Äckligt sex

Vad äckligt, uttryckte några personer som ska få vara anonyma när jag berättade att hade legat med några personer som var 10 år äldre än mig när jag var 14 år. Berätta att du legat med en jämnårig och du kommer inte att få frågor om vad du får ut av den personen socialt, sexuellt eller intellektuellt. Berättar du däremot att du legat med någon som är avsevärt mycket äldre eller yngre kan du räkna med att förväntas redogöra för varför det var försvarligt. Att ligga med en obegåvad jämnårig som lämnar mycket att önska både socialt och sexuellt skapar heller inte några frågetecken. Är den jämnåriga personen bara attraktiv är det grönt. Är den unga personen attraktiv måste hon eller han ha andra kvaliteter utöver de utseendemässiga.

Det upphör aldrig att förvåna mig att personer som har negativa förutfattade meningar om yngre tycker att de kan ställa högre krav på dem de inte förväntar sig något av än av sina jämnåriga som de utgår från har något att tillföra socialt, sexuellt eller intellektuellt. Antingen det eller att jämnåriga inte behöver tillföra något eftersom att de är jämnåriga.