn händer ibland eller män delar ibland med sig av sin sperma

”Sätt inte människor till världen utan att först ha funderat på om det är vad du vill och önskar med ditt och andras liv”. Alltså. Vad betyder det ens? Steget är inte långt till att börja kritisera nån som bedöms för fattig för barn. Kravet på rationellt beslut före barn är ett axiom som hämtat och spegelvänt från avhållsamhetsförespråkande abortmotståndare i sin totala brist på respekt för mänsklig verklighet. Barn händer, eller inte, det är som det är.” skriver Gustav Almestad om Lena Anderssons i huvudsak välskrivna bidrag (det om Richard Dawkins var inget vidare) till antologin Ingens mamma.

Hur förklarar man för barn att de finns till? ”Om barnet har blivit till genom att snoppen har stoppats in i snippan så kan man bara förklara det” tycker Maria Bergström, sexualupplysare på RFSU. Jag kan förstå om föräldrar känner sig obekväma med att gå in på detaljer, men det stannar inte där, att barn blir till av att ”snoppen har stoppats in i snippan” är något som följer med människor genom livet. Barn händer ibland, helt enkelt.

Män har makten över befruktningen men beskriver sig ibland som maktlösa i förhållande till kvinnor i reproduktionskedjan eftersom att kvinnan har ”sista ordet” om resultatet av den. Jag har svårt att föreställa mig att jag skulle känna att jag hade någon makt om en man hade befruktat mig utan att jag hade velat bli befruktad. En känsla som jag antagligen skulle dela med den ansvarige, men en avgörande skillnad – och det är viktigt att påpeka – är att han hade makten över befruktningen och valde att ejakulera i mitt underliv mig väl medveten om risken.

Män som ejakulerar i kvinnors underliv utan en tanke på befruktning måste rimligen utgå från att det är lugnt, de flesta samlag med eller utan sperma resulterar trots allt inte i en gravidtet, men samtidigt ha i bakhuvudet att om det mot förmodan skulle hända kan kvinnan göra abort. Kvinnor har beskyllts för att se abort som ett ”preventivmedel” (förstår inte varför abortmotståndare använder denna metafor om jag ska vara ärlig), men är det några som gör det så är det män som ejakulerar i kvinnor, utgår från att de inte kommer att bli gravida, men om så skulle ske utgår från att de ordnar med abort. Flera av kvinnorna som drabbas gör också abort, men man kan inte utgå från att personer som är för fri abort skulle klara av att göra abort ens om de uttalat sig om att de skulle göra det i händelse av graviditet tidigare. Det är svårt att säga något tvärsäkert om det innan man har att ta ställning till om man vill fullfölja en oplanerad graviditet eller avbryta den.

Jag kan av förklarliga skäl inte föreställa mig hur det är att genomgå en abort och tycker inte att det är min sak att säga något om hur det är, det kan så många andra som har erfarenhet av det vittna om, men av någon anledning verkar en del män inte tänka så trots att de inte ens kan bli gravida. Män som betraktar abort som en utväg om deras sperma skulle fungera som sperma är tänkt betraktar säkert abort som ett preventivmedel i den mening att fortplantning är något kvinnor kan träda in och ta ansvar för när de inte gör det utan att de blir lidande. Det är för kvinnan det är en avgörande skillnad. Kroppsligt och ibland också känslomässigt. (Tanja Suhinina har för övrigt skrivit om att abort inte är en kvinnofråga här)

Att män måste inse att de har makten över befruktningen och att ifrågasätta den sexuella norm som gör gällande att mannen ska ejakulera i kvinnans underliv är två oerhört viktiga feministiska frågor, men tyvärr saknas det visioner om sex som inte är på mäns villkor även bland feminister. Varför ska kvinnor använda hormonella preventivmedel för att män ska kunna ejakulera i deras underliv? Varför ska män inte behöva lära sig att kontrollera sin utlösning? Att vara kvinna och ha samlag med män som inte kan hålla sig är att ha samlag och tänka att man inte får göra det för behagligt för en själv för då kommer det att bli för behagligt för honom med och då kommer han att avsluta det behagliga antingen genom att komma i en eller dra ur och komma över en. Tänk om man istället kunde ha samlag med betydligt fler män än i dag utan att oroa sig för att det ska gå för dem så fort det börjar bli behagligt för en själv? Bara den oro det kan skapa att ha sex med någon som kanske inte kan kontrollera sin utlösning skapar förutsättningar för sämre sex.

