Kvinnors påstådda offerroll är en älskad fiende

Kvinnor som talar ut om sexuella övergrepp och gråzoner uppmanas att ta av sig offerkoftan. Kvinnor överlag ska inte vara några offer och det upprepas som ett mantra när sexuella övergrepp kommer på tal. Liksom Niklas Hellgren undrar jag vad en offerkofta, som har blivit något av ett modeord bland debattörer, är för något.

Vet jag några kvinnor som identifierar sig med de sexuella övergrepp de blivit utsatta för? Inte vad jag kan komma på. Känner jag några kvinnor som anmält sexuella övergrepp? Jag kommer på en och då räknar jag inte med mig själv. Har jag kommit i kontakt med kvinnor som ältat sexuella övergrepp de varit med om? Jag har knappt kommit i kontakt med några som betraktar sig själva som en produkt av övergrepp även om sexuella övergrepp är en erfarenhet som påverkar personer olika mycket.

Risken är att man gör personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp till offer genom att tjata om offerkoftor. Det är faktiskt bara ni som tjatar om offermentalitet.