SVT sänder tre dokumentärer om porrbranschen

Helkväll med porr i SVT” lyder en rubrik i DN och det låter kanske för bra för att vara sant och det är det också. Helkväll med porr, då tänker du kanske liksom jag ”porrmaraton”, men SVT har ett principbeslut om att inte visa pornografiskt material så någon helkväll med porr som DN utlovar är det inte frågan om. Lördag den 4 oktober sänds istället ”tre dokumentärer om porrbranschen, bland andra filmerna ’Pophoran’ som följer en mamma som har en porrsajt, och en dokumentär om tidernas mest lönsamma porrfilm ’Långt ner i halsen'”.

Vissa går händelserna i förväg. När DN utlyser en helkväll med porr utlyser en förvirrad bloggare en helkväll med antiporrpropaganda – ”Eller rättare sagt så skall de ha en “opartisk” temakväll om porrbranschen, där endast dokumentärer som visar branschen i ett negativt ljus visas”. Det finns gratis papperspåsar på en buss nära dig – använd dem.

Kanske det blir antiporrpropaganda, eller inte. Att spekulera om något sådant utan facit i hand är helt meningslöst. Det finns massor av saker som bör kritiseras och hittills har åtminstone inte jag märkt något behov av att googla fram saker att uppröra mig över.

Friheten att slippa pornografi?

Historien om Niklas Svenlin som lyckades få butiksinnehavaren på en OKQ8-mack i Piteå att ta bort allt pornografiskt innehåll ur sitt sortiment får mig att tänka på en motion som RFSU röstade igenom i Göteborg. Andreas Palmquist från RFSU Malmö gick upp i talarstolen och argumenterade för vissa ändringar i idéprogramet (kongressens syfte var att revidera förslaget till det nya idéprogramet) och pekade på att ordet "porr" borde bytas ut mot "pornografi" då ordet porr har en negativ klang tillskillnad från det mer neutrala ordet pornografi. Förutom den språkliga ändringen önskade han att det någonstans bland "porrmaterialet" borde framgå att det är en grundläggande fri- och rättighet att kunna ta del av pornografiskt material. Jag har förgäves försökt leta fram motionen via RFSUs hemsida och citerar därför utifrån de papper jag har från kongressen (jag var där som åskådare):


Motion 32 Mer frihet gällande pornografi

I förslaget till nytt idéprogram har allt som på något sätt uttrycker frihet för människor att uppleva pornografi försvunnit. Kvar har blivit ett avsnitt enbart med problem som måste lösas (sid 17, rad 14-42). Detta märks inte minst i användandet av ordet "porr" istället för att generellt använda sig av ordet "pornografi". Porr har en mer negativ klang än ordet pornografi.

Det är fortfarande en grundläggande fri- och rättighet att ta del av pornografiskt material (förutom de begränsningar som finns vad det gäller exempelvis barnpornografi). I förslaget finns inte ens en öppning om jag som individ skulle vilja ge en pornografisk bild av mig själv till min partner. Allt är problematiskt och begränsande för individens friheter.

Jag förslår där

att meningen

Det är en del av vår sexuella frihet att uppleva sexuella skildringar i text och bild.

läggs till efter meningen som avslutas med ordet "handlingar" (sid 17, rad 16), samt

att ordet "porr" byts ut på samtliga ställen i avsnittet om pornografi, med undantag för Början av meningen på sid, 17, rad 16 (som närmast är en ordförklaring), mot ordet pornografi.

Andreas Palmquist
medlem i RFSU Malmö


Förbundsstyrelsen föreslog kongressen att "bifalla motionen i sin helhet". Kongressen biföll motionen, dock med vissa ändringar, som är hela kärnpunkten till det här inlägget – nämligen förslaget om tillägg till motion 32 undertecknat av "Magnus Gäredal m.fl.":


Debatt 2.5: Motion 32 – Mer frihet gällande pornografi

Det är inte enbart en sexuell rättighet att få ta del av pornografiskt material, utan också att slippa göra det för personer som upplever det som hämmande eller kränkande av deras sexuella frihet. Detta bör definitivt framgå i idéprogrammet, och vi upplever att motionen 32 enbart lyfter den ena aspekten av detta.

att motion 32 bifalls med följande ändringar:

Det är en del av vår sexuella frihet att uppleva sexuella skildringar i text och bild.

