Sex är ett kunskapsområde

Cecilia Bäcklander, programchef UR, och Anna Birgersson Dahlberg, redaktionschef UR, bemöter Roland Poirier Martinssons kritik mot sexualupplysningsfilmen Sex på kartan i Sundsvalls Tidning.

Sexualundervisningen har varit obligatorisk på pappret sedan 1955, men man vet att flera skolor inte erbjuder någon sexualundervisningen och att den på många håll är bristfällig. En del skolor resonerar att eleverna kan vänta med sexualundervisningen tills de är sexton år fyllda, då många elever redan har sex. Det innebär att grundskolan lämnar över ansvaret till gymnasieskolorna som antagligen räknar med att eleverna har fått sin dos sexualundervisning. Jag skriver medvetet dos eftersom att sexualundervisningen är en tillfällighet i svensk undervisning.

Det förhållande många lärare har till sexualundervisning försöker man lära unga att inte ska ha till sex – sex ska inte var någonting som man får överstökat, det ska vara välkomnat och givande för alla deltagande.

Vi talar inte om någon kurs som är lika lång som en femtiopoängare, som till exemplen den breda kursen livskunskap. En del skolor avsätter en eller två dagar åt föreläsningar, samtal och workshops kring ämnet, andra ägnar någon dag i veckan i några veckor åt det. Kvaliteten varierar och står och faller med att läraren som håller i ämnet är kompetent och engagerad.

Gäller inte det vilket ämne som helst, kanske du tänker. ”Ingen lärare skulle gå in i ett klassrum och tro att han kan undervisa i franska för att han har varit i Paris några gånger. På samma sätt räcker det inte heller att själv ha haft sex för att kunna undervisa i sex och samlevnad.” skriver Bäcklander och Birgersson Dahlberg i sitt svar.

Det är trevlig läsning efter all debatt om att vi aldrig skulle gå med på att opereras av läkare utan kompetens och att samma standard därför borde gälla även lärare. Även lärare som undervisar i sex, vill jag liksom Bäcklander och Birgersson Dahlberg tillägga.

Roland Poirier Martinsson har skrivit att den moraliska och beteendemässiga biten av sexualundervisningen är ”föräldrarnas privilegium, eftersom det handlar om uppfostran, inte inlärning”. Poirier Martinsson kan prata sex med sina barn hur mycket han vill, eventuell sexualkunskap som går stick i stäv med de värderingar han vill förmedla omöjliggör inte det. Om han väljer att förmedla sina katolska värderingar är jag dock ganska säker på att hans barn kommer att revoltera på ett sätt han inte uppskattar, men det är en annan historia.

När konservativa särintressen vill ha neutral sexualundervisning

Att Roland Poirier Martinsson inte tycker om den sexualundervisning RFSU förmedlar till skolelever känner vi till sedan tidigare. Poirier Martinssons senaste kommentar om organisations inflytande är att den ”statliga sexpropagandan” måste stoppas. Skolan ska vara neutral till sexualitet eftersom att sexualundervisningen inte är utformad på ett sådant sätt att den faller Poirier Martinsson i smaken. Denna konservativa man är medveten om att han företräder ett särintresse med knappt något inflytande, att hoppas på att skolan skulle anamma katolsk syn på sexualitet och göra den till obligatorisk del av undervisning är att hoppas på för mycket. Om det står mellan ”statlig sexpropaganda” förmedlad genom RFSU som rimmar illa med hans egen sexualmoral eller ingen sådan sexualundervisning är ingen sådan sexualundervisning alls att föredra, menar Poirier Martinsson.

Skolan ska vara neutral, skriver han, men kravet om neutralitet är ett svar på en sexualundervisning som han inte uppskattar. Att stoppa sexualundervisningen helt (om han nu vill det) är inte att vara neutral när en del personer med makt vill göra just det för att försvåra för personer att ta del av information om hur de kan skydda sig mot oönskade graviditeter, sexuellt överförbara infektioner eller annan information som de anser är omoralisk.

