Konsten att vara en god förebild

”Varför måste alla unga kvinnor vara förebilder för andra unga kvinnor? Motsvarande krav ställs inte på unga män. Jag kan inte komma på en enda ung, vit, heterosexuell man som tvingas bära alla andra med samma förutsättningar på sina ensamma axlar. Kan ni?” skriver Hanna Hellquist. Det tycks vara på modet att prata om att unga kvinnor förväntas vara goda förebilder för andra (yngre) kvinnor. Kanske är det så att nästan alla utom jag har känt av en sådan förväntan, vad vet jag.

Känner man sig pressad att vara en förebild och vill man göra någonting bra för unga kvinnor och unga överlag är det inte särskilt komplicerat alls. Respektera unga och betrakta unga personer som människor. Du skulle inte kalla en ung person hora. Du ska veta att fjortis inte är särskilt mycket bättre. Hör du någon baktala en ung person och kalla honom eller henne fjortis – säg ifrån! Skulle du börja prata med en ung person med inställningen att hon eller han inte har någonting att tillföra kan du komma att bli överraskad. När du blir det, lyssna och ta till dig vad personen har att säga istället för att avfärda det som ett uttryck för tonårsrevolt. Vad du än gör när du har brist på argument, säg inte ”du kommer att förstå när du blir äldre”.

Genom att bete sig mänskligt mot unga människor utmärker man sig som ett undantag. Det kan inte bli så mycket enklare att vara en god förebild.