Det är en del av vår sexuella frihet att välja hur och om vi vill uppleva sexuella Skildringar i text och bild.


Personerna som skrev tillägget måste ha varit otroligt trötta för hur går det till, jag tänker naturligtvis på formuleringen "utan också att slippa göra det", ta del av pornografiskt material alltså. Idag hör jag längre inte att någon driver ett totalförbud av pornografi, tack och lov verkar porrkritikerna insett att det är tekniskt omöjligt att stoppa porren. Det är tröttande när teknikidioter tar maktens megafon och talar om hur verkligheten är utan att ha den minsta aning. Lika roande är det när personer som upptäckte Internet igår vill värna om den generation som växt upp med Internet och som antas sakna kunskap om hur det går till. För dem som kan någonting är det givet vilka som borde agera rådgivare och vilka som borde ta åt sig likt sugsvampar.

Jag gillade Andreas Palmquists motion, tråkigt nog kom ett dåligt tillägg att förstöra dess frihetliga budskap. Den svarta mannens frihet att lämna sitt hem står högre i kurs än den vita mannens rätt att slippa se den svarta. Den vita mannen kan gott sitta hemma och glo in i väggen och Niklas Svenlin borde ha kammat sig eller bytt jobb.

Samma Palmquist från Malmö skrev en motion om prostitution utifrån ett frihetsperspektiv, förbundsstyrelsen avslog motionen.

Svenska bloggar om , , , , ,

Kommer vi få se ett porrfritt Piteå i framtiden?

Arbetaren skriver idag att Niklas Svenlin fått rätt, porren har blivit bortplockad ur sortimentet på OKQ8-macken i Degeränget, Piteå.

För mig är det både en arbetsmiljöfråga och en politisk fråga. Porren är förnedrande för både män och kvinnor och ingen borde behöva bemöta den på sin arbetsplats
, säger Svenlin, anställd vid OKQ8, till Arbetaren.

Butikschefen som till en började ansåg att det inte var hans jobb att agera "moraltant" svängde efter hot om bojkott och facklig blockad, med SAC i spetsen, och uppmanar nu andra butiker att gå samma väg. Av ekonomiska och konkurrensmässiga skäl kan tänkas.

Om vi får se ett porrfritt Piteå är ännu oklart. Arbetarens artiklar avslutas med orden "Från fackets sida vill man förtydliga att det handlar om ren och skär moralism  detta är en ren arbetsmiljöfråga och att syndikalisterna inte tar ställning för eller emot försäljning av porr" "Det är inte fackets uppgift att bestämma vilket tidningsbud som finns i butikerna utan detta ska i så fall bedrivas i en offentlig debatt" hävdar Svenlin.

Jo, det är precis vad man gör, man tar ställning. På vilket sätt är detta en arbetsmiljöfråga? Vad bra att Svenlin är så mycket bättre och vet vad som är förnedrade för oss andra.

För butiksägaren Mikael Åström innebär detta nog ingen stor ekonomisk förlust om vi nu ska se till det positiva.

Svenska bloggar om , , , , ,

Folkpartiet och tecknad porr

Niklas Svenlin vill att bensinstationen han jobbar för slutar sälja pornografi, han anser att porren är kränknade. Det måste vara upp till butiksinnehavaren att avgöra om pornografi skall säljas eller ej, på samma sätt måste det vara upp till ICA-handlaren om han eller hon vill sälja ciggaretter. I slutändan är det upp till oss konsumenter om vi vill stödja en butik genom att handla där eller helt enkelt avstå.