Män måste sluta ejakulera i kvinnors underliv utan vidare och om de inte klarar av att kontrollera sig får de väl öva. Varför ska vi omfamna en ordning där en del män inte kan få utlösning utan att samtidigt utsätta kvinnor för ett oproportionerligt risktagande? Varför ska sådana samlag ses som mer fullbordade än samlag utan sperma?

Det finns massor av män som kan hålla sig och komma kontrollerat. Jag missunnar ingen oavsett kön utlösning, tvärtom tycker jag om när personer får utlösning, men det är inte rimligt att det ska ske på någon annans bekostnad. Om jag visste att mina utlösningar riskerade att göra människor gravida under vissa omständigheter vill jag tro att jag hade tagit ett större ansvar än vad en del män tar i dag.

”Sätt inte människor till världen utan att först ha funderat på om det är vad du vill och önskar med ditt och andras liv” kan uppenbarligen tolkas som en uppmaning som stigmatiserar den som ”bedöms för fattig för barn” och ändå har barn. Om en sådan tolkning görs beror det kanske just på att det framställs som att barn bara är något som händer och att det anses vara den fattiga kvinnans ansvar om barnet föds mot bakgrund av att hon åtminstone i länder som tillåter abort har sista ordet. Hon hade chansen att avstå barnet, men tog den inte. Uppmaningen om att i över huvud taget tänka efter innan man skaffar barn kan också förstås som en uppmaning till fertila män att tänka efter innan de delar med sig av sin sperma, de har trots allt makten över befruktningen.

Ska vi döda barn?

Jag minns när en man frågade om han fick ejakulera i mitt underliv för första gången. Vi var mitt uppe i ett samlag och jag blev ganska ställd. Av någon outgrundlig anledning gav jag honom mitt samtycke till att ejakulera i mig. Det låg verkligen inte i mitt intresse. Måhända gav det honom någonting, men jag märkte inte av någon skillnad sexuellt. Skillnaden mot våra tidigare samlag kom istället efteråt i form av oro. Tänk om jag blir gravid.

Om man ska säga någonting positivt med denna erfarenhet. Han frågade om han fick ejakulera i mitt underliv, jag hade att ta ställning till någonting, det var inget som framställdes som en självklarhet, och framförallt att jag lärde mig någonting viktigt om min sexualitet.

Tidigare hade jag inte förstått att det var sådant heterosexuella par med åtta minuter samlag ägnade sig åt. Jag berättade för några äldre vänner om att en man som kände till att jag inte använde något hormonellt preventivmedel hade frågat om han fick ejakulera i mitt underliv. Män ejakulerar i kvinnors underliv och en del frågar inte ens om lov. Se till att skydda dig. Skyddade mig gjorde jag redan, men erfarenheten fick mig att bli tydlig med att jag under inga omständigheter ville ha sperma i mitt underliv. Innan dess hade det inte ens varit en fråga.

I den mån jag ens hade tänkt på saken var det kopplat till att göra barn. Jag övervägde inte att skaffa barn när jag var 14 år. Jag pratade inte ens om ”när jag ska ha barn”. Det fanns inget ”när”, däremot ett teoretiskt ”om”. Om jag hade varit förälder hade jag, och så vidare.

Efter flera år som sexuellt aktivt förstår jag fortfarande inte varför heterosexuella har barnalstrande sex som sitt standardsex. (Fundera en stund på varför en heterosexuella har så svårt att föreställa sig hur homosexuella har sex) Kvinnor använder vanligen preventivmedel, men det gör de för att kunna ha sex som påminner om det barnalstrande, för att någon man ska kunna ejakulera i deras underliv. Man klockar det inte för att ske vid ägglossning. Man har det när man har sex. Hur är det med andra som inte har några planer på att skaffa barn eller har bestämt sig för att helt avstå? Har de också sex som om de skulle skaffa barn? Och hur är det efter klimakteriet?

Det är som regel enkelt för män att få utlösning av samlag. Män som är oförmögna att hålla sig kan enkelt släta över detta faktum med att kvinnan var så bra. Kanske tyckte du att det var tråkigt att jag ejakulerade i ditt underliv efter bara några få stötat ut och in, men du var så bra.

