Lyckliga äktenskap utan orgasm

Har ni funderat på hur det var innan det gjordes sexualvaneundersökningar? Innan det blev mer eller mindre allmänt känt att det framförallt är personer med kuk som får orgasm vid samlag? Jag funderade på det när jag läste Gunilla Thorgrens biografi över Elise Ottesen-Jensen (1886-1973) för ett tag sedan.

I Ottar & kärleken återges några av de brev som sexualupplysaren och grundaren av RFSU fick från personer som antingen ville ha råd eller bekänna något som var tabubelagt då, att de var homosexuella, onanerade eller hade gjort en för den tiden illegal abort exempelvis.

Om personer i dag undrar om de är normala hade frågorna en något annorlunda karaktär när Ottesen-Jensen var sexualpolitiskt engagerad. Det ska förstås mot bakgrund av att den sexualundervisning som vi i dag tar för given då var förbjuden. Med det sagt hade personer förstås också funderingar som inte var uteslutande upplysningsorienterade. Några brev handlar om orgasm och orgasmsvårigheter.

”Undertecknad anhåller att få framställa följande fråga för upplysning. Jag har varit förlovad i över ett år. Min fästmö är 25 och jag 26 år. Vi är friska båda två. Men det är något som inte är som det ska med min fästmö. Det ”går” inte för henne vid samlag. Ibland känner hon något litet, säger hon. Men så är det som om det skulle gå tillbaka på något vis. Kan hon bli bra från detta? Är det någon sjukdom som inte kan botas? Vi vore eder mycket tacksamma om vi kunde få klarhet i vårt problem. Vi är ej gifta av den orsaken att hon ej får utlösning under samlaget, varför vi anser att det ej kan bli lyckligt i längden.”

”Min fästmö och jag håller av varandra mycket och har tänkt gifta oss så snart vi kan. Men då vi har samlag har jag så svårt att göra henne riktigt lycklig ty min utlösning kommer så fort. Efter endast några rörelser måste jag gå ifrån henne och då är hon givetvis inte nöjd. Det är så tråkigt, ty jag vet ju att ett lyckligt äktenskap är beroende av ett lyckligt sexuellt samliv. Vad skall jag göra för att kunna vara hos henne längre?”

När jag läste ovanstående brev kunde jag inte låta bli att undra om man har den sortens funderingar i dag. Jag har ingen aning om vad dessa bekymrade personer visste om orgasmer. Om frågorna följde samma mönster då som i dag tänkte de antagligen att de själva och/eller deras partners var onormala och att normala par hade orgasm när de hade sex med varandra. Om de bara hade vetat.

I dag vet vi bättre och det finns ingen anledning att fundera på om kvinnor som sällan eller aldrig får orgasm är lyckliga i sina relationer. Om de inte vore lyckliga skulle det innebära att rätt många kvinnor inte är lyckliga och så kan det inte vara. Och om alla som röstar på Sverigedemokraterna är rasister skulle det innebära att minst lika många i Sverige är rasister (det finns rasister utan rösträtt, rasister som inte röstar och rasister som röstar på andra partier) och så kan det inte vara. Det är ett ganska vanligt sätt att resonera på av någon anledning.

Jag funderar på om inte orgasmstatistik och alla artiklar om kvinnors orgasmsvårigheter har normaliserat att kvinnor inte kommer när de har sex. Kvinnors orgasmsvårigheter kan förstås vara individuella svårigheter, men det är lite för vanligt att de inte får orgasm vid sex att det vore olyckligt att tala om det som individuella problem när de mer liknar strukturella problem.

Att vara feminist är att gå omkring i för trånga skor och inse att det inte är fötterna som är för stora utan skorna som är för små, brukar folkpartisten Birgitta Ohlsson säga. Det går att applicera även på sex. Istället för att fråga sig om fittpersoner har svårt att anpassa sig till sex på kukpersoners villkor vore det dags att fråga sig hur länge vi ska tillåta att inte partnersex är mer på fittpersoners villkor.

Det kan vara bra med statistik, men det gäller att den inte befäster bilden att av att det är svårt, för att inte säga omöjligt, för personer med fitta att få orgasm vid partnersex. Om det är svårt eller omöjligt på ett sätt får man prova ett annat.

Innan sexualvaneundersökningarnas orgasmstatistik kunde män som levde med kvinnor som inte hade orgasm fråga sig om det kunde komma i vägen för ett lyckligt äktenskap. I dag vet vi att det finns äktenskap inom vilka det has sex som kvinnor inte nödvändigtvis kommer av, men vi frågar oss inte längre om de är lyckliga. Låt oss inte undersöka den saken. Låt oss istället lugna oss med att om det skulle ligga något i det skulle många äktenskap vara olyckliga och så kan det inte vara, eller hur? ”Det finns fyra miljoner aktiva Facebook-användare i Sverige idag. Har svårt att tro att alla de har ett tråkigt liv” som någon skrev.

