Unga har mindre sex

Visst lyssnade du på Godmorgon, världen! i morse? Om du inte gjorde det, och inte ids lyssna på hela programmet, bör du åtminstone lyssna på inslaget om unga och deras sexfrekvens.

Ligger unga mindre nuförtiden och spelar det någon roll? Med mindre avses sextillfällen. De gick inte in hur mycket tid vi lägger på sex, det är ett annat inlägg, men fundera gärna på om den som har tre stycken åtta minuter långa vaginala samlag per vecka har mer eller mindre sex än den som blir slickad en längre stund varje tisdagsmorgon.

En reporter frågar personer på stan om de tror att dagens ungdom har mindre sex än tidigare generationer. Svaren varierar. Några tror att det stämmer att unga av i dag ligger mindre, andra inte.

Det ska sägas att det är omtvistat om unga i Sverige ligger mindre. Det blir inte en sanning bara för att kvällstidningar kör UNGA HAR MINDRE SEX på sina löpsedlar.

Pelle Ullholm, sexolog på RFSU, medverkar i inslaget. Ullholm tar upp att fler är singlar och att singlar har mindre sex jämfört med andra. Precis som Ullholm säger är det potentiellt möjligt att man har sex på andra sätt i dag och att dessa sätt inte alltid tas i beaktande när sexvanor undersöks. Ullholm tar även upp att ökad jämställdhet inom parrelationer kan leda till färre sextillfällen för att man istället har sex när båda vill.

Den ökade psykiska ohälsan bland unga, att det i dag är svårare att få tag på en egen bostad och att unga dricker mindre alkohol än tidigare generationer är exempel på saker som skulle kunna bidra till att unga har mindre sex (om de nu har det), men klarlagt är det inte.

Hur går det ihop att unga påstås ligga mindre men ändå verkar övervägande nöjda med sitt sexliv? frågar reportern. Det finns inget samband mellan hur ofta man ligger och hur nöjda man är med sitt sexliv, svarar Ullholm.

Det finns en risk att statistiken missar sex utanför den ”traditionella normen”. En annan intressant sak som sägs i inslaget är att vi inte kommer att få veta om unga ligger mindre eftersom det inte finns någon historisk data att jämföra med. Här blir också frågan om det spelar någon roll intressant. Har unga HBTQ-personer mer sex till följd av samhällsförändringar? Visst vore det intressant med all möjlig fakta, men det som intresserar mig mest är om unga är tillfreds med sina sexliv och har så mycket sex de vill ha. Hur ser det ut i relationer, går det klassiska mönstret igen i tvåsamma relationer, att den ena vill mer/mindre?

Det kan förstås vara så att unga har en bredare definition av sexdebut och sex samtidigt som sexdebutåldern enligt undersökning ligger fast och de har mindre (eller mer) sex.

Det kan också vara så att unga har mer sex men att även den som upplever att den haft sex den senaste veckan skulle svara nej på en rak fråga. Den som onanerade i fredags kan få för sig att den där undersökningen om sexuell hälsa och sexualvanor far efter sex med andra och därför svarar nej på en fråga om hen haft sex den senaste veckan. Den som får frågor om hur många sexpartners hen haft senaste 3 månaderna kan också få sig en tankeställare. Svaret antalet personer hen haft vaginala samlag med senaste tiden kan ”vara helt i sin ordning” om undersökningen intresserar sig för sådant sex. För den som intresserar sig för sexuellt aktiva personers riskbeteende med fokus på (oönskade) graviditeter är det rätt ointressant om respondenterna har oralsex morgon, middag, kväll. Det bör dock framgå av frågorna vad för sorts sex man avser.

Visst vore det positivt om det var självklart att ”sex” är ett bredare begrepp än vaginala samlag? Att man inte behövde dubbelkolla att ens sex räknas på det sätt man aldrig skulle behöva dubbelkolla om vaginala samlag verkligen är sex. På riktigt, är du verkligen säker, även om vi bara höll på i 2 minuter?

Utan att våga mig på någon gissning om unga har mer eller mindre sex så känner jag mig inte övertygad om att ”sexdebut” breddats utanför RFSU-kretsar. Vidare skulle jag inte ta gift på att ”sex” breddats innanför heterokretsar.

Jag kan komma på en rad bidragande orsaker till att unga skulle kunna ha mindre sex (i bred bemärkelse ifall du inte redan fattat det) jämfört med tidigare generationer, men detsamma kan sägas om ”mer sex”. Den där skärmtiden skulle kunna användas till att hitta och träffa sexpartners också. (I ärlighetens namn tror jag att den används till så mycket annat, också, men det var bara en tanke.)

Svårigheten för unga att få tag i en egen bostad med överkomlig hyra försvårar (eller omöjliggör) framförallt sexlivet, och kanske även det sociala livet, för den som inte kan ha ”bortamatcher” eller bjuda hem personer.

