Demonstration för EU-migranters rättigheter

Nedan några bilder från dagens demonstration på Sergels torg mot avhysningen av EU-migranternas läger i Högdalen och diskrimineringen av EU-migranter.

EU ska garantera de fyra friheterna. Fri rörlighet av varor, kapital, tjänster och personer, men det är tydligt att EU från början var ett ekonomiskt samarbete då unionen prioriterar den ekonomiska rörligheten högre än den rörligheten för personer. Medlemsstater kommer undan med att inte behandla romer som de unionsmedborgare de är.

Unionsmedborgare har rätt att vistas i andra medlemsstater i minst tre månader och så länge de inte blir en ”orimlig belastning för den mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem”, vilket EU-migranterna i Söderort knappast har varit. Flera av de romer som blivit avhysta har bara varit i Sverige i några veckor.

Stockholm Stad har erbjudit EU-migranterna en resa till det land de lämnat. Har de ens funderat på vad det är som gör att människor föredrar att tigga på Stockholms gator i minusgrader framför att stanna kvar i Rumänien?

De skapade ett getto, säger Mugur Varzariu, fotograf och rumänsk aktivist som kämpar för att visa förtrycket mot landets romer.  Han har full förståelse för de romer som ger sig ut till Europa och till Sverige för börja ett nytt liv eller för att tigga.  – Det är inte konstigt att det kommer romer till Sverige för att tigga. Att stå i minusgrader och tigga i Sverige är som att komma till himlen jämfört med hur romer behandlas här. Er regering behandlar våra medborgare tusen gånger bättre än vår egen, säger Mugur Varzariu. Expressen.

Läs gärna debattartikeln ”Reva fortsätter underminera Sverige som rättsstat” med anledning av rapporten ”Skyldig tills motsatsen bevisats?” av Peter Leander (Arena idé som utgivit rapporten anordnade en heldag om juridisk aktivism mot etnisk profilering på ABF i går. Riktigt intressant. Går att se i efterhand här.)

Arrangörer: Allt åt alla, Cyklopen, Det kunde ha varit jag, Insamling för hemlösa EU-migranter i Högdalen, Ingen människa är illegal, Linje 19 och Solidaritet för 17.

Svenskt medborgarskap från födseln

Att barn som föds i Sverige automatiskt ska bli svenska medborgare är något som föreslagits av bland annat Isobel Hadley-Kamptz och folkpartisten Tove Henriksson. Chen är ett intressant förhandsavgörande från EU-domstolen som handlar om just medborgarskap vid födseln och vilka rättigheter det ger upphov till.

Man Chen var en kinesisk medborgare som reste till Storbritannien när hon var höggravid. Vid barnets ankomst såg hon till att vara på Irland där barn automatiskt blev irländska medborgare vid födseln om de inte kunde göra anspråk på något annat lands medborgarskap. Någon motsvarande regel fanns inte i Storbritannien. Utan en möjlighet till medborgarskap vid födseln finns en risk att barn till tredjelandsmedborgare blir stadslösa.

Chen ansågs inte ha rätt till medborgarskap i Storbritannien, men eftersom att unionsmedborgare har rätt att röra sig fritt inom unionen såg hon till att föda sitt barn, en unionsmedborgare, på Irland. Chen ansökte därefter om permanent uppehållstillstånd i Storbritannien, men fick avslag. Storbritannien menade att ett spädbarn inte kunde åberopa rätten till fri rörlighet. Avslaget överklagades och ett förhandsavgörande från EU-domstolen begärdes. Domstolen framhöll att det inte förelåg några tvivel om varför Chen hade fött på Irland, men avfärdade invändningarna om att unionsmedborgare skulle kunna ”missbruka” sina rättigheter knyta till medborgarskapet. Domstolen konstaterade att spädbarn med unionsmedborgarskap har rätt att röra sig inom unionen och att deras vårdnadshavare har rätt till permanent uppehållstillstånd i värdstaten. I annat fall vore vissa unionsmedborgares rättigheter enbart teoretiska.

