Regeringen vill med razzior avvisa personer som sökt skydd

Regeringen vill avvisa fler papperslösa. I dag presenterade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Anders Ygeman ”Nio åtgärder för ett bättre återvändande”. Bättre återvändande för vem kan man fråga sig. Knappast för de papperslösa som lever gömda just för att de av olika skäl inte kan eller vill ”återvända”.

Regeringen föreslår bland annat polisen ska få göra razzior på arbetsplatser utan att det föreligger någon brottsmisstanke för att fler personer som fått avslag på sina asylansökningar ska kunna avvisas.

Statsminister Stefan Löfven kommenterade förslaget och menade att man vill avvisa fler som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd, men framhöll också att arbetsplatsinspektioner ska användas för att komma åt arbetsgivare som utnyttjar papperslösa arbetstagare.

En fråga som infinner sig är om polisens resurser ska läggas på arbetsgivare som utnyttjar papperslösa och/eller på att avvisa/utvisa papperslösa som ibland utnyttjas. För oss som är för fri rörlighet är frågan felställd.

Det är viktigt att ha i åtanke att alla papperslösa som arbetar inte blir utnyttjade. Ur den papperslöses perspektiv kan arbetet vara ett sätt att försörja sig precis som för personer som har papper men också ett sätt att lära sig svenska och komma in i det svenska samhället.

Om regeringens inre utlänningskontroller blir verklighet lär det även drabba papperslösa som inte utnyttjas på jobbet. Regeringens mål med den tillfälliga asyllagstiftningen var att kraftigt minska antalet personer som söker asyl och beviljas uppehållstillstånd. I brist på förslag för att stärka papperslösas ställning på den svenska arbetsmarknaden får man sluta sig till att regeringen i första hand är ute efter förvärra redan utsatta personers livssituation. I annat fall borde regeringen överväga avkriminalisering  av arbete utan arbetstillstånd.  Då skulle arbetsgivarna få bära ansvaret för att ett anställningsförhållande föreligger då de utnyttjar papperlösa.