Någon i inslaget frågar sig om inte unga i dag har mer sex med tanke på tillgången till p-piller. Först tänkte jag att sex är mer än vaginala samlag, men vad vet jag, p-piller kan ha bidragit till att de som använder dem hamnar i fler sexuella situationer där de kan ha alla möjliga sorters sex jämfört med de som kanske inte vågade hamna i sexuella situationer alls för att det inte fanns tillförlitliga skydd mot graviditeter på samma sätt? Någon nämner att unga håller på med sina mobiler.

Jag ger inte så mycket för en allmän känsla av att unga har mer eller mindre sex nuförtiden eftersom människor tenderar att få för sig att ”dagens ungdom” är så annorlunda. Ofta, men inte alltid, är åsikten att unga borde vara mer som tidigare generationer. Gäller det även om de hade mer sex?

Det blir mycket spekulationer. Vad man kan göra är underlätta för unga som vill kunna ha ett aktivt sexliv. Se till att unga kan få tag i egna bostäder. Är du förälder med hemmaboende barn förutsätter jag att du inte tänker sätta käppar i hjulen för dina barns sexualitet oavsett kön.

Det tycks höra varje generation till att oroa sig för den nästa. Frågan är då om rubriker som ”UNGA HAR MINDRE SEX” tas emot som positiva nyheter i stil med ”UNGA DRICKER MINDRE”?

Vore det rimligt om dagens unga förväntades ha sex som om det inte fanns obligatorisk sexualundervisning, ett pågående samtal om samtycke och ömsesidighet, ungdomsmottagningar, kondomer, p-piller, dagen-efter-piller, fri abort och allt annat som faktiskt givit oss alla (inte bara de yngre) förutsättningar att ha bättre sex på våra villkor? Jag tycker inte det och vill tro att jag delar den uppfattningen med dagens vuxna.

Unga kommer inte sluta sexta bara för att tidigare generationer saknade dagens sextingmöjligheter. Ni sextade säkert också, på andra sätt, bara det att ni inte satte ord på det, eller finns det skäl för retroaktiv oro?

Inte alla sexualvaneundersökningar hotar privatlivet

I en debattartikel presenterade Gabriel Wikström regeringens beslut att uppdra åt Folkhälsomyndigheten att göra den första befolkningsstudien om människors förhållningssätt till sexualitet på 20 år.

”[Sexualpolitiken] måste också handla om det hälsofrämjande; om det som är lustfyllt med sex. För att kunna forma en sådan politik måste vi få bättre kunskap om hur det faktiskt ser ut på det här området. Det är 20 år sedan den senaste befolkningsstudien om människors förhållningssätt till sin sexualitet genomfördes. Det vi har att förlita oss på därefter är studier genomförda av kvällstidningar. Det är orimligt. Dessa mindre studier pekar dessutom på att den genomsnittliga sexuella aktiviteten i Sverige minskat. Det är viktigt att utröna om så är fallet, och vad det i så fall beror på. Om det skulle vara så att de samhälleliga förutsättningarna för ett gott sexliv – exempelvis genom stress eller andra ohälsofaktorer – har försämrats så är det också ett politiskt problem.”

Wikström har fått en del berättigad kritik som folkhälsominister, men kritiken mot sexualvaneundersökningen är bara obegriplig. Jag kan inte låta bli att undra om den handlar mer om personen Wikström eller sossarna än om studien. Jag har heller inget till övers för sossarna, men jag ser att sexualiteten är en hälsofråga som förtjänar att tas på allvar.

När Ilija Batljan och Carin Jämtin hade en debattartikel om livspusslet och svårigheten att få det ihop i Svenska Dagbladet skrev de bland annat ”Men när ska vi älska? När ska vi skratta? När ska vi prata? När ska vi leka med barnen? När ska vi hinna leva livet, så som det ser ut i våra drömmar?”. Svenska Dagbladet satte rubriken ”När ska vi stockholmare få tid att älska och skratta?” och de i grunden viktiga frågorna tramsades bort.

”Det är väldigt privata frågeställningar. Politiken måste ha gränser. Allt är inte politik. Hur ofta folk har sex har inte vi politiker med att göra”. Så uttryckte sig en kristdemokraten Amanda Agestav.  Sex är och ska vara en privatsak, skriver Expressen ledare och driver med tänkbara insatser.

Vad är problemet med undersökningar om sexualvanor? Folkhälsomyndighetens undersökningar intresserar sig inte sällan för privatlivet. Som miljöpartisten Magda Rasmusson skrivit på Twitter: ”Ja, det är kul att håna Wikström men vi kartlägger exakt allt, varför undanta sexvanor?”

Inte alla sexualvaneundersökningar. Folkhälsomyndigheten har vid flera tillfällen undersökt ungas förhållande till sexualitet och sexualvanor, men jag har inte sett några som gjort sig lustiga över detta eller kritiserat det offentliga för att lägga sig i ungas privatliv. Har unga mellan 15-29 år ingen rätt till ett privatliv?

