Vad intressant att du tycker att jag är snygg

Under flera år avstod jag från att tacka när personer gav mig komplimanger för mitt utseende. Det kommer fortfarande inte naturligt att tacka, men nuförtiden händer det faktiskt att jag säger tack. Jag har inte blivit mer positiv till sådana komplimanger, men aningen mindre negativ. Om jag tidigare kände mig förorättad när okända personer kommenterade mitt utseende kan jag numer tänka att de antagligen bara vill vara trevliga.

Att jag ibland säger tack när okända män ger mig komplimanger betyder för den sakens skull inte att jag är helt bekväm med det. Jag säger ibland tack, men jag menar sällan tack. När jag blir obekväm kan ett “tack” kan vara ett enkelt sätt att byta ämne. Ibland enklare än att låtsas som ingenting. Garanterat enklare än att ifrågasätta komplimangerna. Tro mig, jag har provat flera gånger. Det brukar resultera i att personer mer eller mindre tycker sig ha rätt att ge andra komplimanger och att det inte är dem det är fel på som inte lyckas göra mig glad utan mig som inte blir glad trots deras ansträngningar.

Som med allting annat beror det på sammanhanget, varför någon ger en komplimanger och hur de gör det. Vill någon visa sig sexuellt intresserad av mig går det bort. Det är nog det mest uttjatade sättet att visa sig sexuellt intresserade av kvinnor på. Vill man ligga med mig är chansen till framgång betydligt större om man vill gå ut och dricka kaffe med mig. Varför skulle jag ligga med någon för att hen sagt att jag är ”snygg”? Jag har inte sex med personer för att de kommenterat mitt utseende, däremot har jag någon gång haft sex med personer som jag redan ville ha sex med trots att de kommenterat det.

När okända personer kommenterar ens utseende bland det första de gör är det bara en påminnelse om att vi bedöms efter hur vi ser ut. Varför bemöda sig med att lära känna en person och samtala om något den är intresserad av när man kan ta en genväg och kommentera personens utseende?

Samtidigt tror jag att en del män som kommenterar kvinnors utseende bland det första de gör har fått för sig att det hör till. Kanske tror de att kvinnor förväntar sig det? Att kvinnor i allmänhet uppskattar det? Jag kan inte tala för andra, men jag uppskattar som regel inte utseendemässiga komplimanger från personer som jag inte har någon form av relation till. Särskilt inte från okända män då jag upplever att de är mer laddade med förväntningar. Jag kanske tackar, men jag menar inte tack. Jag tänker att de är ointresserad av mig som person och det får man för all del vara, men då behöver man inte uppta min tid. Jag är inte här för att vara snygg.

Du är en vacker kvinna!

Jag identifierar mig som kvinna, men det är inget jag reflekterar över annat än när jag skriver om min könsidentitet eller den direkt eller indirekt ifrågasätts. Det är det vanliga skulle jag säga, att personer som tillhör normen sällan reflekterar över det. Av den anledning tänker jag sällan på att jag är heterosexuell och tål gluten. Hade jag däremot varit homosexuell och glutenintolerant hade jag nog reflekterat över min sexuella läggning och mathållning i högre grad. Andra hade gjort det åt mig om inte annat.

Trots att jag identifierar mig som kvinna har jag inget intresse av att det tas upp i sammanhang där det saknar betydelse. Jag tänker till exempel på män som talar om för mig att jag är en vacker kvinna. Utan att gå in närmare på om man borde kommentera personers yttre har jag svårt för detta. På vilket sätt är mitt kön relevant i sammanhanget? Räcker det inte att jag är vacker? För mig är det inte relevant, men för de som passar på att köna mig när de kommenterar mitt yttre är det kanske det. Borde jag ens ha några synpunkter på det? Jag vill mena att det är fullt rimligt att ha synpunkter på det då det har gjorts gällande att människor ger varandra den sortens kommentarer för att de vill varandra väl. För den som vill väl är mottagandet relevant. Det ska falla väl ut. Har man något annat syfte med att tala om för mig att jag är vacker är det förstås en annan sak.

Talar någon om för en kvinna att hon är en vacker kvinna är det sällan frågan om att hon är vacker trots att hon är en kvinna. Att hon uppfattas som kvinna kan snarare vara en förutsättning för att personen också ska kunna uppfatta henne som vacker. Givet att personen inte också talar om för män att de är vackra.

Somliga könar andra för att de alltid har gjort det. Jag har inget intresse av att läsa in någon illvilja där den inte finns, men personer som könar andra måste kunna ta till sig att en del inte uppskattar det oavsett varför de ägnar sig åt det.

För det första. Om du könar människor kommer du förr eller senare att felköna någon. Om det inte är din avsikt föreslår jag att du låter bli att köna andra utan vidare. För det andra. Det skapar inget positivt eftertryck att köna personer. Om du talar om för en person att hen är vacker hamnar betoningen på att personen är vacker. Om du säger till någon att hen är en vacker kvinna hamnar betoningen istället på personens uppfattade kön. För att vara kvinna är du vacker eller du är en vacker kvinna. Olika personer kommer att tolka det på olika sätt. Man kan förstås också tolka det som att vara vacker som kvinna hör till. Om du är kvinna utan att vara vacker har du med andra ord gjort någonting fel. Med det sagt kommer nog de flesta inte ens att reagera på könandet då det är så pass vanligt förekommande.

