Tio gånger är ingen gång

Tänk om relationer bara kunde få vara, om tiden kunde få utvisa hur de utvecklas. Monogaminormen hade kunnat gå ut på att relationer som är monogama på pappret även ska vara det i praktiken, men den påverkar även andra personer än de som väljer att vara monogama.

Sex med en person man inte har någon monogam relation med kan vara okej om man har det en gång, men därefter måste man definiera relationen om man ska hårdra monogaminormen. Antingen har man en monogam relation eller så har man inte det och då blir det inget mer. Det behöver inte vara uttalat, men det förekommer att personer undrar ”Vad är vi nu?”.

Monogama definierar relationer som antingen acceptabla eller om de har karaktären av icke-monogama, som oacceptabla. Detta leder  till sexuella relationer som definieras som icke-relationer. Följden blir engångsligg och liknande. Det behöver inte betyda att personer som påverkas av den ordningen är intresserade av att ha engångsligg. En del skulle föredra om man kunde fördjupa sexuella relationer utan att de tvunget måste vara monogama.

För oss som inte ser något egenvärde i engångsligg är det förstås opraktiskt att personer som är ute efter engångsligg sällan är öppna med det. I och för sig förståeligt då monogaminormen även ger personer som ska påskina att de strävar efter monogami även när de inte gör det. Den som är ute efter engångsligg har inte mycket för att vara öppen med det. Det blir om inte annat svårare att intala sig att engångsligget bara hände för personer som har ett sådant behov om man avhandlat det innan. Å ena sidan kan man inte vara öppen med sina engångsliggsavsikter å andra sidan kan man inte fortsätta ha sex med varandra om man inte har några monogamiavsikter. Det är monogami eller inget fortsatt sex som gäller, om man ska hårdra det.

Det jag just beskrivit är det tråkigaste med monogaminormen. Det är klart att en del struntar i detta och regelbundet har sex med personer bortom monogamin och då tänker jag inte främst på personer som är öppna med att de är ickemonogama utan personer som själva betraktar sig som monogama. Det har alltid funnits personer som haft ”för mycket” sex eller varit ”för mycket” av någonting annat utan en tanke på vad omgivningen ska tycka, men de som klarar av det oavsett vad det gäller är inte normen.

Monogaminormen går ut över personer som inte vill leva monogamt för stunden, sådana som kanske aldrig får chansen att upptäcka att en annan ordning är möjlig då vi förväntas definiera vad ”vi” är för något. Det finns personer som har ett behov av att definiera andras relationer, med jag råkar ut allt mer sällan ut för dem. Jag vet inte om det är jag som levt ickemonogamt så länge att personer slutat bry sig eller om någonting positivt håller på att hända, men jag hoppas på det senare då jag personligen är mer intresserad av vad relationer innehåller än av att sätta etiketter på dem.

Jag tänker ibland att personer åtminstone borde kunna ha sex med personer de trivs med i ”väntan på” den där monogama relationen, men det skulle förta syftet med monogami invänder vän av ordning. Det är bara det att engångsliggen också förtar syftet med monogamin. De flesta monogama är seriemonogama och har sex när tillfälle ges. En del monogama har även sex utanför sitt på pappret monogama förhållande.

En gång är ingen gång kan man tänka om engångsliggen. För mig framstår det som en ren förhandskonstruktion till efterhandskonstruktion för att monogama över huvud taget ska kunna ha sex när de är mellan relationer. Det unnar jag dem, tro inget annat. Alternativet vore inget vidare. Det är klart att en del monogama struntar i den här ordningen. Några har tregångsligg, andra utvecklar längre ickemonogama relationer.

Tänk om fler kunde bredda sina konstruktioner. Tio gånger skulle också kunna vara ingen gång om vi bara kom överens om det. Jag vet inte hur det är med er, men jag blir bekymrad när jag tänker på all den sexuella lust som människor inte gör någonting av, som vaskas och förspills, på grund av en norm som är tydlig med att sex ska ske inom ramen för monogamin eller helst inte alls.

Jag vill se ett samhälle som har en mer tillåtande inställning till personer som har perioder av monogami och ickemonogami, där olika sätt att ordna sina relationer och sexuella förbindelser mer ses som olika sätt att leva och där de kan få vara kortare eller längre perioder utan att man behöver definiera det på förhand. Släpp din inre periodare loss, det är vår!


Mer om ickemonogami: Har tanken aldrig slagit dig att en del vill leva ickemonogamt?, Leva monogamt och lova monogamt.