Det kortvariga samlagen kan förstås ha andra orsaker.  Tidsbrist, att den ena eller den andra inte vill eller har energi att ha sex längre, eller – som i mer sällsynta fall – att kvinnan inte kan hålla sig.

Det har blivit något av en sanning att kvinnor som grupp är oförmögna attt få orgasm av omslutande sex. Jag antar att man har de åtta minuter långa samlagen som rimligen inte är värda av klä av sig på kroppen för ens en gång i åtanke. Jag är tämligen övertygad om att en bidragande orsak till detta är att samlagen som regel är så kortvariga.

Hur vanligt är det inte att en kvinna som är nära att få orgasm under omslutande sex avbryts av att en man får utlösning? Det hade förstås varit utmärkt om syftet vore att göra barn och man hade bråttom. Plötsligt förstås jag varför en man och en kvinna frågade varandra ”Ska vi döda barn?” när de ville ha sex.

Makten över befruktningen

Makt över reproduktionen är det något som kvinnor till skillnad från män har? Om ja, blir den kvinna och man som lever i en monogam relation ”reproduktivt” jämställda i och med kvinnans menopaus eller övergår den reproduktiva makten till mannen som kan reproducera sig med andra, fertila, kvinnor i och med det?

Jag läste om en ofrivilligt barnlös kvinna i övre medelåldern som ville ha barn, men levde med en man som inte ville ha barn. Det tog slut av något skäl som inte rörde detta. Mannen blev tillsammans med en ny yngre partner som han ganska snart skaffade barn med. Att partnern var betydligt yngre, men också att han skaffade barn med henne såg den lämnade kvinnan som oförlåtligt. Som om man måste vilja ha barn med den man lever med för stunden bara för att partnern vill det. Kanske ville han inte såra henne och gav uttryck för att han inte ville ha barn, snarare än inte ha barn med henne, eller så ångrade han sig helt enkelt, något som vi som inte vill ha barn ständigt får höra att vi lär göra. Kvinnan visste att mannen inte ville ha barn och kunde ha lämnat honom självmant om barn var så viktigt för henne. Det är förstås inte säkert att hon hade hittat någon att skaffa barn med, kanske en risk hon kalkylerade med, men försöka går alltid, och risken är – som hon fick erfara – att man blir lämnad i alla fall. Mot denna bakgrund menade hon att kvinnor inte ska gå med på att ha relationer med män som inte vill ha barn. De kan komma att lämnas för någon annan som deras partner skaffar barn med och själv bli utan barn. Kvinnan ifråga kände knappast att hon hade någon reproduktiv makt i den mån man ska tillskriva den egna upplevelsen av maktinnehav någon betydelse. Hon upplevde snarare att män har den reproduktiva makten eftersom att deras befruktningsförmågan (här förutsätt sperma med förmåga att befrukta kvinnans ägg) följer dem till graven. Må så vara, men samtidigt ska vi komma ihåg att det är fler kvinnor än män som blir föräldrar, och i en del fall rör det sig om ofrivillig barnlöshet.

Kvinnor kan låta bli att ha reproducerande sex om de inte vill ha barn, men det kan män också. Kvinnor som vill ha barn kan låta bli att använda preventivmedel, vara öppna med det eller inte, och ha vaginala samlag med män som inte nödvändigtvis vill ha barn. Motsvarande möjlighet finns för män, men de förblir öppna med det i sådana fall givet att kondom inte är osynliga hormoner.

Både kvinnan och mannen kan förstås ha steriliserat sig, i Sverige får man sterilisera sig när man fyllt 25 år, men då jag inbillar mig att personer förknippar makt över reproduktionen med valmöjligheter, och inte irreversibla ingrepp som förhindrar att kunna befrukta eller att kunna bli befrukad, så hör inte det riktigt dit, eller?

