Hög nivå i politiska debatter är heller inte en mänsklig rättighet

Amnesty Sverige hade årsmöte i helgen och det hade inkommit en motion om att konkretisera begreppet mänsklig rättighet. Det är ganska många som inte vet vad det innebär att något är en mänsklig rättighet. Därför är det intressant att argumentet ”det är inte en mänsklig rättighet” används så flitigt i den politiska debatten. Föga förvånande är det många gånger enklare att bena ut vad som inte är en mänsklig rättighet än vad som är det, men frågan är om, och i sådana fall vad, ett sådant konstaterande tillför det politiska samtalet.

Att varken sex, barn eller att få arbeta som barnmorska är mänskliga rättigheter enligt några konventioner över vilka rättigheter människor har vet vi. Det är inte så att staten går in som garant för att människor ska kunna ha ett sexliv. Men det är knappast så att det konstaterandet – att något inte är en mänsklig rättighet – kommer att bidra till att personer slutar att diskutera hur man bör se på och eventuellt reglera köp av sexuella tjänster, värdgraviditet eller samvetsfrihet (som faktiskt är en mänsklig rättighet). Det är en betydligt mer intressant fråga (i den mån man över huvud taget tycker att det är intressant) än vad som är en mänsklig rättighet. Slå i en konvention kan vem som helst göra.

Föräldrars åsikter om surrogatmödraskap

Funderade på vad jag har svårt för när surrogatmödraskap diskuteras och kom fram till att jag kanske borde börja i den andra änden. Vad har jag inte svårt för när surrogatmödraskap diskuteras? Om frågan diskuteras ser jag det som något positivt, men frågan har hittills präglats av personer som har bestämt sig för vad de tycker och i stort sett menar att det inte finns någonting att diskutera.

Diskussionen handlar inte om surrogatmödraskap i sig utan om det ska fortsätta vara förbjudet eller inte. Inom RFSU som jag är medlem i råder delade meningar om surrogatmödraskap. Förhoppningsvis finns det mer utrymme för en förutsättningslös diskussion där än på debattsidorna.

Två saker som jag har svårt för handlar om föräldrars åsikter om surrogatmödraskap och föräldraskap. Det lyfts inte sällan fram att ”en graviditet är bland det farligaste en fertil kvinna kan utsätta sig för”. Därför kan det ”aldrig vara acceptabelt att betala någon för att gå igenom dessa risker”. Det är ofta personer som genomgått en graviditet och kanske kommer att genomgå fler som påpekar detta. Hade det inte varit mer trovärdigt om personer som avstod en graviditet på grund av riskerna lyfte fram detta argument? Annars verkar det mest som att det visserligen är det farligaste, men bara om man gör det åt någon annan för de allra flesta kvinnor skaffar barn.

Det skulle aldrig falla mig in att be någon annan att bära och föda ett barn åt mig. Och nej, det handlar inte främst om att jag inte vill ha barn. Vill någon bära och föda barn borde det vara på den personens initiativ, tänker jag, men det finns personer som skaffar barn främst för att deras partner vill ha barn. Det har påståtts att kvinnor är mer pådrivande än män att skaffa barn inom heterorelationer. Jag har ingen aning om det stämmer, men det vore orimligt om den som inte skulle bära och föda barnet i sådana fall vore den pådrivande. Därmed inte sagt att det någonsin är rimligt att försöka övertala någon att skaffa barn med eller åt en.

Den andra saken jag har svårt för är föräldrar som argumenterar mot surrogatmödraskap med att barn och föräldraskap inte är någon mänsklig rättighet. Argumentet kanske går hem hos andra föräldrar, men det kan knappast syfta till att övertyga personer som inte har barn. Det är en annan sak som präglar diskussionen om surrogatmödraskap. Att de som deltar verkar vara mer intresserade av att nå ut till sina egna än personer som kan komma att överväga surrogatmödraskap. Om du talar om för personer som inte kan få barn att det inte är någon mänsklig rättighet framstår du enbart som osympatisk. Men du kanske brukar tala om för kvinnor som beklagar sig över att de aldrig får orgasm vid sex med andra att det inte är någon mänsklig rättighet heller, vad vet jag.