Det är uppenbarligen okontroversiellt att göra studier om ungas sexuella hälsa och sexualvanor. Möjligen har några sexualpolitiskt engagerade haft synpunkter på utformningen, men det har aldrig varit frågan om att studierna över huvud taget inte borde ha ägt rum. Där har ni något att bita i när ni flabbat färdigt.

För många sexpartners för tätt

Twitter har blivit med hjärtan och en omröstningsfunktion. Alla hjärtar inte den funktionen. Jag kunde inte motstå att ställa frågor om sex och sexualvanor. Responsen på frågor om sex kan för all del vara intressant, men det är inte huvudsakligen därför jag lyfter frågor om sex. Jag kan inte ens räkna med några svar på det sätt jag kan om jag ställer frågor om semlor eller något annat som engagerar. Inte ens när det går att svara anonymt. Jag är mer intresserad av vad som händer inuti personer i den mån det händer något. Vad hade de svarat om de hade svarat?

Bara att personer får förhålla sig till frågor om sex tror jag kan fylla en funktion. Har man tänkt på frågor som kan uppkomma innan, under eller efter sex utanför sexuella sammanhang kan det underlätta saker och ting. Vad bra det hade varit om man hade fått förhålla sig till det faktum att en del inte vill använda kondom innan man träffade personer som inte ville använda kondom. Om man dessförinnan hade tänkt igenom vad som talar för och emot kondom.

Häromveckan ställde jag en fråga om sex med flera personer under en och samma dag. Några undrade om jag med samma dag menade samma dygn, men det gjorde jag inte. Jag avsåg sex med minst två personer samma datum. Jag var inte ute efter om någon hade haft sex med en person klockan 21 en viss dag och sedan sex med någon annan klockan 20 dagen därpå.

Det är fortfarande laddat att ha haft ”för många” sexpartners. Det blir tydligt när personer får frågor om hur många personer de haft sex med och inte vet vad de ska svara. Inte för att de inte vet eller för att frågan skulle vara för privat. Personer ställer inte sällan privata frågor utan att någon reagerar. Vad borde man svara? Vad är den som ställt frågan ute efter? Lägg därtill en oro för vad som händer om man svarar ”fel” och frågan har alla ingredienser för att göra någon obekväm.

Inte bara antalet sexpartners kan vara laddat. Det gäller att sprida ut dem också så att man inte har för många sexpartners för tätt. Bara för att det anses okej att ha haft sju sexpartners under sin livstid innebär inte det nödvändigtvis att det skulle vara okej att klara av dem inom loppet av ett år.

Monogaminormen påverkar inte bara sex inom ramen för monogama relationer. Om man dejtar någon förväntas man avstå från sex med andra. I fall dejtandet inte rinner ut i sanden ska man inte ha haft ”någon annan” däremellan. Monogaminormen påverkar inte bara den uttalat monogama relationen. Monogami som i en person åt gången är norm oavsett om man är monogam eller inte. Det är inte upp till dig att råda över ditt sexliv. Du ska inte ha flera sexpartners parallellt. Om du ändå försöker ska du bli ifrågasatt och få anledning att fundera över hur man bemöter den som påstår att man inte vet vad det innebär att älska.

Hur många sexpartners kan man ha utan att ha haft för många? Det beror på. Ålder, kön och sexuell läggning är några faktorer som påverkar vad som anses lagom. Innan och efter en viss ålder skulle en del säga att ingen sexpartner är lagom. En man som har sex med kvinnor kan komma undan med fler sexpartners än en kvinna som har sex med män. Det har sagts att män överdriver hur många de haft sex med medan det motsatta gäller för kvinnor.

Jag har haft sex med olika personer under en och samma dag så många gånger att det kändes som att fråga om personer någon gång onanerat flera gånger under en dag. Under högstadiet och gymnasiet hade jag mer tid att ha sex med olika personer, men det händer fortfarande med jämna mellanrum. Att jag aldrig har gått med på att sex är en kvällsaktivitet bidrar säkert. Det finns inget bättre än att börja dagen med sex. Särskilt dagar då man inte har några måsten.

Det har sagts att personer är mer benägna att ta itu med saker på måndagar. En ny vecka innebär en ny start. Man skulle lika gärna förhålla sig så till dagen. Vi gör det redan i någon mån. Ta bara alla de som har en idé om att avstå socker som exempel. När de halkar dit tänker de inte sällan att de kan fortsätta äta socker då de ändå misslyckats med sin sockerfria ambition. För den dagen. De skulle kunna nöja sig och avstå från socker resten av dagen. Men om man tänker sig att en muffins är ett lika stort misslyckande som fyra stycken i förhållande till inga muffins är det fullt logiskt och då kan man lika gärna sätta i sig ytterligare några.

En ny dag är en ny dag för sex. Istället för att avsluta dagen med sex kan man ibland/också låta det inleda den. Ingen framtoning är mer tilltalande än den sexuellt tillfredsställda. Den har garanterat bidragit till att en del fått ligga.