Det blir inga barn gjorda bara för att en part inte skyddar sig, omständigheterna måste vara rätt, att kvinnan har ägglossning, att mannens sperma har någon spermakvalitet att tala om etc.,, men inte heller det räcker, mannen måste förstås också ejakulera i kvinnans underliv. Jag vet några män som menat att kvinnor också har ”makt” över mäns utlösning genom att de kan sitta ovanpå och stimulera mannens kön tills det går för honom utan att han kan förhindra det. En man tog en sådan riktig händelse som exempel på kvinnors potentiella maktövertag. I exemplet skyddade sig inte paret och mannen ville verkligen inte ha barn, något som kvinnan var medveten om. Kvinnan ville däremot ha barn och blev gravid, men huruvida det avsiktigt ”från hennes sida” förtäljde inte historien.

Det vanligaste argumentet för att kvinnor har makt över reproduktionen är att det är den gravida, kvinnan, som har sista ordet om huruvida fostret ska aborteras bort eller inte, men har hon verkligen det? I en del länder har kvinnor påtryckningar hemifrån att abortera bort flickfoster. Man talar om att det saknas miljontals ofödda av ”fel” kön. Menar man bara att makt över reproduktionen handlar om foster i kvinnors kroppar kan kvinnor på sätt och vis sägas ha mer makt över det i länder där abort är tillåtet och säkra aborter tillgängliga. Kvinnor kan också ha kontroll över reproduktionen, upptäcka att de är gravida innan deras partner och göra abort i hemlighet.

Makt över reproduktionen i den mening att den som är gravid får ta beslut om fostret ska aborteras bort eller inte är viktig, men jag tänker inte på detta om makt och det har säkert att göra med att jag kan bli gravid. Att jag inte känner av att jag skulle ha makt på detta område innebär förstås inte att jag har det, men om jag hade varit man hade jag kanske känt ett maktundertag om någon tog bort ett barn som vi hade kommit överens om att skaffa, för att senare ångra sig, utan att det hade varit frågan om ett reellt sådant.

Män och kvinnor är olika, har vi fått höra en miljon gånger, och det ska alltid dras upp i sammanhang där det är irrelevant. Att kvinnor kan bära barn till exempel, det anses tydligen relevant när jag som kvinna inte vill raka min armhålor, eller vill raka mitt huvud. Eftersom att kvinnor och män är olika när det kommer till reproduktionen ska jag som kvinna låta bli att ”efterlikna” män på andra områden som inte rör av biologin givna olikheter mellan könen. Till exempel ska kvinnor bada med överdel då män badar utan, trots att bad med bara överkroppar väl är ett utmärkt tillfälle att belysa att män och kvinnor är olika. Åtminstone kroppsligt. Skillnader mellan individer ska vi inte tala om.

När det gäller reproduktion, där kvinnor och män är olika, och det kan anses mer relevant än huruvuda kvinnor ska sminka sig eller inte är det istället feminister som pekar på detta, men man säger det inte med samma antiintellektuella tonläge. Kvinnor och män är olika, det är kvinnor som kan bli gravida och därför ska könen behandlas olika. Det går inte att lösa på något annat rimligt sätt. Någon måste besluta om fostret. Att prata om gemensamma beslut är bara rökridåer.

Kvinnor och män är olika på detta område och kommer nog alltid att se det andra könets möjligheter eller begränsningar, beroende på hur man ser det, som avundsvärda. Man vill ha det man inte kan få. Inga kvinnor är väl så inne på barn som de som inte kan få några naturligt? Jag kan avundas män för att de har makt över befruktningen, och en del av dem avundas säkert kvinnor för att de kan bära barn. Jag avundas inte män fullt ut förstås. Att jag som inte vill ha barn inte kan göras ansvarig för någon annans (oönskade) graviditet och att mina utlösningar kan få vara blott utlösningar ser jag som någonting positivt.

Strävan efter vad som kommit att kallas lika utfall ifrågasätts när det rör sig om sociala skillnader mellan könen, och det är ganska en rimlig hållning, men ännu mer angeläget är det att ifrågasätta lika utfall när det är en omöjlighet av biologiska skäl. Intressant nog är olika utfall aldrig så ifrågasatt som när det gäller kvinnors och mäns av biologin givna olikheter och att de ifrågasätts av personer som annars hänvisar till biologin om kvinnor närmar sig sociala ”manliga” utrymmen och de har problem med det. Det pågående Europamästerskapet i fotboll är ett aktuellt exempel.

ur eftertraktade det andra könets egenskaper än må vara, och hur mycket vi än förknippar frånvaron av dem med maktundertag, borde åtminstone de som annars höjer könens olikheter till skyarna ta fasta på att så verkligen är fallet vad gäller deras favoritexempel, reproduktionen, men också befruktningen som vi borde prata mer om. Makten över befruktningen.

