Centerstudenter inom ramen för det socialt accepterade!

Vad hände med de bara brösten kan man fråga sig. ”Klädkodsfrågan blev kraftigt omdebatterad och den lyftes från vitt skilda håll. Politiska organisationer som Grön Ungdom, internationell press som Washington Post, feministiska debattörer som Mian Lodalen och till och med den nynazistiska organisationen Svenska Motståndsrörelsen. Frågan var praktiskt taget på allas läppar. Men sedan dess har det varit desto tystare. Frågan är numera sällan uppe till diskussion i media och Bara Bröst finns inte längre som nätverk. Grön Ungdom var tidiga med att uppmärksamma frågan från partipolitiskt håll. De ställde sig bakom nätverket men berättar idag att de för närvarande inte jobbar aktivt med frågan, i alla fall inte på riksnivå” skriver Niklas Udd.

Centerstudenter klär delvis av sig för att fånga väljarnas intresse i kårvalet i Umeå. ”Det vi vill säga med kampanjen är att människor borde få säga och vara som de vill, utan att riskera att bli dömda och hånade för att det inte stämmer överens om vad vissa tycker är socialt accepterat eller inte” säger ordföranden Alice Krön till Expressen.

På bilderna som Expressen publicerat har männen bara överkroppar medan kvinnorna täcker sina bröst och magar med mer eller mindre täckande klädsel. Hade kvinnorna inte skylt sig hade de riskerat att bli dömda och hånade, men nu håller de sig istället inom ramen för vad som är socialt accepterat. Förvånansvärt oengagerat för att komma från politiskt studenthåll.