Även om vi för att inte bli alltför deprimerade föreställer oss att det går att vara lycklig i sexuellt aktivt relationer som inte kommer med orgasm förefaller det väl ändå rimligt att de inte torde bli mindre lyckliga med delade orgasmer. Det finns en lyckomaximeringspotential här.

Orgasm som kvitto och avslut

Kom du? Jag vet inte hur många gånger jag har fått den frågan när jag haft sex, men det är tillräckligt många gånger. Den har oftast ställts när jag haft sex med någon för första gången. Om jag ville komma innan vill jag det sällan efter att frågan ställts.

Hur kan man inte eftersträva orgasm under sex kanske någon undrar. Då jag har en fitta ses mina orgasmer (med eller utan utlösning) i högre grad än kukpersoners orgasmer som ett slags kvitto på att sexet var bra. Det har att göra med att personer med fitta inte kommer i lika stor utsträckning som personer med kuk när de har heterosexuellt sex, framförallt vaginala samlag. Personer med fitta kan inte räkna med att komma vara gång de har sex med andra på det sätt många personer med kuk kan. Särskilt inte om de har sex med nya personer.

Om fittpersoner väl kommer måste sexet ha varit bra, eller hur? Om du har kuk och vet att dina orgasmer inte står och faller med att din sexpartner är bra på sex – varför tror du att det förhåller sig annorlunda för personer med fitta?

Det förekommer att en del ser kukpersoners orgasmer som kvitto också. Det kanske är tilltalande att kunna intala sig själv att kukpersoner som kommer efter några minuter gör det för att en själv är så bra på sex, vad vet jag. När kukpersoners orgasm ses som kvitto skulle jag generellt säga att det handlar om någon slags lägstanivå – inte om att sexet var något utöver det vanliga. Mig veterligen brukar inte fittpersoner marknadsföra sig själva med att kukpersoner kommer att komma om de har sex med dem som jag har sett en del kukpersoners göra inför fittpersoner. (Det enda dina orgasmgarantier garanterar är att jag inte kommer att få orgasm om jag mot förmodan skulle ha sex med dig).

I och med att min orgasm ses som ett kvitto på att sexet och framförallt min sexpartner var bra och gjorde något rätt – för det var aldrig jag som var bra på att komma eller dålig på att hålla mig – är jag inte intresserad av att ha orgasm med alla personer. Om jag inte kommer med nya personer handlar det inte nödvändigtvis om att jag inte kan räkna med att få orgasm varje jag gång jag har sex. Jag vill inte uppmuntra korta samlag eller oengagerat sex utan oralsex. Jag vill inte ha orgasm för någon annans skull. Jag vill hellre ha långvarigt engagerat sex utan orgasm än ett kortvarigt vaginalt samlag med orgasm.

Det kan för all del vara lovvärt att önska sexpartners orgasm, men att fråga någon som man kanske har sex med för första gången om personen kommit riskerar att skapa en press som omöjliggör för dem att komma om de skulle vilja det. Jag skriver att det kan vara lovvärt att önska en sexpartner orgasm för att en del bara vill att den andra ska få orgasm för att få sexet överstökat – som om man inte kan fortsätta efter orgasm – och det är väl inte den trevligaste av anledningar. Andra fejkar orgasm för att få till stånd ett ”naturligt” avslut.

Några gånger när nya personer frågat mig om jag kommit har jag mest undrat om det inte varit ett slött sätt att visa att de åtminstone har tänkt på att jag kan komma. För frågan har oftast ställts av personer som inte har visat något engagemang för att jag ska komma i övrigt. De har till exempel inte velat fortsätta ha sex när de kommit. Det finns förstås undantag.

Det kanske går för någon av frågan ”Kom du?” och då kanske man kan ställa frågan till den personen, men jag tänker att det är ganska uppenbart om man har någon aning om vad man håller på med. Om man inte har någon aning då? Då har jag inget bra svar på vad man kan göra. Om du frågar ”Kom du?” för att du vill veta om du kan ”avsluta” skulle jag råda dig att fundera på varför din sexpartners eventuella orgasm skulle innebära att ni måste avsluta. Hen kanske vill fortsätta i alla fall?

Jag vet inte hur det är för andra med fitta, men att jag kommit innebär inte nödvändigtvis att jag känner mig färdig. Har jag väl kommit vill jag oftast fortsätta komma.

Nej, det är inte alltid uppenbart ens för mig själv om jag haft orgasm eller om det BARA var trevligt så till den grad att det kanske var en orgasm, men om vad vi kallar det tillståndet förändrar något fokuserar man på fel saker. Det är som om jag skulle fråga ”Kom verkligen all sperma?”. Som om det inte räknades annars.

Orgasmer är inget kvitto och heller inget givet avslut. Det går att ha bra sex och komma, men det går också att ha mindre bra sex och komma. Ledtråd: En del ser till att ha orgasm (eller fejka sådan) för att de vill avsluta sex.