Ingen rättighet att ejakulera i någon utan samtycke

Samtycke till sex är ett samtycke till sex, varken mer eller mindre. Samtycke till sex är varken ett samtycke till att ejakulera i någon eller att urinera på denne. Utgå inte från att den du har sex med vill bli ejakulerad i. Att ejakulera i någon kan vara förenat med ett risktagande, oönskad graviditet eller en förhöjd risk att bli smittad av någon sexuellt överförbar sjukdom, varför man bör försäkra sig om att samtycke föreligger innan man ejakulerar i någon.

Om en kvinna använder något hormonellt preventivmedel innebär inte det per automatik att hon vill ha din sperma i någon av sina kroppsöppningar. Du kan för all del fråga om det är okej, och skulle det vara okej får du givetvis ta ansvar för de eventuella konsekvenserna av ditt handlande. Om kvinnan blir gravid och väljer att behålla barnet, hur ställer du dig till det? Om en kvinna tar initiativ till att bli ejakulerad i underlivet eller går med på det kan du inte utgå från att hon använder hormonella preventivmedel eller att hon inte har någon sexuellt överförbar sjukdom på lager.

För en del kukpersoner är det en självklarhet att man inte ejakulerar i någon utan lov, för andra en självklarhet att man har rätt att göra det. Har hon sagt ja till sex är allt tillåtet.

Huvudproblemet utöver det uppenbara – att en del inte respekterar andras kroppsliga integritet – är män som inte kan kontrollera sin utlösning och inte kan föreställa sig sex utan att de råkar ejakulera i sin/a partner/s. Männen själva verkar främmande inför att en del kan låta bli att komma i personer de har sex med, och de stryks medhårs av partners som kanske är minst lika främmande inför det, men som också lider med dem. Sluta stryka dem medhårs. Det är inte synd om män som saknar kroppskontroll så till den grad att kvinnor ska ställa upp på att ta emot deras utlösningar i tid och otid och utsättas för onödiga risker.

Vet du med dig att du inte kan ha omslutande sex utan att ejakulera i personen kan du antingen vara öppen med det, och komma fram till någon lösning eller använda kondom. Om du inte kan tänka dig att använda kondom och inte har någon sexpartner som vill bli ejakulerade i får du finna dig vid att det inte blir något omslutande sex för dig.

Om att ejakulera i någon utan samtycke skriver Nyheter 24:s Eric Carlsson läsvärt. Storbritanninen har en samtyckeslagstiftning och en kvinna har anmält en man som ejakulerade i hennes underliv. Kvinnan hade samtyckt till sex och varit tydlig med att samtycket bara gällde under förutsättningen att mannen inte ejakulerade i henne. Mannen struntade i detta och kvinnan blev gravid.

”Om en kvinna – eller en man för den delen – säger att du kan ta på hennes bröst men inte på hennes kön så innebär det, just det, att du kan ta på brösten men inte på könet.

Om hon säger att hon vill ha sex med dig men att du inte får komma i henne så innebär det, just det, att du inte får komma i henne.

Om du i stället säger ”jag gör vad jag vill” och får utlösning ändå är risken stor att du gör dig skyldig till ett sexuellt övergrepp. Och då är det viktigt att fallet prövas av en domstol.”

Graviditet for dummies

Det står mellan säkert och osäkert sex. Det är åtminstone så det många gånger framställs. Kondom som skyddar mot graviditet ses av många främst som ett skydd mot könssjukdomar, antagligen för att hormonella preventivmedel täcker upp det andra skyddsbehovet.

Använder mannen kondom och/eller kvinnan hormonella preventivmedel ska mannen ejakulera i kvinnans underliv för vad är annars syftet med att använda skydd? Vad är meningen med kondombehållaren om den inte fylls? Man kan förstås se kondomen som en säkerhetsåtgärd, ungefär som ett bilbälte. Vi tänker att bältet skyddar oss om olyckan är framme, men vi ser det inte som ett alibi för att köra som en polis ute på biljakt.

