Men and women can be friends

Det sägs ibland att män och kvinnor inte kan vara bara vänner men frågan är om inte fler menar att de visst kan det. Med bara vänner brukar man mena att män och kvinnor kan ha en social relation utan att den också är sexuell men det ena behöver förstås inte utesluta det andra. Jag har ingen anledning att misstro dem men vore det inte bra om det återspeglade sig i vår språkförståelse att män och kvinnor kan vara vänner?

Exempel på hur det kan låta:

Person: Vad händer i helgen?
Sjödin: Jag ska till en vän i Göteborg.
Person: Hur känner du henne?

Sjödin: Jag kan tyvärr inte ses då, jag har en vän på besök.
Person: Vad ska du och hon göra?

Vän är ett könsneutralt ord. Det begriper nog de allra flesta och få tror att jag skulle säga väninna om en kvinnlig vän. De borde rimligen också förstå att man kan säga amerikan eller fransman om en kvinna. De förstår säkert. De har nog bara inte reflekterat över det. Det påminner lite om när okända personer frågar om man har en pojkvän. Det är aldrig någon som frågar om jag har en flickvän.

De värsta exemplen är ändå när personer utgår från att man menar en man när man pratar om en läkare, en domare eller något annat yrke med hög status. (Majoriteten av domarna i svenska domstolar är kvinnor.)

De flesta av mina vänner är män men alldeles oavsett är det en dålig ovana många har att läsa in kön i det könsneutrala. Det sker utan att vi ens reflekterar över det. Det är ett medvetet val från min sida att använda könsneutrala ord när kön är ointressant i sammanhanget. För dem som vill sälja in att män och kvinnor kan vara bara vänner finns mycket kvar att göra.

Toalettskyltarna

Jag har aldrig förstått behovet av skyltarna som hänger på en del toalettdörrar:

När du uppsöker en offentlig toalett har du två dörrar att välja på. Om du har fötts med slida väljer du dörren med [”damsymbolen”] /…./ I detta oansenliga tecken finns en utsaga om vad det är att vara kvinna inskriven: kvinnor är de varelser som bär kjol. När du utan att tveka öppnar denna dörr utför du en ständigt pågående skapelseakt: du bekräftar din könsidentitet, du går in i kvinnlighetens förlovade rum. En banal händelse, en vardaglig erfarenhet – men likväl ett led i den läroprocess som varje kvinna deltar i från den dag hon föds till den dag hon dör. [Ur boken Under det rosa täcket författad av Nina Björk]

Om man varken har kjol eller långt hår?

Att kön spelar roll tydliggörs om du väljer fel toalettdörr. Vad är det farliga med att en person av ett annat kön vistas i samma toalettutrymme? Jag har försökt hitta en bra förklaring. En förklaring som har angetts för att motivera särskilda toaletter för kvinnor och män är att kvinnor tar mycket längre tid på sig. På en krog i Sundsvall löste de problemet genom att inte ha någon spegel på damtoaletten. En annan förklaring är att kvinnor ska kunna känna sig trygga.

En tredje förklaring är den hygienfanatism som finns. Det var en ”lägg papper på toalettringen”-mamma som gjorde mig uppmärksam på det när hon och hennes två barn stod före mig i kön och en man kom ut genom fel dörr. Hon visade hur upprörd hon blev och förklarade för sina barn att de skulle vara försiktiga så att de inte råkade sätta baken i den okända mannens urin. Hon fick medhåll av några andra i kön och alla gick de antagligen hem med känslan av att deras hygienhysteri var befogad, att det fanns skäl att oroa sig då det finns män som inte respekterar den viktiga toalettetikettregeln.

Män är effektiva, män våldtar och män äcklar ner toaletter: räcker det för att motivera toaletter för kvinnor och toaletter för män?