”För övrigt kan ett barn i späd ålder, i motsats till vad den irländska regeringen har hävdat, åberopa rätten till fri rörlighet och bosättning enligt gemenskapsrätten. Innehavet av de rättigheter som en medborgare i en medlemsstat har enligt fördraget och sekundärrätten i fråga om fri rörlighet för personer kan inte underkastas villkoret att personen i fråga uppnått den ålder som krävs för att hon själv skall kunna utöva dessa rättigheter” (punkt 20)

I och med ”Chen” uppstod en diskussion om huruvida utländska personer ”utnyttjade” möjligheten att föda på Irland för att deras nyfödda skulle få irländskt medborgarskap och Irland ändrade sin grundlag. Det har kallats ”birth tourism” och ger en del obehagliga associationer till vår dåvarande statsminister Göran Perssons oro för ”social turism” som de flesta svenska politiker i dag tar avstånd från. (Kinesiska kvinnor som fött utanför Kina för att undkomma straff för brott mot ettbarnspolitiken har anklagats för födsloturism.)

”It is the entitlement and birthright of every person born in the island of Ireland, which includes its islands and seas, to be part of the Irish Nation. That is also the entitlement of all persons otherwise qualified in accordance with law to be citizens of Ireland.” (Den tidigare irländska grundlagen)

”Notwithstanding any other provision of this Constitution, a person born in the island of Ireland, which includes its islands and seas, who does not have, at the time of the birth of that person, at least one parent who is an Irish citizen or entitled to be an Irish citizen is not entitled to Irish citizenship or nationality, unless provided for by law.” (Grundlagen efter Chen)

Utöver att ta avstånd från talet om ”turism” och ”missbruk” av rättigheter kan Sverige agera och införa medborgarskap från födseln. Genuina politiska önskemål om vilket rättighetsskydd andra EU-länder borde ha i all ära, men några måste ta täten om de ska ha någon framgång.

Behandla SD som andra partier?

Sverigedemokraterna kommer inte att delta i SVT:s partiledardebatter inför valet till Europaparlamentet då de inte finns representerade i parlamentet. SVT hänvisar till att de haft denna riktlinje i 14 år, men undantags har gjort, vilket Sverigedemokraternas rasistiska “skrivbordskrigare” är högst medvetna om. 1991 fick Ny Demokrati vara med i en debatt inför riksdagsvalet och inför 1999 års EU-val deltog Kristdemokraterna trots att de saknade mandat i EU-parlamentet.

Sverigedemokraterna har kritiserat SVT för deras policy och bland annat hänvisat till att de är ”Sveriges tredje största parti” enligt en rad opinionsundersökningar. Åkesson vill säkert delta, till skillnad från partierna som finns representerade i EU-parlamentet “riskerar” SD inget ansvarsutkrävande och han skulle därför ha andra förutsättningar än de andra partiledarna att “blicka framåt”. Samtidigt är partiet skickliga på att utnyttja sina motgångar till sin fördel och det kommer knappast att bli utan medial uppmärksamhet inför riksdagsvalet.

Piratpartiet deltog inte i partiledardebatten inför 2009 års val till Europaparlamentet. Partiet kände sig överkört av SVT och hänvisade precis som SD till en ”förväntad valsuccé” och tyckte SVT borde ta hänsyn till den när de skickade ut inbjudningar till partierna.

Jag håller med Anders Rönmark om att SD ska behandlas som andra partier av SVT och min första reaktion var att SVT:s grundprincip, ”att bara partier som är representerade i respektive parlament deltar i slutdebatter” är fullt rimlig, men jag kan förstå om de undantag som ändå har gjorts från denna upprör.

I ett svar till en piratpartist som var upprörd över att PP inte fick någon inbjudan till partiledardebatten den 17 maj 2009 skrev Agendaredaktionen bland annat: ”Det finns inga fastlagda regler för undantag från denna grundprincip – undantag har dock gjorts och SVT kan komma att göra fler undantag från denna grundprincip, då efter en egen självständig bedömning av läget.”

Inför det kommande EU-valet ska PP bjudas in till partiledardebatterna enligt SVT:policy. PP fick rätt 2009, partiet blev ett av EU-valets stora vinnare. Jag räknar med att Sverigedemokraterna kommer att ta plats i EU-parlamentet 2014 och befarar att de har en valsuccé som sträcker sig bortom 4 procent av rösterna att se fram emot. Men till skillnad från Piratpartiet och Feministiskt Initiativ som flera av oss önskar hade ett större medialt och politiskt genomslag är det nog ganska få som lär rycka ut till SD:s försvar när de inte blir inbjudna till debatter.