Se till helheten. Att fråga personer om de har kommit får mig att tänka på det där påståendet som florerade när jag var barn om att man i vissa kulturer inte var klar vid middagsbordet innan man hade rapat. Med en sådan ordning skulle personer garanterat svälja luft och framkalla fejkade rapljud. Vill vi verkligen ha det förhållandet till orgasmer?

Partnersex ett sätt att undvika onani

Om George Drysdales bok Samhällslärans grunddrag eller fysisk, sexuel och naturlig religion som gavs ut under slutet av 1870-talet skriver Gunilla Thorgren i Ottar & kärleken – biografin över Elise Ottesen-Jensen. “Drysdale, som var ateist, menade att den sedlighetslära som predikades av kyrkan gjorde människor sjuka. Vi har fått alla lemmar i kroppen för att de ska användas. Om vi inte använder dem – tränar dem – förkrymper de och vi blir sjuka, menade han. Han hade också den goda smaken att tillskriva kvinnan samma sexuella behov som mannen.” (s. 84}

ottar-och-karleken-en-biografi

Thorgren återger Drysdales tankar om den ”harmoniska konstitutionen”. ”För att få en harmonisk konstitution (vilket är vår samhälleliga plikt liksom att upprätthålla en andlig harmoni) måste vi följa naturens lag. Könsorganen är underkastade samma naturlag som alla andra organ – de måste användas från den dag de är mogna att användas och det börjar i puberteten. Om vi försummar detta, blir de försvagade och hela vår konstitution blir lidande på det. […] Så länge vi inte kan se till att ungdomen får utlopp för sina häftiga lidelser på ett naturligt sätt, kan vi vara säkra på att de tar sin tillflykt till onaturliga handlingar. I stället för att låta ungdomen njuta av känslan att befinna sig i ett sunt och lyckligt tillstånd, som endast könsligt umgänge kan ge, håller vi de unga pojkarna och flickorna ifrån varandra och tillåter inget könsligt umgänge.” (s. 85)

Tillflykten till de onaturliga handlingarna syftade på onani, vilket Drysdale var långt ifrån ensam om att fördöma på den tiden. Onanis skadlighet var som Thorgren skriver ”en läkarvetenskaplig sanning på den tiden, och som hängde med långt in på 1930-talet, trots förändrade vetenskapliga insikter, att onani orsakade de mest fruktansvärda sjukdomar: allt från bleksot till tömningen av ryggmärgen och en försvagning av hela kroppskonstitutionen.” (s. 85)

drysdale

Det är intressant att Drysdale hade ett också för sin tid radikalt förhållningssätt till ungas utlevda sexualitet och samtidigt var så negativ till onani under en tid då oplanerade graviditeter och könssjukdomar var ett allvarligt problem. Det var en begränsad tillgång på preventivmedel och män gick till prostituerade utan att skydda sig. Onani hade varit att föredra ur det perspektivet, men det förstod man inte då.

Sexuellt umgänge var inte bara skadereducerande, Drysdale menade också att sådant umgänge hade ett egenvärde. Inte minst för ungas välbefinnande. Någonting liknande skulle antagligen inte författas i dag. Vi vet i dag att onani till skillnad från annat oskyddat sex inte är förknippat med överföring av sjukdomar. Ingen skulle uppmana föräldrar att ”låta ungdomen njuta av känslan att befinna sig i ett sunt och lyckligt tillstånd” om det innefattar sex med andra.

Det finns för all del sexualupplysare som talar sig varma för onani i dag, men de allra flesta vuxna tycks föredra att inte att säga någonting alls om saken. Onani skulle möjligen kunna ses som någonting positivt om det fick de unga som ägnade sig åt det att avstå sex. Något som skulle överensstämma med Drysdales tankar om att det är antingen eller som gäller. Antingen sex med andra eller sex på egen hand. Det håller emellertid inte. De som onanerar är väl medvetna om att det inte förhindrar att man också – eller ännu hellre – vill ha sex emellanåt, att onani och sex kan fylla olika funktioner och komplettera varandra.

Det kan vara tryggt att ha provat på sex innan på egen hand när man har sex med någon annan för första gången. Det är inte osannolikt den som onanerar i unga år och uppskattar det kommer att undra hur deras kroppar och könsorgan svarar på motsvarande beröring om någon annan svarar för den. Hur beröring känns varierar förstås från beröring till beröring, men avgörande är också vem som berör. Om det är en själv eller någon annan. Det är förståeligt om man blir nyfiken på och fantiserar om hur det skulle vara om någon annan istället stod för den sexuella beröringen. Kanske kan man se saker som är svåra att genomföra på egen hand där någon annan skulle kunna vara behjälplig, även om en dragning till sex inte enbart handlar om att göra fler sexuella praktiker praktiskt genomförbara.