För många sexpartners för tätt

Twitter har blivit med hjärtan och en omröstningsfunktion. Alla hjärtar inte den funktionen. Jag kunde inte motstå att ställa frågor om sex och sexualvanor. Responsen på frågor om sex kan för all del vara intressant, men det är inte huvudsakligen därför jag lyfter frågor om sex. Jag kan inte ens räkna med några svar på det sätt jag kan om jag ställer frågor om semlor eller något annat som engagerar. Inte ens när det går att svara anonymt. Jag är mer intresserad av vad som händer inuti personer i den mån det händer något. Vad hade de svarat om de hade svarat?

Bara att personer får förhålla sig till frågor om sex tror jag kan fylla en funktion. Har man tänkt på frågor som kan uppkomma innan, under eller efter sex utanför sexuella sammanhang kan det underlätta saker och ting. Vad bra det hade varit om man hade fått förhålla sig till det faktum att en del inte vill använda kondom innan man träffade personer som inte ville använda kondom. Om man dessförinnan hade tänkt igenom vad som talar för och emot kondom.

Häromveckan ställde jag en fråga om sex med flera personer under en och samma dag. Några undrade om jag med samma dag menade samma dygn, men det gjorde jag inte. Jag avsåg sex med minst två personer samma datum. Jag var inte ute efter om någon hade haft sex med en person klockan 21 en viss dag och sedan sex med någon annan klockan 20 dagen därpå.

Det är fortfarande laddat att ha haft ”för många” sexpartners. Det blir tydligt när personer får frågor om hur många personer de haft sex med och inte vet vad de ska svara. Inte för att de inte vet eller för att frågan skulle vara för privat. Personer ställer inte sällan privata frågor utan att någon reagerar. Vad borde man svara? Vad är den som ställt frågan ute efter? Lägg därtill en oro för vad som händer om man svarar ”fel” och frågan har alla ingredienser för att göra någon obekväm.

Inte bara antalet sexpartners kan vara laddat. Det gäller att sprida ut dem också så att man inte har för många sexpartners för tätt. Bara för att det anses okej att ha haft sju sexpartners under sin livstid innebär inte det nödvändigtvis att det skulle vara okej att klara av dem inom loppet av ett år.

Monogaminormen påverkar inte bara sex inom ramen för monogama relationer. Om man dejtar någon förväntas man avstå från sex med andra. I fall dejtandet inte rinner ut i sanden ska man inte ha haft ”någon annan” däremellan. Monogaminormen påverkar inte bara den uttalat monogama relationen. Monogami som i en person åt gången är norm oavsett om man är monogam eller inte. Det är inte upp till dig att råda över ditt sexliv. Du ska inte ha flera sexpartners parallellt. Om du ändå försöker ska du bli ifrågasatt och få anledning att fundera över hur man bemöter den som påstår att man inte vet vad det innebär att älska.

Hur många sexpartners kan man ha utan att ha haft för många? Det beror på. Ålder, kön och sexuell läggning är några faktorer som påverkar vad som anses lagom. Innan och efter en viss ålder skulle en del säga att ingen sexpartner är lagom. En man som har sex med kvinnor kan komma undan med fler sexpartners än en kvinna som har sex med män. Det har sagts att män överdriver hur många de haft sex med medan det motsatta gäller för kvinnor.

Jag har haft sex med olika personer under en och samma dag så många gånger att det kändes som att fråga om personer någon gång onanerat flera gånger under en dag. Under högstadiet och gymnasiet hade jag mer tid att ha sex med olika personer, men det händer fortfarande med jämna mellanrum. Att jag aldrig har gått med på att sex är en kvällsaktivitet bidrar säkert. Det finns inget bättre än att börja dagen med sex. Särskilt dagar då man inte har några måsten.

Det har sagts att personer är mer benägna att ta itu med saker på måndagar. En ny vecka innebär en ny start. Man skulle lika gärna förhålla sig så till dagen. Vi gör det redan i någon mån. Ta bara alla de som har en idé om att avstå socker som exempel. När de halkar dit tänker de inte sällan att de kan fortsätta äta socker då de ändå misslyckats med sin sockerfria ambition. För den dagen. De skulle kunna nöja sig och avstå från socker resten av dagen. Men om man tänker sig att en muffins är ett lika stort misslyckande som fyra stycken i förhållande till inga muffins är det fullt logiskt och då kan man lika gärna sätta i sig ytterligare några.

En ny dag är en ny dag för sex. Istället för att avsluta dagen med sex kan man ibland/också låta det inleda den. Ingen framtoning är mer tilltalande än den sexuellt tillfredsställda. Den har garanterat bidragit till att en del fått ligga.