Ibland får jag för mig att jag är en vacker kvinna för att någon vill klargöra att hen inte är homosexuell. Jag tänkte på de föreställningar som finns om hur homosexuella män är häromdagen och på hur olika män förhåller sig till dem. Medan en del försöker visa att de inte är homosexuella på olika sätt är andra tillräckligt trygga i sig själva för att inte bry sig om huruvida någon tror att de har en viss sexuell läggning eller inte. Avståndstaganden från homosexualitet kan ta sig olika uttryck. Alltifrån att inte använda påstått homosexuellt kodade attribut eller köna kvinnor till att utsätta dem för sexuella trakasserier inför andra män. Rycka upp dörrarna till kvinnornas omklädningsrum i högstadiet, någon? Något av det grövsta jag hört talas om män som deltagit i gruppvåldtäkter med kvinnors som offer för att inte framstå som ”omanliga” och homosexuella inför de andra förövarna.

Jag har inget intresse av att bli könad när det inte är relevant. Det händer att jag blir felkönad och då gör min könsidentitet sig påmind. Jag kan beroende på sammanhanget ta illa vid mig när det händer, men lösningen är knappast är rättköna mig för att väga upp för alla de som felkönar. Generellt skulle jag säga att det är värre att få negativa kommentarer om sitt yttre eller att bli felkönad än att få positiva kommentarer om sitt yttre och i anslutning till det bli rättkönad, men det finns ingen anledning att gradera när det inte finns någon anledning att köna i sammanhanget, som jag ser det.

Jag behöver ingen bekräftelse på att jag är en vacker kvinna trots att jag inte ser ut som kvinnoidealet. Det är fullt möjligt att tycka att jag är vacker i rakat huvud utan att säga det till mig, men också utan att köna mig.

Kön är heller inte relevant när män vill manifestera att de inte är homosexuella. Inte för mig i alla fall. Jag har ingenting emot heterosexuella, men jag tänker inte gå med på att se ut som en kvinna förväntas se ut för att någon man ska känna sig obög.

obg_108887153

Teckning av Nanna Johansson

Jag har vidare inget intresse av att män könar sig själva när det inte är relevant. Vad betyder det ens när du beskriver dig själv som en ”vanlig man”? Är du en vanlig man utan att vara en vanlig människa? Det är nästan ointressant att göra någon åtskillnad då jag är osäker på om de är något att ha i den mån de finns.

Jag är väl medveten om att jag är en kvinna utan att du talar om det för mig. Tänker du fortsätta köna människor får du gärna ge en hållbar motivering.

Hur ser du ut?

Väl medvetna om att kroppar kommenteras i både positiva och negativa ordalag bidrar vi till detta utan en tanke på vad andra säger om våra kroppar, eller? Alla gånger jag överhört samtal om hur oattrativ någon icke närvarande person är har jag svårt att undra huruvida de samtalande tycker att de själva är attraktiva, och vad de tror att andra säger om dem när de inte närvarar. Framförallt negativa kommentarer om hur andra ser ut påminner i alla fall mig om att personer värderas utifrån hur det ser ut i någon mån, och det är knappast någonting jag vill bidra till, men hur ser de som avfärdar andra människor som ”oattraktiva” på det? Ger det dem så mycket att få stämpla andra som oattraktiva att det kan ta att de också kommer att avfärdas som det i något led? Vore det inte bättre att låta bli att bidra till denna ”kultur” av att värdera människor utifrån hur de ser ut?

Ja, jag tror att vi värderas utifrån hur vi ser ut i någon mån, men jag vill verkligen inte överdriva omfattningen av det. Jag har svårt att föreställa mig att hur vi ser ut är särskilt avgörande för vilken bild andra har av oss så som det ibland framställs. Den som bryr sig allra mest om hur de ser ut är antagligen samma person som besöker din Facebookprofil som mest flitigast. Andra har fullt sjå med betrakta och förhålla sig till sina egna kroppar.

Vi har en benägenhet att bedöma oss själva och andra med olika måttstockar och det gäller inte minst när det kommer till hur vi ser ut. Vi är hårdare mot oss själva. Hur ser vi föresten ut? Jag vet hur jag ser ut när jag tittar mig själv i spegeln, men jag har ingen aning om vad andra ser. Det viktiga för mig är att jag är tillfreds med min kropp, det är ändå jag som måste bära den.

Det finns förstås en industri som vill att vi ska tro att vårt människovärde står och faller med om vi passerar som attraktiva eller inte i andras ögon. Den kan vara delaktiga i att skapa skönhetsideal, men den kan uppenbarligen inte övertyga oss om att det bästa vore om alla såg mer eller mindre likadana ut för det är det uppenbarligen få som tycker.

Läs även andra bloggares åsikter om , ,