George Drysdales hållning till onani är främmande i dag. Onani beskrivs i betydligt mer positiva ordalag numer. Särskilt kvinnlig sådan. Det vore knappast en överdrift att påstå att en del ser onanin som något av sexuell frigörande för kvinnor. Manlig onani har fortfarande något av ett löjets skimmer. Kvinnlig onani skildras som något lustfylld som kvinnan väljer att ägna sig åt, medan manlig onani snarare skildras som en desperat åtgärd för den händelse att mannen inte får komma till. Orgasmstatistiken kan förklara en del av det. Kvinnor som inte får orgasm av partnersex kan oftast ordna det på egen hand, medan män mer eller mindre kan räkna med orgasm i sexuella situationer.

Självbefläckelse hade inte ordnat något

Onanister är det andra könet till intet gagn, emedan han drager sig undan från detta och till sist till och med förlorar förmågan att utöfva sina könsfunktioner.

Och äfven om en onanist ännu är istånd att utöfva könsakten, kan han i detta afseende aldrig mäta sig med den starke, friske och obefläckade mannen; han kan icke tillfredställa sin hustrus rättmätiga bägär och längtan, utan retar dem endast; antingen förblifver hon i hans armar ofruktsam, eller ock föder hon till världen sjukliga och eländiga barn.

Georg Kress menade att ens sexuella prestationer försvagades av onani. Om man inte ens kan onanera då? För några dagar sedan var det internationell orgasmdag. Det regnade ordentligt och jag hade inget intresse av att blöta ner mig i regnet. Det blev varken sex eller orgasm den dagen. Sex för att det regnar är annars att rekommendera.

För de allra flesta är frånvaron av andra inget hinder för orgasm. För en del kvinnor är frånvaron av män något av en förutsättning för det. Till och med bland de som också kan uppnå orgasm vid sex går det många gånger fortare på egen hand. Onanister lider inte av för tidig utlösning.

Jag hade partnersex innan jag onanerade för första gången. Från min sexdebut till att jag hade varit med om orgasm dröjde det inte lång tid. Jag hade orgasm innan jag hann tänka att jag aldrig hade haft orgasm. Det var inte frågan om oralsex och handgriplig klitorisstimulans som vanligen rekommenderas. Det var stora kukar och långvariga omslutande samlag

Jag onanerar kanske några gånger i kvartalet. Vanligen i samband med att jag inte haft sex eller att det sex jag hade inte var tillfredsställande. Orgasm vid onani har hänt, men det är så sällsynt att jag antagligen kan räkna erfarenheterna på en hand. Jag minns hur förvånad jag blev när jag låg på en väns soffa och strök mina glidmedelsförsedda fingrar fram och tillbaka, in och ut, och rätt vad det var ejakulerade jag upprepade gånger. Jag vet inte vad jag gjorde rätt den gången, men det var välkommet då det var en dag då jag inte hade haft sex. Jag var mitt uppe i en boendesituation som kom i vägen för mitt sexliv.

Om orgasmsvårigheter hade varit ett faktum och jag hade kommit i kontakt med råd om hur man som kvinna ordnar orgasm vet jag inte hur det hade gått. Kvinnor som efterfrågar orgasm efterfrågar orgasm vid partnersex. Det är underförstått. Kvinnor uppmanas inte att söka orgasmen i partnersexet utan att överföra det som framkallar orgasm vid solosex till partnersex. Orgasm vid kvinnlig onani verkar vara ett lika vanligt inslag som manlig orgasm vid samlag. Överför det du kan på egen hand till de vaginala samlagen så ska det ordna sig, säger man, men självbefläckelse hade inte ordnat något för mig. Jag funderar mer på vad jag kan överföra från partnersex till solosex om jag någon gång försöker mig på att onanera till orgasm igen. Det kan komma livssituationer som kommer i vägen för mitt sexliv åter. Kuken.

Mäns orgasmproblem kommer ivägen för kvinnors njutning

Kan vi prata om män som bara får orgasm av omslutande vaginalsex? Hur vanligt är det inte att män inte klarar av att få orgasm av oralsex eller annan beröring? Denna oförmåga att få orgasm av olika sexuella praktiker är ett problem när den blir en förevändning för män att ha osäkrare sex.

För en del kvinnor är mäns orgasmproblem inget problem. Kvinnor kan intyga att de kan ha roligt sex utan orgasm. Män kan intyga att de inte kan det, men män och kvinnor är olika som ni säkert redan vet. Åtskilliga kvinnor får inte orgasm av partnersex för att deras sexpartners inte lägger ned tillräckligt med tid och engagemang. Det är inte det att de har en bra hand. Om deras sexpartners ansträngde sig mer skulle de antagligen komma också av partnersex, och så är det med män och deras orgasmproblem också. Rätt vad det är har de där männen som tidigare aldrig kommit av oralsex gjort det för att det fick ta tid. De har bara bilden av att de inte kan komma av annan sorts sex för att de alltid valt det säkra kortet. Sexet som är lika enkelt och tar lika lång tid som att koka vatten i en vattenkokare.

