Porrfilter fungerar, men inte som politiker tror!

Är någon förvånad över att filter som ska stoppa sidor med visst innehåll, pornografi till exempel, också stoppar sådant som inte var avsett? Filtrering är en enkel metod för att komma åt visst innehåll. Istället för att manuellt kontrollera innehållet på sajter kan en välja ut särskilt innehåll, ord exempelvis, som ska stoppas.

Om du vill stoppa sidor som innehåller analsex eller ”analsexprogaganda” och därför hindrar åtkomsten till sidor som innehåller ordet ”analsex” kommer också analsexnegativt innehåll att stoppas. De som är emot ”analsexpropaganda” eller ”homosexprogaganda” kan antagligen leva med det, en del saker anses så förkastliga bland vissa att de är beredda att beivra dem om det så drabbar sådant som inte direkt berörs. Men det stoppar inte. Filtreringen kommer med största sannolikhet också att känna igen ”lämpligt” innehåll som ”olämpligt”.

Storbritanniens filter som skulle hindra barns tillgång till pornografi bland annat för att den ger en orealistisk bild av hur sex går till (eller åtminstone av hur Claire Perry knullar får man förmoda) har fått kritik för att det också stoppar åtkomsten till exempelvis välgörenhetsorganisationers sidor och grupper som arbetar för homosexuella personers rättigheter.

För politiker är det förstås ett nederlag om de filter man sjösatt stoppar mer än vad som var avsett av annat än vad som var avsett, men om filter i sig är ett bra verktyg för att hindra människors tillgång till information och om den alls ska regleras borde vara huvudfrågan. Mitt huvudsakliga problem med filter är inte att de inte fungerar för det gör de. Filter fungerar som filter fungerar, men inte nödvändigtvis som politiker vill, tror och hoppas att de ska fungera. Jag skulle inte vara positiv till filter som var inställda på att hindra oss åtkomst till pornografi om de åstadkom just det.

Att politiker lagstiftar om att förhindra människor åtkomst till ett särskilt innehåll utifrån vad de för stunden har kommit överens om är olämpligt är ett allvarligt och oproportionerligt ingrepp i människors liv även om det som avses anses förkastligt. I Ryssland kan det röra sig om ”förkastlig” så kallad homopropaganda, någon annanstans om regimkritik. Vad som anses förkastligt varierar övertid, men normaliseringen av ingrepp i människors frihet består.

För övrigt har 2013 års nyordslista kommit ut och jag vill ha bjudkaffe.