Det mest lovvärda inslaget i diskussionen om skydd i dag är de aktörer som pratar om säkrare sex och graderar risker. Det är inte alltid man har tillgång till kondomer och då är det bra om man har en aning om hur man kan ha säkrare sex utan kondom. Då är det bra om man inte anammat tanken att sex antingen måste vara antingen säkert eller osäkert, för då lär man hänfallas åt det senare då man förknippar frånvaro av kondom med osäkerhet och då måste man väl se till att det blir osäkert fullt ut?

Att ejakulera i en kvinna som använder p-pilller är förstås mer riskfyllt än att låta bli, men varför envisas vi med att en man måste ejakulera i kvinnans underliv? Varför skildras skyddet primärt som en spermabehållare när det väl borde ses som ett skydd i första hand? Visserligen ett skydd med flera funktioner. Man kan använda kondom som en metod för att kukpersonen ska bli mindre känslig och kunna hålla på längre.

Vi är många som har heterosexuella samlag utan att bli gravida, men sex (samlag menar man) mellan kvinnor och män framställs som graviditetsrisk för att det enda personer ser framför sig är en man som ejakulerar i kvinnans underliv. Som om sex inte kunde ha andra dimensioner. Som om porren aldrig sett dagens ljus. Riskerar det inte att bli en självuppfyllande profetia att framställa sex som graviditetsrisk? Är det verkligen riktigt sex om man avstår risktagandet?

Sex (läs: samlag mellan kvinnor och män) leder till att kvinnan blir gravid förr eller senare. Sådana budskap levereras på löpande band av en vuxenvärld som inte vill att unga ska knulla. Hur lyckas de undgå alla heterosexuella kvinnor som har samlag utan att bli gravida (varav en del faktikt försöker)?

Vi talar om en vuxenvärld som heller inte försöker bidra till sexuella normer som bäddar för säkrare sex. Det är återigen antingen eller. Antingen har deras ungar sex och graviditet är ett faktum eller så är det avhållsamhet som gäller.

Det slår mig gång på gång vilket behov det finns av sexualundervisning i samhället. Det är helt klart ett problem att skolan ska bistå med den när vi ser dessa kunskapsluckor hos människor som för länge sedan passerat skolåldern. Vilka rum kan man använda om man vill förklara för vuxna att man inte blir gravid av att använda smink eller av att ha tagit i fler kukar än ketchupflaskor?

Några av de okunniga har kanske hittat hit så jag tar det i en mening: Mannen måste ejakulera i kvinnans underliv för att det ska finnas en risk/chans att bli gravid i sexuella sammanhang.

Moraliskt att ejakulera i någon utan samtycke?
Omoraliskt att ejakulera i någon utan megivande?
Alla gillar kommunikation utom jag

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Klamydia

När jag skyddar mig i sexuella sammanhang skyddar jag mig mot barn. För att göra det använder jag det enda preventivmedel som skyddar mot sexuellt överförbara infektioner. Det preventivmedel som bara män kan använda. Förr kallade man användandet av preventivmedel familjeplanering, för mig är kondomer familjebegränsning.

Sedan jag fyllde tonåring har vuxna försökt skrämma mig och andra unga med klamydian. Det är bra att det preventivmedel jag använder också skyddar mot klamydia, men jag kan inte påstå att jag är rädd för klamydia. Jag har erfarenhet av klamydia. Konsekvenserna, en daglig dos antibiotika under en nio dagar kort period och avhållsamhet från alkohol. Jag har mycket erfarenhet av vad som kan ha varit underlivssvamp. Kanske var svampen, som var fruktansvärd, en följd av antibiotikan, det vet ingen helt säkert, men själva klamydian var mild i jämförelse med en vanlig förkylning.

Ska jag säga en positiv sak om klamydian så är det att den avslöjar att unga ligger. Utan klamydian befarar jag att vuxna hade försökt låtsas bort det faktum att unga personer knullar.

Det värsta som kan hända är att du blir steril av klamydian, har sexrådgivare berättat för mig. Det värsta? Jag vill inte ha några barn så sterilitet i sig skulle inte drabba mig, men det är möjligt att sterilitet medför sexuella komplikationer som påverkar sexlivet negativt – jag skäms, men jag har ingen aning. Man har försökt skrämma unga kvinnor med att de kan bli sterila, men jag aldrig hört talas om någon som blivit det av könssjukdomen. Hur vanligt är det?

