Hyresvärdarnas rigida inkomstkrav

På pendeltåget var det en hemlös man som frågade sina medresenärer om de hade några kronor att avvara. Jag sa att jag inte hade några kronor. De enkronor jag hade hade jag gett bort till en annan hemlös man några timmar tidigare. När jag ska gå av tåget hör jag ett barn fundera över om personen verkligen är hemlös. Han snusade och han hade en väska. Kan man vara hemlös om man snusar och har en väska? Föräldern tittar otålmodigt på sitt barn. Men han låter som en hemlös fortsatte barnet, något som talade för att han faktiskt var det. Hur låter man hemlös, undrade föräldern. En motiverad fråga.

Det är förstås dumt att tro att snusande säger någonting om en människas boendesituation. Av någon anledning blev jag mer förvånad än när vuxna resonerat på detta vis. Någonstans trodde jag att barn var klokare än vuxna. Samtidigt är det på detta vis ett inte obetydligt antal vuxna resonerar. Vuxna som ibland ifrågasätter om personer som har mobiltelefoner är fattiga på riktigt. Det skulle inte förvåna mig om barnet någonstans har snappat upp att man kanske inte är hemlös om man har vanor, personliga tillhörigheter och annat som gör oss mänskliga. Att de som har det kanske rent av luras som barnet uttryckte det.

Hemlösa personer kan förstås ha telefoner och andra tillhörigheter. Faktum är att man kan ha ett arbete och vara hemlös. Det räcker inte att det finns bostäder om hyresvärdarna antingen kräver att man ska ha en månatlig inkomst som motsvarar tre månadshyror eller mer eller att man ska att man ska ”ha 4.679 kronor kvar när hyran är betald”. När jag inte hade någonstans att bo var inte hyrorna det huvudsakliga problemet utan bristen på ett rum och kök i kombination med hyresvärdarnas inkomstkrav.

Jag bevakar hyreslägenheter med en viss maxhyra på olika bostadsförmedlingssajter. De flesta ettor som matchar mina bevakningar kan jag inte ens anmäla mig intresserad av då min inkomst inte anses tillräcklig. Uppbär man studiemedel utan att ha något arbete vid sidan av studierna kan man många gånger inte hyra sin bostad. Till och med den så kallade allmännyttan har orimliga inkomstkrav på människor som vill hyra sitt boende. Det lönar sig inte att vara en Spara som kan hushålla med sina pengar.

Utöver det kräver de flesta hyresvärdar goda referenser från tidigare hyresvärdar och det är inte säkert att unga personer och nya svenska har referenser från tidigare boenden. Hur det är för personer som har erfarenhet av missbruk eller tidigare blivit vräkta att skrapa ihop goda referenser kan jag bara gissa.

Tidningen Hem & Hyra skriver att regeringen har gett Boverket i uppdrag att sammanställa vilka krav som fastighetsägare och hyresvärdar runt om i landet ställer på sina blivande hyresgäster. Utifrån kartläggningen ska Boverket sedan ge förslag på hur man kan underlätta för människor att skaffa en bostad. Det är på tiden. Bostäder och rimliga krav, ja tack!

Antal rum: 1 rum Yta: 46 kvm Hyra: 4441 kr/mån

Obehöriga i sin stad

Stena Fastigheter har små dekaler uppklistrade på portarna i en del av sina fastigheter. Små, men tillräckligt stora för att undkomma. Dekaler med budskapet ”Tack, för att du stänger dörren! Så att inte kylan och obehöriga kommer in”.

För mig som är född och uppvuxen på en mindre ort där många inte låste ytterdörren varken när de var hemma eller annorstädes är denna dragning till utelåsandet mekanismer helt främmande. Några bostadsområden hade tidsinställda lås som stängdes vid kvällstid och som bara kunde öppnas inifrån eller av boende med nyckel, men flera höll öppet dygnet runt.

Bostäderna som har portarna öppna blir färre för att man vill hålla obehöriga ute. Man insåg antagligen att obehöriga kunde utnyttja utrymmena under dagarna och införde därför lås och koder även dagtid. De som växer upp i dag får vänja sig vid gränser. De lär svara ”Hur skulle det se ut?” om någon ens yppade tanken att det går att hålla öppet. Hur det skulle se ut? Ja, ungefär som innan utelåsandet av obehöriga normaliserades och då fungerade det.

Hur det känns att vara hemlös och betraktas som obehörig i sin stad har jag ingen aning om. Några kommuner tar utestängandet av de obehöriga steget längre och specialbeställer lutande bänkar i gatumiljö för att hemlösa inte ska kunna sova på dem. Tågstationer som erbjuder viss värme håller som regel stängt under kvällstid och det kostar att använda offentliga toaletter delvis av samma anledning.

Det smaklösa med Stena Fastigheters dekaler är vad man kan läsa mellan raderna: Tack, för att du stänger ute hemlösa i kylan. Under sommrarna går det däremot bra att hålla portarna öppet. Det blir varmt i lägenheterna och de boende vill ha syre. Det vore dumt att inte passa på då man kan tänka sig att hemlösa har ett mindre behov av den värme som lägenhetsuppgångar skänker, men som de behöriga så gärna vill ta ifrån dem.