Om världen varit perfekt borde skolan ägna sig bara åt biologin. Bortom blommor och bin finns sedan frågor om moral och beteende, som i idealvärlden är föräldrarnas privilegium, eftersom det handlar om uppfostran, inte inlärning.”

Det framgår inte om Poirier Martinsson tycker att skolan ska utelämna fakta på sexområdet, men det vore intressant att veta hur han tycker att sexualundervisningen ska utformas och vilka åldersgrupper som han tycker är mogna nog att ta del av den. Jag befarar att han skulle skissa fram tillbakablickar av den ”neutrala” undervisningen som förklarade att mannens stånd är en förutsättning för mannens utlösning som är en förutsättning för barn. Och när kvinnan har mens då blir det inte några barn.

Föräldrars sexualundervisning ger jag inte mycket för

Tonårsföräldrar uppmuntras återigen att prata sex, relationer och värderingar med sina barn. Att sexualundervisningen är obligatorisk (på pappret) gör inte att föräldrar slipper prata sex med sina barn. De uppmanas att ta ”det stora snacket”. Som vanligt andas uppmaningen att föräldrarna kan vara en sund motvikt till den information och den bild av sex som bland annat media, reklam och porr förmedlar, men om vi ska vara ärliga, vad talar för att de flesta föräldrar har någon aning om vilken bild av sex som tonåringar möter? Är föräldrar som knappt har sex också kapabla att ge en mer nyanserad bild av sex? Vill barn prata sex med sina föräldrar? Kan de flesta föräldrar prata om värderingar utan att förmedla att de egna är sanningen? Värderingar kan nämligen vara alltifrån att homosexuella lider av en sjukdom till att sex är någonting man har med den man älskar (och den man älskar älskar man med).

Det handlar om att så tidigt som möjligt bygga en relation med sitt barn. Där ni inte bara kan prata om sex, utan framför allt om kärlek och relationer.” säger Nisse Edwall, programledare för radiosatsningarna ”Ligga med P3” och ”Hångla i P3”.

Börjar man prata sex med sina barn i tidigt skede går det säkert mycket smidigare, men så tidigt som möjligt är knappast när sonen eller dottern hunnit fylla tretton. Jag inser att personer som är sexualpolitiskt aktiva kommer att prata sex med sina barn och förmodligen är de mer lämpade att göra det än snittföräldern i och med att de har kunskap, är bättre på att tala om värderingar utan att fördöma samt att det kommer mer naturligt för dem att prata om sex generellt. De flesta föräldrar är dock inte sexualpolitiskt aktiva. Ingenting talar för att de flesta föräldrar har koll på vilken bild av sex unga möter. Jag klandrar inte dem för det, men jag tycker att vi ska förhålla oss till det och inte utgå från att de flesta nog har det. Därtill har föräldrar och barn inte sällan ett nästan traumatiskt förhållande till varandras sexliv. Alla barn och föräldrar som vill veta detaljer om varandras sexliv kan räcka upp en hand!

Föräldrar som tror att sexsnack med sina tonårsbarn är detsamma som att säga ”okej” till sexdebut blir lugnade av Maria Bergström. – All forskning tyder på att sexualupplysning inte alls tidigarelägger sexdebuten, snarare tvärtom. Debutåldern är i dag 16,5 år, och den har varit konstant i många, många år.”

Att Bergström uppenbarligen känner ett behov av att lugna de som inte vill att deras tonåringar ska ha sex säger en hel del om hennes bild av föräldrar (som nog tyvärr stämmer rätt väl) och vilken information föräldrar kan bistå sina tonåringar.

Föräldrar är så otroligt kompetenta nuförtiden. Vi förväntas skriva under på att de inte bara vill, utan också vet, sina barns bästa. De besitter så pass mycket kunskap om sex och pornografi att de kan undervisa sina barn om det. Jag som mest hört historier om stammande föräldrar som inlett sexsamtal med ”Vi måste prata” eller om arbetarklassföräldrar som burdust hävt ur sig ”Skydda dig, jag vill inte att du kommer hem med några barnbarn” tror det när jag ser det.