Det är kvinnor som av någon anledning ska lära sig att komma av omslutande vaginalsex, inte män som ska lära sig att komma av flera sorters sexuella praktiker. Alla män har förstås inte orgasmproblem, men många har det utan att ta itu med dem. De fortsätter att ha omslutande vaginalsex som standard för att de inte vill utsätta sin manlighet för några omgångar av sex utan orgasm innan de lärt sig att komma av annan stimulans, på andra sätt.

Män som inte lider av orgasmproblem och kan njuta och komma av olika sexuella praktiker kan som regel också uppskatta sex utan egen orgasm. Det är mycket enklare att leva med sex utan orgasm någon gång ibland om man själv har valt det. Valt bort orgasmen. Det är som om sex blir roligare om man kan hamna i orgasm-nära läge av olika sorters stimulans, som om man då ser en poäng med att låta sex ta tid.

Vidare kan män som inte lider av orgasmproblem uppskatta sex som varken riskerar att göra kvinnor gravida eller smittade av någon sexuellt överförbar sjukdom. Frågan är varför vi låter sexuell vårdslöshet till följd av mäns orgasmproblem komma i vägen för största möjliga sexuella njutning för alla inblandade?

Orgasm som kvitto njutning genererar sämre sex

Feministen Tanja Suhinina har gästbloggat hos Pelle Billing, som skriver om jämställdhet och fokuserar på mansfrågor, om manligt och kvinnligt i sexuella sammanhang. Män skildras inte sällan som den aktiva parten i sängen, medan kvinnor skildras som männens passiva motsats. Suhinina menar att responsiv vore ett bättre ord för att beskriva kvinnors förväntade sexuella roll. Att ligga med någon som är mer eller mindre passiv och inte ger någon respons torde vara tråkigare än att ligga med någon som är mer eller mindre passiv, men ger ett mått av respons. Utan att ha någon statistik från statistiska centralbyrån vågar jag gissa att en betydande andel män som utmålar sex med passiva kvinnor som det tråkigaste alla kategorier i själva verket beskriver sex med kategorin kvinnor som inte ger liten eller ingen respons. Om det ligger någonting i det, att det är bristen på respons och initiativtagande snarare än fysisk passivitet, kan man fråga sig varför män överlag inte är särskilt responsiva, eller är de det men på något eget manligt sätt?

Det finns män som stönar men överlag är min erfarenhet att män som grupp är ganska tystlåtna. Uppskattar dessa män att ligga med tystlåtna personer har jag många gånger undrat. Vill kvinnor överlag ligga med män som låter mycket eller på annat sätt ger resons eller finner de det avtändande? Det är inte alls säkert att de går i gång på det bara för att de har en bild av att män går i gång på när de själva är responsiva. Personligen skulle jag känna mig som ett tråkigt ligg om jag inte gav någon ljudlig respons under sex. Kanske för att jag är kvinna och har blivit matat med att kvinnor är sådana som låter när de har sex.

Jag råkar vara väl medveten om att jag kan komma av både klitorisstimulans och vaginal penetration, men jag låter inte konkreta orgasmer ersätta annan respons på att jag njuter. Om den enda respons en njutande man ger är de egna orgasmerna så förklarar det att en del kvinnor ”jagar” mäns orgasmer som om de vore bevis på bra sex.

Jag vet inte hur många män som kan ordna orgasm genom att knäppa med fingrarna men ändå är mäns orgasm så intimt förknippat med sex som män får ut någonting av. I och med att de kan ordna orgasm enkelt ska de ha det, ungefär. Jag kan förstå den tanken, men jag förstår inte hur man tänker om man tror att orgasm avgör om sex är bra eller inte, eller dåligt eller inte om du så vill, om det är så enkelt, men någon kanske kan klargöra hur det hänger ihop.

Jag vet hur jag skulle kunna kommunicera att jag njuter av sex då jag har sett bilder av hur kvinnor ser ut när de njuter. Det kräver inga orgasmer. Hur kan män kommunicera att de njuter, undrar Suhinina.

”Hur presterar man njutning som en man? För kvinnor finns det färdiga mallar för hur en sexigt njutande kvinna ska bete sig. Man vet hur man ska låta – andas tungt, stöna, skrika när det är som bäst. Man vet hur man ska se ut – ryggen i brygga, halvslutna ögon, halvsärade läppar. Vad är motsvarande för en man? Hur ska en man visa njutning när han ligger på rygg och får oralsex?”.

Om mäns enda sätt att kommunicera att de njuter/har njutit är genom att komma så är det klart att det bidrar till att göra mannens orgasm mer central än kvinnans för (njutbart) sex.

Jag vill gärna ha orgasm och får jag välja mellan att ha orgasm efter en halvtimma eller efter tio minuter väljer jag den efter en halvtimma då den kvalitetsmässigt kommer att vara bättre. När jag äter chokladdragerad marsipan och dricker porter i Riga avnjuter jag marsipanen sakta, sakta. Jag sväljer den inte i två tuggor.