Folkpartiet vill se porrfria anstalter för sexualbrottslingar eftersom att ”porr kan motverka” behandlingsresultatet. Vad som ligger till grund för påståendet att porr kan motverka rehabiliteringen framgår ej. Agneta Berliner (fp) skriver så här i ett pressmeddelande:

”Anstalter och avdelningar inom rättspsykiatrin där sexualbrottslingar vistas ska vara porrfria. Det är absurt att det råder oklarhet om dömda sexualbrottslingar ska ha rätt att ta del av porr samtidigt som de behandlas mot sexualbrott”

I Folkpartiets ”Handlingsplan mot våldtäkter och andra sexualbrott” kan du läsa följande:

”Folkpartiet kräver att anstalter och avdelningar inom rättspsykiatrin där sexualbrottslningar finns ska vara porrfria. Att sexualbrottslingar ska ha tillgång till porr under fängelsetiden medan de deltar i behandling är lika olämpligt som att behandlingshem för spelmissbrukare skulle erbjuda roulettspel efter terapisessionerna”

[…]

”Sexualbrottslingars beteende präglas av ett djupt liggande stört psykologiskt mönster som inte endast kan orsakas av enbart porrkonsumtion. Däremot kan porr motverka framsteg i behandlingen. Kriminalvården har överklagat en dom från Kammarrätten i Sundsvall som slog fast att en intagen på Härnösandanstalten har rätt att läsa porrtidningar med hänvisning till informationsfriheten. Mannen som är dömd till åtta års fängelse för bland annat grov våldtäkt deltog i ett behandlingsprogram för sexualbrottsdömda. Kriminalvården hänvisar i överklagandet till regeringsformen som slår fast att informationsfriheten får begränsas bland annat till allmän ordning och säkerhet och för att förebygga brott. Porr väcker dessutom anstöt hos de intagna som är motiverade att genomgå behandling”

Jag kommer och tänka på en bekant person som hade bestämt sig för att sluta röka cannabis, istället för att röka hade personen druckit sig stupfull varje dag sedan sin sista joint. Det var svårt att ta personen på allvar. En annan person skulle bosätta sig i en stuga på landet där det inte fanns några butiker för att sluta röka tobak och jag tvekade även där. Kan du verkligen motstå någonting när det enda skälet att du inte nyttjar produkten är att den inte finns tillgänglig? I en övergångsfas tror (märk väl) jag man behöver den här barriären, en människa som är beroende saknar självdisciplin nog att hindra sig själv, det är åtminstone min erfarenhet.

Var vill jag komma? Om dessa sexualbrottslingar (män) inte kan vistas i ”sexuella miljöer” har vi ett problem. Verkligheten är en annan, alla dessa produkter vi inte kan motstå finns i vår miljö och det kan vi inte komma ifrån. Folkpartiet går uppenbarligen på ren magkänsla, de kör en klassisk låt-gå-politik utifrån någonting de antar överrensstämma rätt väl med verkligheten.

Vi kan inte skuldbelägga porren för de våldtäkter som äger rum. Någon måste ha sitt ansvar, den som utfört övergreppet och genom sitt aktiva val sett till att det ägt rum. I våldtäksdebatten vill vi förvånande ofta skylla ifrån sig på någon annan och hitta förmildrande omständigheter. Människorna som inte vill erkänna att en våldtäkt någonsin ägt rum ser ofta en enkel förklaring som gör förövaren oskyldig medan konsekvensen blir att offret blir den ”omvända” förövaren.

I vilka andra fall ser vi denna hets gentemot offer? Den som blir rånad får inte kastat i ansiktet att han eller hon borde valt en sunkigare framtoning. Det är ingen som pratar om kläder som skriker jag vill bli rånad. Bara i fall om kvinnomisshandel har jag hört liknande argument. Kanske hade kvinnan jiddrat eller varit otrogen. Vi väljer att inte se dessa våldshandlingar som aktiva val, in i det sista ska förövaren försvaras och offret göras till sin egen förövare.

Sänk momsen på kondomer

I Sverige, Danmark och Ungern är momsen på kondomer rekordhög nämligen 25%. Länderna väljer själv momssatsen, det enda kravet är att den inte får understiga 5%.

