Män förväntas ta det sexuella ansvaret

Flera personer har den senaste tiden hävdat att det är männen som förväntas ta större delen av det sexuella ansvaret. Vad innebär sexuellt ansvar för er? Vad menar de när de hävdar att det sexuella ansvaret finns hos männen?

För mig kan det sexuella ansvaret delas in i tre faser. Fas 1: Innan sex (förberedelser), Fas 2: Under tiden (inställning och attityd), Fas 3: (Attityd).

När jag skriver ordet ”förberedelser” tänker jag på preventivmedel. Jag fick tidigt lära mig att jag som kvinna aldrig kunde räkna med att män vill använda kondom. Att använda kondom är inte givet. Idealet vore att vi använder kondom om ingenting annat blir bestämt, tyvärr är det raka motsatsen många gånger. Jag har träffat flera män som tagit för givet att jag äter p-piller. Har även hört liknande historier som andra kvinnor har berättat.

”Jag vill använda kondom”
”Vadå, har du några könssjukdomar?”

Kvinnor kritiseras för att vara dåliga på att kommunicera och tala om vad de uppskattar, man menar att de därför inte har någon rätt att klaga. Jag har ingen aning om detta stämmer. Att vi tar varandra för givet är ett problem och vi kan naturligtvis inte skuldbelägga någon för att vara kass prestationsmässigt om vi inte ens försöker förklara vad vi själva uppskattar sexuellt.

När jag har försökt visa hur jag vill ha det genom att exempelvis ta på mig själv har jag några gånger blivit illa bemött. Alldeles som att jag trampat på personerna i frågas ego. Eller de gånger jag tagit fram glidmedel, då har jag alltså sagt att de är värdelösa för att de inte klarar av att göra mig våt. Vilket inte har varit min avsikt, men det är så det har tolkats. Jämför detta med personer (läs: flickvänner) som blir förbannade när de inser att pojkvännen runkar. ”Varför bad du inte mig?”.

”Tjejer vill hellre vara sexiga än smarta”

Expressen skriver ”tjejer vill hellre vara sexiga än smarta” och framställer detta som om det vore någonting nytt, vilket kvällstidningar alltid gör. Ofta är det rubriker i stilen ”svenska kvinnor talar ut om hur de vill….bla bla bla..”

En manlig vän berättade om en kvinna som lätt skulle halvera sin intelligens för att bli dubbelt så snygg. Uttalandet var extra skrämmande då personen inte hade så mycket att ta av intellingensmässigt.

Hur ser man ut om man är dubbelt så snygg? Skönhetsvärlden är väldigt otacksam. Ena dagen ska du ha en hård kropp och inga höfter, andra dagen är mjuka kroppar och breda höfter ett måste. Idealen förändras hela tiden och de är inte alltid uppnåeliga, vilket inte är någonting nytt. Ena dagen stora bröst andra små. Begreppen är inte absoluta. Vad är stora bröst?

Tidningarna som upplyser oss kvinnor om vad som gäller just för tillfället framställer sig själva som goda. Utan dessa skulle vår existens vara en omöjlighet, den som inte blir bekräftad existerar inte. Det är av ren vänlighet som de vill informera, men alla som inte kan leva upp till de ideal tidningarna förmedlar? Här skapar dessa modetidningar snarare ett självhat.

Nej, tidningarna vänder sig inte till oss kvinnor, de talar om vad som är fel med våra kroppar för kroppar är vad vi är, inte tänkande fullt medvetna människor. Av ren snällhet talar de om hur vi borde vara rent utseendemässigt för att bli accepterade i dagens samhälle.