Vad gäller manliga orgasmer talar man sällan om kvalitativa orgasmer i jämförelse med mindre kvalitativa sådana. En orgasm är en orgasm. Ser man orgasmen som själva poängen med sex (för män) är det begripligt att personer har kortvarigt sex ”för mannens skull”. Sex har skildrats som meningslöst för män om det inte inkluderar orgasm. Sex har skildrats som transportsträcka. Köper man den bilden så utsätter man män för en långtråkig väntan om de förväntas prestera mer än ett genomsnittligt samlag på omkring 8 minuter. Det finns givetvis män som bidragit till denna bild och som påstått att sex utan orgasm är poänglöst för män, men jag föreställer mig att det är ganska få män som hellre skulle avstå sex än att ha sex som inte inkluderar orgasm för deras del. Vore orgasm enda poängen med sex skulle de lika gärna kunna onanera.

För män som vill ha sex flera gånger om dagen och inte kan ha flera orgasmer per dag (eller flera kvalitativa orgasmer per dag) blir det problematiskt om de måste njuta varje gång och det enda sättet de kan kommunicera det på är genom att ha orgasm. Det kan också var problematiskt för de som njuter men av olika skäl inte vill ha orgasm varje gång eller för män i allmänhet som känner sig begränsande av att sex ska vara på ett visst sätt. De skulle gynnas om det fanns fler sätt för män som njuter att vara responsiva på, men det förutsätter att det tas emot på ett positivt sätt att kvinnors som jagar mäns orgasm kan nöja sig med andra ”kvitton” på mäns njutning.

I Amelia om orgasmer

Amelia ville att jag skulle dela med mig av några orgasmråd då jag är en orgasmerande person. Ibland kallar jag mina orgasmer kort och gott för orgasmer, men när jag vill förtydliga att det är ejakulationer kallar jag dem fontänorgasmer. När man pratar om kvinnors orgasmer generellt brukar man mena de utan ejakulationer. Jag har ingen aning om hur många procent av alla kvinnor som någon gång upplevt en fontänorgasm, men man man hör sällan om dem.

Nyligen läste jag följande om kvinnor och orgasmer: ”För de flesta behövs ett par år av regelbunden onani innan de får sin första orgasm”. Jag har inte onanerat regelbundet och jag behövde inte ligga i flera år innan jag fick min första orgasm, den fick jag redan första året som sexuellt aktiv. Återigen påmindes jag om hur sällan jag känner igen mig när man skriver om kvinnors orgasmer. Jag tyckte att onani var trevligt första gången jag provade det och har ett vagt minne av att det gick för mig då, men därefter har jag de relativt få gånger jag onanerat givit upp efter tio till femton minuter av ren tristess. Ligger jag däremot bredvid någon och tar på mig själv och har en vibrator i mitt underliv kan jag på kort tid ordna en eller flera orgasmer, vilket talar för att det nog främst är psykologiskt. Det stämmer bra överens med hur jag är i övrigt i sexuella sammanhang. Tvärtemot vad en del tror för att jag gillar stora kukar så är det mycket viktigare för mig att sex fungerar på det psykologiska planet än det fysiska. Det kan verka oklart och det är det också. Till stor del är min inställning avgörande, men för att jag ska ha en positiv sådan krävs att jag ligger med någon som vill att jag ska ha det trevligt.

Jag använder bäckenbottenmuskulaturen när jag har sex, det är nog det som gör att jag har fontänorgasmer. Ni kanske minns artiklarna om att högklackat kunde vara bra för sexlivet? Det sägs att de på något sätt stimulerar bäckenbottenmuskulaturen när man går i dem.

Med personer som jag matchar bra med sexuellt (vanligtvis personer med stor kuk) kan jag likt en man säga till mig själv ”nu ska jag komma” och ordna det. Jag spänner alltid mina muskler på ett särskilt sätt när jag har fontänorgasmer. Det kan vara svårt att beskriva i text, men när jag började utforska mina muskler där nere tänkte jag att jag skulle dra klitoris mot analöppningen. (Det finns andra övningar också.) Med tiden behövde jag inte tänka så konkret, det gav sig självt att använda musklerna under sex. Knipkulor är bra om man vill träna upp sina muskler, men jag kan där jag sitter nu spänna dem utan kulor i underlivet. Det gäller att hitta dem bara, gör man inte det efter flera försök är det en indikation på att man verkligen behöver leta fram dem. Det är fördelaktigt att utforska sin underlivsmuskulatur tidigt annars kan det vara svårare att upptäcka och kontrollera den senare i livet. Personer som aldrig tränat brukar ha svårt att spänna sina armar, men när man tränat några gånger brukar man upptäcka hur man ska göra. Detsamma gäller underlivet. Armarna använder vi mycket mer i vår vardag och det är enklare att ramla över hur man spänner muskulaturen i dem. Fittmusklerna måste man aktivt tänka på att man ska använda om man inte håller på med till exempel marklyft. Det ska tydligen vara bra för när man lyfter så spänner man i stort sett hela kroppen inklusive underlivet. Muskler försvagas av att inte användas, fittans trånghet handlar i mångt och mycket om muskelkontroll, så glöm alla dina idéer om att man blir slapp av att använda sitt underliv. Jag skulle inte bli förvånad om det är precis tvärtom, att man blir trängre av att ha vaginala samlag och att fittmusklerna fungerar som vilka andra muskler som helst.