En socialistgrupp i EU-parlamentet vill att momssatsen på kondomer ska var 5% inom EU. De kritiserar hur hanteringen av reklam för kondomer sköts, vissa länder har senare tider för att inte barnen ska kunna se. Jag försår inte hur man vågar prata i termer av att skydda barn när 760 000 människor i EU bär hiv-viruset, tvärtom borde man prata mer om kondomer i tidig ålder. Det är otroligt korkat av skolan att prata om kondomer när man tror att de flertalet har sex, det finns alltid de som är tidiga. Vill man förebygga eventuella "misstag" måste informationen nå elever INNAN de har sex. I Finland såg jag kondomreklam överallt, RFSU gjorde reklam för kondomen Royal.

Att sänka momsen på kondomer till miniminivån i EU, skulle vara en konkret åtgärd i kampen mot aids och dessutom en kraftfull symbolisk gest inför Världsaidsdagen, sade Jan Marinus Wiersma, vice ordförande för socialistgruppen i Europaparlamentet.

Om Sverige sänker momsen skulle vi framstå som mycket mer sexpositiva än vad vi är idag. Jag kan inte se varför det ska kosta 5-6 kronor att ha sex. Är du dessutom latexallergiker och vill ha den latexfria kondomen Zenith får du åtminstone betala 175 kr a 17,5 kronor styck som minst. Ibland ser jag kondomen Zenith för 24 kronor styck. Risken att latexallegikern väljer att inte använda kondom på grund av priset bör inte viftas bort.

För mig som fortfarnade är ung är kondomer inget stort problem, jag kan få tag på kondomer gratis väldigt lätt och de jag känner är ofta givmilda med sina egna gratiskondomer. För två år sedan kunde jag få fem-sex kondomer på ungdomsmottagningen, den senaste gångerna jag varit där har de enligt dem själva endast kunnat ge två kondomer då de måste tänka på sin budget. Är detta på riktigt? Jag har gått därifrån med två "black jack" eller "mamba" ("kondomen som kramas"). Att göra kondomanvändandet till någonting roligt ser jag som en positiv utmaning men har RFSU verkligen lyckats med black jack har jag alltid undrat. Använde den en gång men aldrig mer, kukar ser ut som plastiga dildos i den svarta kondomen. Har hört människor som uppskattar den, må hända att jag är långt ifrån representativ.

En vidare fundering jag och en vän pratade härom dagen är om personalen på ungdomsmottagningen får ut någon egen vinst när de skriver ut p-piller. Du läste rätt. Vore det inte billigare att börja uppmana människor att använda kondom och dra ner på p-pillerna? Att personer som har flera sexpartners använder p-piller är så olämpligt den kan bli. Om inte kunde ungdomsmottagningen endast skriva ut p-piller till personer med fast partner. Idag används p-piller tragiskt nog för att män ska kunna spruta i kvinnor utan "risk". Jag hoppas fixeringen att spruta i kvinnors underliv är historia snarast, för mig är det helt ologiskt att det fortfarnade finns en sådan, vad är poängen?

Billiga kondomer hittar du på Tradera och Internet, dessutom kan du hitta svåra sorter som inte finns i matvarubutiken eller på Apoteket.

Bullshit om manlig omskärelse

Har precis sett ett avsnitt av den amerikanska serien ”Bullshit”, denna gång handlade programmet om omskärelse på barn. Innan programmet började tänkte jag att Penn & Teller kanske var för det, men tack och lov hade jag fel.

En omskuren man medverkade i dagens program och berättade att det – med hjälp utav vikter – går att återskapa någonting som liknar förhud. Om det som täcker ollonet fyller samma funktion som orörd förhud vet jag inte, men det såg väldigt likt ut. Jag antar att den konstgjorda förhuden åtminstone ser till att ollonet inte skaver mot kalsongerna.

