Får ditt val av partner godkänt?

Peter Wolodarski skriver om synen på svenskhet i Dagens Nyheter och refererar till en ”intoleransundersökning” som genomfördes bland landets gymnasieungdomar för några år sedan. Det står att läsa att ”ungdomar med svensk och nordisk bakgrund mer sällan än andra har en partner med ursprung i länder utanför EU och Nordamerika”.

”Hösten 1993 skulle en fjärdedel (25 procent) av svenskarna ”inte tycka om att få en invandrare från en annan del av världen ingift i familjen”. Hösten 2009 är den andelen endast 12 procent.” konstaterade Marie Demker, proffessor i statsvetenskap, på DN Debatt för några år sedan (se Svenskarna blir alltmer positiva till invandrare).

Föräldrarnas godkännande av ens val av partner är viktigt för en del unga. Den undersökning Demker refererar till gäller äktenskap och det är knappast aktuellt i de nedre tonåren, men redan då har man föreställningar om vad ens föräldrar skulle tycka om man kom hem med en utrikesfödd, betydligt äldre eller någon av samma kön. Föreställningar som kan vara alldeles riktiga eller helt tagna ur luften. Vad ens föräldrar tycker om ens val av partner vet man ibland inte förrän man visat upp personen för dem. Godkännandet i sig är kanske inte så inte så viktigt som att man får sova över hos personen och har tillgång till utrymmen där man kan ha sex ostört, vilket kan kräva ett godkännande.

Tillvaron blir onekligen enklare om ens föräldrar accepterar ens val av partner och det och förutfattade meningar om vad ens föräldrar skulle tycka om man hade en partner född utanför EU kan säkert delvis förklara svensk- och nordiskföddas val av partner. Det gäller säkerligen sexpartners och sociala umgängen också. Jag har som svenskfödd varit i minoritet i en del sammanhang i Sverige, i vilka man utgått från att jag också är född i någon annat land. För varför skulle jag annars prata och ha sociala och sexuella relationen med personer som inte är svenskfödda, personer med ursprung i länder utanför EU? Bilden av svenskfödda har varit den att de håller sig för sig själva och i mångt och mycket stämmer den säkert.

Om mina föräldrar känner till detta har jag ingen aning om. Jag har ärligt talat inte tänkt på det tidigare. Som ickemonogam har det aldrig föresvävat mig att jag skulle be om deras godkännande. Vilka ska de godkänna? De jag sover med? De jag ligger med? De jag tycker om? Jag har levt ickemonogamt sedan jag började ha sex i 14-årsåldern och en sådan livsstil kräver rimligen ett mått av frihet. Mitt var rågat. Den som är hårt hållen hemifrån tar antagligen i högre utsträckning det den tror är det säkra före det säkra. Som svenskfödda med svenskfödda föräldrar skulle det innebära att bjuda hem en svenskfödd jämnårig partner av det motsatta könet.

Mig äger ingen!

Det kom ett mejl: ”Du säger att även om du är kär vill du ha sex med andra människor. Är det friheten du värderar eller vad får du ut av att ha sex med olika människor? Jag kan bara gå till mig själv och jag vet att när jag är tillsammans med någon som jag kanske inte riktigt känner för men är väldigt attraherad av och dragen till då skulle jag absolut kunna ha sex med andra människor. Men när jag har djupare känslor än så för någon då har jag inget som helst intresse av att ligga med någon annan än den personen. Det skulle vara kul och höra lite hur du resonerar”.

I korthet: Att jag upplever att jag är fri och i största möjliga mån kan utforma mitt eget liv är otroligt viktigt för mig. Friheten att kunna ha sex med olika personer utan att först höra mig för med någon annan om det går bra är en förutsättning för att jag ska känna mig fri. Friheten att välja om jag vill redogöra för delar av mitt sexliv likaså. Sex angår de inblandande, vill man att de ska angå fler får man vara flera som har sex, om inget annat är överenskommet.

Att jag är fri att ha sex med olika personer innebär förstås inte att jag per automatik kommer att kunna skörda frukterna av den friheten friktionsfritt eller att de jag ligger med kommer att underlätta för mig att ha sex med andra. Den friheten sätts på prov när man har sex med olika personer. Somliga menar att det är viktigare att det går att ha sex med andra friktionsfritt om man vill än att man faktiskt har det. Jag kan förstå tanken bakom det resonemanget, men om jag hade varit sexuellt exklusiv ett halvår kan inte jag säga att det längre skulle vara friktionsfritt för det kan ha förändrats under tidens gång. Det kan ha skapats ett undermedvetet ”vi” under tiden som exkluderar alla andra och det kan frodas undermedvetet just eftersom att det under den perioden aldrig ”sätts på prov”. Jag tror att det kan vara bra att ”använda” friheten även när man har ”djupare känslor” just för att inte skapa förväntningar som man senare kanske inte alls vill leva upp till.