Som jag nämner för Amelia är tid avgörande för mig. När man har sex och hur länge. Ibland kan jag ordna orgasm på två minuter, och jag kan tycka att det är försvarligt då jag kan fortsätta efter det, men de flesta oavsett kön brukar kunna hålla med om att en orgasm efter trettio minuter ger mer än en efter tre. Har man sex på kvällen när man helst av allt vill sova är det som uppgjort för att det ska bli den sortens sex som man bara vill få överstökat.

Jag håller hårt om kåta personer som kan hålla ut och vill att jag ska ha orgasm. En del personer som arbetar med sex har menat att det optimala vore om alla ordnade sin egen orgasm och inte förväntade sig att någon annan skulle vara delaktig i att den ska äga rum, ungefär. Att ordna sin egen orgasm och anstränga sig för att underlätta för någon att annan att nå orgasm står dock inte i något motsatsförhållande.

Resultatet av en ordning där man bara bryr sig om sin egen orgasm är att män fortsätter ha orgasm mer eller mindre varje gång och att merparten av kvinnor blir utan. Det finns en viktig sak som jag tror är kärnan med uttalandet, nämligen att var och en ordnar sin orgasm, att man inte kan ge någon en orgasm om denne inte är mottaglig för det. Du kan förvänta dig att bli serverad en orgasm utan vidare, du bör anstränga dig i den riktningen. En del tror att de ger andra orgasmer och det är klart att det kan vara trevligt att intala sig själv att män som kommer efter två minuter gör det för att man är så oemotståndlig, men gissningsvis har det andra orsaker. Jag tror inte att någon man ordnar min orgasm, men män kan både möjliggöra och omöjliggöra för mig att ha orgasm. Det är inte så att jag låter bli att ge mäns orgasmer en trevlig inramning för att jag misstänker att de kan ordna orgasm på egen hand.

Försöker du att inte göra det trevligt för mig kommer det vara svårt för mig att ha orgasm, jag kommer nog rentutav inte se poängen med att ha det. Det är inte alltid så enkelt som att bara ordna sin egen orgasm som en del har framställt det.

Alla som tycker att orgasm är ointressant kan låta bli att ha det

Det sägs med jämna mellanrum att kvinnor kan njuta av sex utan orgasm, men när sägs motsvarande sanning om män? Om kvinnor kan njuta utan orgasm borde män också kunna det. Om kvinnor ska låta bli att fokusera på orgasm kan gott män också göra det.

Kvinnor som kan räkna med orgasm uttrycker ibland att orgasm är överskattat. Det är ungefär som att lyssna på en person med mycket pengar som säger att pengar är ointressant för honom eller henne. Kanske råkar just den personen tycka det, men jag skulle inte hålla det för sannolikt.

När kvinnor med en bra orgasmstatistik tycker att mindre lyckligt lottade kvinnor borde gå med på en ordning utan orgasm slutar jag lyssna. Jag får väl anses lyckligt lottad då jag har regelbundna fontänorgasmer titt som tätt, men jag skulle aldrig drömma om att tala om för någon annan att de gott kan nöja sig med sex utan orgasmer.

Jag har inte samma orgasmskicklighet som de män som kan ta på sig och veta att de kommer att ha orgasm inom någon minut. Jag vill inte ha orgasm med män som försöker stressa mig till att ha orgasm, men jag inbillar mig att män inte lägger locket på om kvinnor stressar dem på motsvarande sätt.

Mitt underliv låser sig av kommentarer på temat ”säg till när du har kommit”. Min erfarenhet säger mig att män som är självsäkra på sexområdet är det utan självinsikt. Alla män som sagt att de älskar att slicka fitta länge, men i praktiken ägnar sig åt det i några minuter, gör sig genast påminda och upphetsningen har genast bytts ut mot en känsla av att bara vilja få det överstökat.

Anna Andersson och Martin Expeleta skriver om orgasmrelativismen och beskriver orgasm som en rättighet. Jag skulle vilja tillägga att de som tycker att orgasm är ointressant kan låta bli att ha det. Något orgasmtvång finns inte.

Män blir sårade när kvinnor inte har orgasm

Kvinnor och män fejkar orgasm av främst två anledningar. Antingen för att de vill avsluta sex eller för att de inte vill såra personen de ligger med. Finns personerna som blir sårade om personen de ligger med inte kommer? Jag vet att vissa kvinnor kan få för sig att de är dåliga i sängen om mannen inte får orgasm. (Att män känner sig dåliga i motsvarande situation har jag svårt att tänka mig.) De säger det inte själva, men det framgår av vad män berättar om sex med kvinnor. En del heteromän har till exempel berättat att de delvis ordnar orgasm för att de riskerar jobbiga följdfrågor annars (”Är det mig det är fel på?”).