Ett par, en kvinna och en man, medverkande också i programmet. Hon var gravid och ansåg att de skulle låta omskära det kommande barnet, hennes partner som själv inte var omskuren var emot att de skulle låta omskära sin son. Hon menade att sonen ändå skulle önska att det var gjort när han blivit äldre men att  argumentera utifrån vad man tror sonen själv kommer vilja när han är vuxen håller inte. Hennes argument var under all kritik. Hon pratade om kosmetiska skäl, att sonen skulle kunna känna att han var en i mängden. Annars skulle han bli retad.

I stort var argumentationen i programmet sällsynt dålig. Ingen ens ifrågasatte föräldrars rätt att omskära sina barn utan deras samtycke och då medverkade ändå personer från frivilligorganisationer i programmet. Om någon absolut vill bli av med förhuden, låt dem höra av sig till en läkare och få det gjort. Hur svårt kan det vara egentligen?

Manlig omskärelse försvaras bland annat med minskad risk för överföring av hiv och urinvägsinfektion. Jag tänker att omskärelse på barn risker att bidra till att män inte tycker att de behöver ta ansvar för att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Det är ett redan ett bekymmer att människor har tillfälliga sexuella förbindelser och inte använder kondom. Oavsett om omskärelse minskar risken för överföring av hiv och andra könssjukdomar inte, en del menar att så inte är fallet, så finns det andra aspekter man också måste ta hänsyn till. Återigen, kroppsautonomi.

Risken med att inte ta frågan om  kroppsautonomi är att vi i slutändan riskerar att diskutera hur en tilltalande kuk ser ut, om den är omskuren eller inte.

Smärtans barn

Håller på att läsa ”Smärtans barn” med Waris Dirie, boken handlar om hennes kamp mot könsstympning och om könsstympning i största allmänhet. När jag läser boken är det svårt att inte fundera på vad föräldrar egentligen har rätt att göra emot sina barn. Det händer att föräldrar gör saker som de vet (eller åtminstone är rätt säker på att) ligger i barnets intresse. Jag skriver ”emot sina barn” just för att den vanligare existerande varianten är att föräldrar gör saker (som de vet) inte ligger i barnets intresse och sedan hävdar att de gör det för barnets bästa. Om inte kommer föräldrarna dragandes med favoritklyschan nummer ett i vuxenvärlden: ”du kommer förstå när du blir äldre” i brist på förklaring varför just du skulle må bra av ett övergrepp (eller vad det nu handlar om).

Att veta vad som är rätt och fel behöver inte alltid vara givet, men när saker verkar för dumma bör man kanske fundera en gång till. Dirie och hennes medarbetare åker runt i Europa och träffar olika personer som på något sätt har koppling till kvinnlig könsstympning. I Sverige är vi skyldiga att rapportera om vi misstänker att någon tänker könsstympa sin dotter eller om vi tror oss veta att dottern redan är stympad. Dirie träffar läkare som tar bort ärrvävnaden som bildas vid infibulation (även kallat ”faraonisk omskärelse”). Infibulation innebär att innebär att klitoris, de inre blygdläpparna samt delar av de yttre blygdläpparna skärs bort. Huden sys sedan ihop och ett litet hål lämnas för att mensblod och urin ska kunna passera. Förutom det försöker läkarna övertala patienterna att inte könsstympa sina egna döttrar. Det händer att läkare träffar patienter som funderar på att utsätta sina egna döttrar för samma övergrepp eller patienter som redan har stympat sina döttrar. Läkarna håller ofta tyst fastän de är skyldiga att rapportera om de misstänker könsstympning. Läkarna ursäktar sig med att om de anmälde föräldrarna skulle de förlora sin trovärdighet. Spontant tycker jag att det låter dumt, kan vi förhindra att en person könsstympas så ska vi göra det. Ännu värre är det att medvetet avstå från att förhindra dessa övergrepp.

De allra flesta människor är övertygade om att de föräldrar som låter stympa sina döttrar gör det av kärlek, de tror att det är det bästa för barnet. Avslutar med ett jobbigt citat ur boken: ”Kärlek gör ont tre gånger – när de skär dig, när du gifter dig och när du får barn”.