5-minuterssex får gärna kosta 5 kronor!

Under övriga preventivmetoder hos RFSU kan man läsa följande om avbrutet samlag:

”Avbrutet samlag innebär att mannen drar ut sin penis ur slidan när han känner att utlösningen är på väg, för att undvika att spermier kommer in i slidan. Metoden har flera osäkerhetsmoment. Det gäller att mannen reagerar i rätt ögonblick innan utlösningen kommer för att kunna avbryta i tid. Det kan också finnas spermier i den droppe vätska som ofta kommer innan utlösningen. Om utlösningen kommer nära slidans öppning kan spermierna leta sig in i slidan till livmodern. Risken för befruktning ökar också om ett nytt samlag sker strax efter utlösningen då det kan finnas spermier kvar i penisen. Kvinnan är utlämnad åt mannens handlingsförmåga eftersom hon inte kan påverka metodens säkerhet. Avbrutet samlag är inget att rekommendera om man vill undvika graviditet men det är bättre än ingen preventivmetod alls.”

När jag pratar om avbrutet samlag menar jag inte att mannen drar ur när han känner att utlösningen är på väg. Om man tänker på den sortens avbrutna samlag är det klokt att tvivla på metoden.

När jag pratar om avbrutet samlag menar jag samlag utan sperma i fittan. Avbrutet samlag behöver inte inkludera orgasm. Det är inte avbrutet samlag om mannen inte avbryter och det är klart att avbrutna samlag kan vara olika säkra. Om mannen ligger överst och har sex tills han nästan kommer och drar ut två sekunder innan är risken ganska stor att han förr eller senare kommer att fela och råka ejakulera i fittan. Om mannen däremot drar ut fem minuter innan han som tidigast har en eventuell idé om att ejakulera är risken liten att kvinnan får någon sperma i sitt underliv.

Termen avbrutet samlag känns ungefär lika förlegad som att prata om fullbordade samlag. Om endast samlag som avslutats med ejakulation i kvinnans underliv räknas som fullbordade har jag knappt någon erfarenhet av sådana. Jag avbryter per definition samlag om jag upphör att omsluta mannens kuk med min fitta, men det kan finnas så många skäl att avbryta samlag utöver att mannen känner att han håller på att få orgasm. Att mannen eller kvinnan tillfälligt tar en paus när han eller hon är överstimulerad är inte alls ovanligt.

Vad kallar RFSU det sex som sker utan preventivmedel, men som är mycket mer ansvarsfullt än det sex som beskrivs under rubriken avbrutet samlag på hemsidan? Kort och gott oskyddat sex? Det är klart att det är oskyddat, men oskyddat signalerar stort risktagande. Jag kallar inte det sex jag har för preventivmedel, men jag har sex på ett sådant sätt att jag inte tycker att jag har något behov av kondom med personen jag har sex med i stort sett dagligen..

Jag vet många som kallar de samlag de har med en viss person avbrutna samlag, men som inte skulle ha det enligt den citerade definitionen ovan. Det kanske är dags att uppdatera den och komma ifrån ejakulationsnormen, men det skulle kräva att man når ut med att alla personer inte är lämpliga att ha oskyddade samlag med. En del personer kan inte kontrollera sig och en del män och kvinnor vill ha sex så kort stund att åtminstone jag ifrågasätter värdet av att ha oskyddade samlag med personer som vill avsluta sex när de just har börjat.