Att jag inte vill ha barn har aldrig fått mig att överväga att ta bort min fortplantningsförmåga. Det är någonting kvinnor som vill bli ejakulerade i fittan gör, alternativt kvinnor som lever med män som inte klarar av att hålla sig och vill ta det säkra före det osäkra. Jag vill varken ha barn eller bli ejakulerad i, men jag tror heller inte att jag skulle vilja bli ejakulerad i om jag inte kunde bli med barn. Det är klart att man ska undvika ejakulationer i fittan om man inte vill ha barn, men tanken på sexuell reproduktion, vilken är starkt kopplad till fittsprut för min del, får mitt underliv att torka.

Ska man skrämma unga personer till att börja använda kondom är det kanske de unga männen man ska rikta in sig på. Skräm dem med kvinnors rätt att behålla barn män inte vill ha och skyldigheten att betala underhåll för barn man satt till världen oavsett om de var önskade eller ej. Män som ej vill ta ansvar vid tillfälliga sexuella förbindelser genom att använda kondom vill nog inte ta ett minimum av ansvar för ett oönskat barn i 18 år.

P-pillret var säkert en form av frigörelse för kvinnan när det lanserades, men p-pillret har ofrånkomligen bidragit till ett minskat kondomanvändande. Vill du som är kvinna och läser detta använda p-piller eller något annat hormonellt preventivmedel OCH samtidigt skydda dig mot sexuellt överförbara infektioner skulle jag rekommendera dig att låta bli att berätta att du använder ett hormonellt preparat. Genom att låta bli att avslöja hormonerna förbättrar du ditt ”förhandlingspotential” när du ska lägga fram att sex med dig kräver kondom. Om du berättar om hormonerna finns risken att personen du ämnar ligga med tar kondomkravet personligt eller låtsas göra det för att måla in dig i ett hörn:

”Ser jag ut som en person man bör använda med kondom?”

”Nej nej, det handlar inte om dig, det handlar om…eh”

Genom att inte berätta att du använder ett hormonellt preventivmedel låter du dessutom bli att göda den norm och de män som anser att man kan och ska utgå från att kvinnor alltid är skyddade. Om vi ändå ska prata frigörelse.

Män som kräver fittsprut borde sterilisera sig!

När p-piller för män efterfrågas instämmer jag i kritiken och håller tummarna för att forskarna inom en snar framtid ska framställa ett preparat för män som saknar alla biverkingar som p-pillerknaprande kvinnor kan vittna om. När jag sedan läser kvinnor som berättar om dessa biverkningar frågar jag mig själv om det inte vore bättre om det fanns p-piller för män med den kvinnliga variantens biverkningar för att ge män en inblick i konsekvenserna av att använda p-piller. För i dag är ett stort antal män oförstående.

Att kvinnor talar ut om de negativa konsekvenserna räcker uppenbarligen inte. Med kvinnors erfarenheter skulle det gissningsvis vara betydligt svårare för män att insistera på att kvinnan ska använda p-piller för att mannen ska kunna ejakulera i kvinnans underliv.

Jag har mycket svårt att tänka mig att män skulle göra en jämförbar uppoffring för att kvinnor ska ha det trevligare. Det är klart att många kvinnor vill ha kontroll över sin reproduktion, men det är också så att kvinnor gör en uppoffring för att män ska kunna ejakulera i deras underliv. Inte sällan i tron att det är vad män vill. Kanske tycker monogama män att det är mycket trevligare än vad ickemonogama män gör för jag vet knappt några ur den senare kategorin som inte tycker att riskfritt ejakulerande någonannanstans är att föredra.

Ett annat problem är alla kvinnor som lever med män som gärna vill ejakulera i fittan och därför känner ett behov av att försvara beteendet. Det vore rimligare om män som vill ejakulera i kvinnor steriliserade sig, men ansvarstagande ligger inte för män som vill utsätta kvinnor för risker. Ett mer lovvärt alternativ vore att enbart ejakulera i fittan under menstruationsperioderna, men det är väl alldeles för ansvarsfullt och riskfritt för att vara upphetsande för denna kategori män?