Att kvinnor känner sig dåliga vid mannens uteblivna orgasm bygger troligen på det felaktiga antagandet att det alltid är enkelt för män att uppnå orgasm och att alla män vill ha orgasm när de har sex. Det finns för all del män som påstår att alla män vill ha orgasm vid sex, men de får sägas tala för sig själva snarare än män som grupp.

Att många kvinnor har svårigheter att uppnå orgasm är välkänt. De män som känner sig pressade att ”ge” kvinnor orgasm är knappast inspirerade av andra män eftersom att alla män inte alls lyckas generera orgasmer. Med det sagt är det inte så lite irrationellt om män blir sårade när kvinnor inte orgasmerar.

En del fejkar för att de vill sluta ha sex och det handlar nog också i grunden om att de inte vill såra. Genom att fejka orgasm blir personen du ligger med glad och det blir naturligt att ni avslutar det ni håller på med. Eller? Nej, det är inte givet att man bör avsluta efter orgasm och nej, jag (!) blir inte tillräckligt glad om du får orgasm efter femton minuters penetrerande sex att det kompenserar för det fortsatta sexet som vi aldrig hade. Kan vara värt att nämna att jag är ganska penetrationsfixerad.

För män som sällan upplever kvinnors orgasmer kanske det inte gör någonting om kvinnan är slut efter fem minuters sex inklusive orgasm, men för mig (!) som främst har erfarenhet av män som kan ordna orgasm på beställning är manlig orgasm ingenting alldeles extra. Det gäller för övrigt mina egna orgasmer med. Jag har sällan några svårigheter att få orgasm och det gör att orgasmer i sig inte är så spännande. Det skulle förvåna mig mycket om många män inte har ett snarlikt förhållande till orgasm, och om så är fallet är det ännu märkligare att somliga tror att män ser Orgasmen som höjdpunkten.

Alla kan råka komma för tidigt någon gång, det är okej. Det är när det sker systematiskt som det är tråkigt och det borde gälla både män och kvinnor. Om en man kommer efter några minuter betraktar inte jag det som ett bevis på att jag är fantastisk i sängen. Hade jag varit trevlig att ligga med hade han rimligen velat hålla på längre. Det finns personer som kan hålla på länge. Jag inbillar mig att de gillar sex väldigt mycket snarare än att de är så kassa i sängen att sex måste pågå länge innan någon får ut något av det.

Hade det varit meningen att sex skulle avslutas efter kvinnlig orgasm hade kvinnor fått orgasm och varit förbrukade därefter för den gången. Det finns kvinnor som blir sänkta av orgasm, men många kvinnor blir det inte. Hade jag tillhört kategorin som inte hade kunnat fortsätta efter en orgasm vill jag tro att jag hade försökt hålla mig en stund.

Nu tillhör jag inte den kategorin så jag behöver inte fundera så mycket på det just nu. Har jag en orgasm kan jag mycket väl ha en till. Har jag väl passerat tre orgasmer kan jag få fler. Skillnaden mellan en och två är mycket större än mellan tre och fem. Orgasm är med andra ord ingen given förevändning för mig att sluta knulla. Vill jag avsluta sex kan jag antingen fasa ut det eller säga som det är.

Fittsprut är det naturliga

Fittsprut är det naturliga.

”Det naturligaste” är ”att ejakulera i vaginan. Det är ju det egentliga syftet om man säger så. Då tycker jag att det egentligen är viktigare att fråga om man får ejakulera på någon istället”.

Med det sagt behöver du aldrig mer ha analsex eller oralsex. Det sex naturen påbjuder är klassisk missionärsställning. Menstruerande kvinnor ska absolut inte ha sex. För er som missade sexualundervisningen blir det inga barn gjorda när en person menstruerar. Det är därför män inte vill ha sex med menstruerande kvinnor. Män är som parningsdjur som bara går runt och längtar efter att få befrukta kvinnor. Med den naturliga inställningen kan män inte slösa bort sin naturliga sperma på någon som inte kan bli gravid.

Mensblodet är symbolen för icke-graviditet och därmed osexigt. Att både män och kvinnor tycker att den menstruerande kvinnan är osexig är någonting naturen ordnat för att minimera risken att menssex äger rum.

Det finns nog bara en sak som är ännu mer osexig än menstruerade kvinnor och det är äldre kvinnor som gått miste om sin mens. De menstruerade kan vi alltid ursäkta med att de åtminstone har perioder då de går att ha i möblerade rum, klimakteriekvinnorna har stängt butiken. Samma sak gäller de få personer som föds utan livmoder. Inga barn, inget sex.

”Ejakulation är en naturlig del av sex och det får man vara beredd på om man har sex”

Några frågor på det?