Sexualundervisning i Almedalen

Hinner inte skriva så mycket nu annat än att Feministiskt Initiativs Gudrun Schyman var bäst igår när sex- och samlevnad som ämne i skolan diskuterades. Sanna Rayman, SvD, och Maria Ferm, Grön Ungdom, deltog och kommenterar. Debatten arrangerades av Sveriges bästa sexualpolitiska förening RFSU som också kommenterar. Du kan följa RFSU-bloggen om du vill, men jag gissar att den inte är så spännande för dem som inte är på Gotland i skrivande stund? Jag följde Almedalsbloggen med ganska stort intresse förra året, men inser att jag tillhör en minoritet. Det här året är jag på plats som privatperson. Jag tältar och har knappt tillgång till uppkoppling.

En annan sak. Det var roligt när Jan Björklund nämnde Miljöpartiet i sitt tal. Han sa att de när de startade förde en melonpolitik (grön utan på och röd inuti) men nu hade övergått till tomatpolitik. Kanske ligger det något i det när man med jämna mellanrum hör frasen ’borgarna’ som skällsord från miljöpartister?

Om omskärelse på barn på RFSU-kongress

Motionen om omskärelse avslogs i sin helhet. Vad jag har förstått beslutades det att en arbetsgrupp ska diskutera den här frågan med tillägget att det redan står i RFSU:s idéprogram att man motsätter sig både omskärelse på barn och kvinnlig könsstympning.

Jag kom precis till kongressen (tjugo minuter sent) när debatten redan hade ägt rum så jag kan tyvärr inte återge den här i bloggen. Förhoppningsvis skriver kongressbloggen någonting om detta. Jag kan dock skriva någonting om diskussionen under påverkanstorget i fredags.


Vid sidan om diskussionen om det ska vara lagligt att omskära pojkar var det i vanlig ordning flera personer som fokuserade på vilket ord som bör användas – omskärelse eller könsstympning – och tyckte det var viktigt att vi använder olika ord för ingreppen som utförs på tjejer och killar.

Övergreppen unga tjejer utsätts för kan vara mer omfattande, men oavsett om vi kan enas om att könsstympning av tjejer är mer fruktansvärt än omskärelse av pojkar, borde inte det hindra en principiell debatt om den sortens ingrepp på barn.

Ärligt talar förstår jag inte hur personer som inte kan få ihop detta tänker. Vi har ett samlingsnamn för sexuella övergrepp – våldtäkt – utan att vi för den skullen inte kan erkänna att det finns olika grader av de sexuella övergrepp. För den principiella debatten är dock dessa grader mindre intressanta.

En annan fråga som diskuterats är hur RFSU kan arbeta med att bekämpa omskärelse av pojkar. Bör RFSU verka för att få igenom en ändring av nuvarande lagstiftning eller bör förbundet försöka förändra attityden hos allmänheten? Att ordet ”eller” har hamnat där är olyckligt. Det går att göra både och.

Det var nog ingen som vågade tro att kriminaliseringen av könsstympning skulle leda till att könsstympningen blev historia, men vi har ändå en lag som förbjuder all form av könsstympning med eller utan samtycke.

 

RFSU-kongress i Malmö 8-10 maj

Det är fredag, men inte vilken fredag eller helg som helst. Under helgen håller RFSU kongress i Malmö och alla medlemmar är välkomna att delta. Om du är medlem men inte planerat för att dyka upp bör du tänka om två gånger och genast söka dig till Östergatan 7b.

Kongressen är det högst beslutande organet inom organisationen. Jag kommer vara här i egenskap av engagerad medlem och åskådare, till många av mina bloggläsares stora sorg. Tanken var att skriva till RFSU och berätta om mig själv för att kunna bli vald till ombud som direktansluten medlem, men när jag väl tänkte sätta mig ner och skriva en presentation om mig själv hade datumet för när intresseanmälan senast skulle vara gjord redan varit. Det kommer fler chanser.

Det här blir tredje året för mig och jag kan övertyga dig om att det är intressant, inspirerande och lärorikt att närvara även för den som inte har något mandat. Ni som inte kan närvara under kongressen kan följa den via den här kongressbloggen. Min idé är att blogga under kongressen gång så jag hoppas att jag lyckas hitta någon trådlös uppkoppling.