Men and women can be just friends

Häromveckan uppmärksammade jag ett klipp där en man frågar kvinnor och män i Utah: ”Can men and women be just friends?”. De tillfrågade svarar tvärsäkert på frågan, men ger olika svar beroende på om kön. Jag kom och tänka på klippet när jag berättade för en person att jag inte kan säga att jag ska träffa en vän eller att jag bor med en vän utan att de flesta utgår från att jag avser en kvinnlig vän. Vanligtvis menar jag en man med ”en vän” vilket gör att jag ser ut som ett frågetecken när jag får följdfrågor som indikerar att personerna utgår från att det är en hon. ”Vad heter hon?”, ”hur gammal är hon?” och ”vad studerar hon?” är några vanliga följdfrågor. Den som känner sig manad får ta tillfället i akt att kritisera hur torra frågorna indikerar att människor är.

Det finns två sorters manliga vänner, de man haft sex med och de som vill ha sex med en, läste jag någonstans och nickade instämmande. Det finns alltid undantag, det lärde jag mig i första klass och det hoppas jag att ni också gjorde, men det är åtminstone min erfarenhet att det är så. De som har en annan bild av kvinnors och mäns relationer och vill slå ett slag för alla där ute som inte har några sexuella tankar om sina vänner har jag ett förslag till. Använd könsneutrala frågor fortsättningsvis. Utgå inte från att min vän är en hon om du menar allvar med att kvinnor och män ”can be just friends”.

Vän i meningen sexuellt avståndstagande person

Det finns två sorters manliga vänner, de man haft sex med och de som vill ha sex med en, läste jag någonstans och nickade instämmande. Detta med anledning av ett briljant klipp på Youtube där en amerikan frågar unga kvinnor och män om de tror att kvinnor och kan vara bara vänner. Du kan se det här.

Jag som har sex med mina vänner kan inte med ”bara vänner”-terminologin och tror att det är en nödvändighet att vi slutar tala i sådana termer om vi vill skapa ett bredare utrymme för vänner att ha sex med varandra. Den synen på vänskapsrelationer leder till att vänner som ”råkar” ha sex med varandra antingen måste säga upp bekantskapen, fortsätta vara vänner (inget sex i fortsättningen) eller gå in i en monogam relation och fortsätta ha sex. Det finns givetvis de som fortsätter vara vänner och ha sex, men de står nog inte alls i relation till hur många som skulle vilja få en sådan modell att fungera.

Utan en tydlig uppdelning mellan vänner och ickevänner baserad på vilka du har sex med kommer man inte längre kunna förmedla att det inte blir något sexuellt med kommentarer av slaget ”Vi är vänner” eller ”Vi ska bara vara vänner”. Det finns någonting inneboende vackert i ordet vän, det är synd att smutsa ner det med sexuellt avståndstagande. De som under inga omständigheter vill ligga med sina vänner kan gott få ta att de måste hitta andra sätt att kommunicera det på i framtiden.

I klippet uppger i alla fall männen att det inte går att bara vara vänner, medan kvinnorna är snabba med att det går alldeles utmärkt…tills de får motfrågor och det visar sig att de är högst medvetna om att deras manliga vänner vill ligga med dem. De framstår som bekväma (de fnittrar) med att det finns personer som gärna skulle ligga med dem, men som aldrig kommer ha något för det.

När jag ser klippet tänker jag på hur jag själv skulle må om jag umgicks med män som alla visste att jag ville ligga med dem, men som aldrig hade sex med mig. De kunde prata öppenhjärtigt om sex inför mig, om hur mycket det betydde för mig, men utan att någonsin ligga med mig. Hur skulle jag må om de var bekväma med att det fanns en kvinna i deras miljö som ville ligga med dem utan att någonsin ”släppa till”? Inte särskilt bra alls förmodar jag. Förhoppningsvis skulle jag i en sådan teoretisk situation ha vett nog att sluta umgås med dem. Hur skulle du själv må?

Fredrik Strage skriver bra om omskärelse på barn i Dagens Nyheter.

Vänner med förmåner

Utan att kunna relatera till sex med vänner som en förmån tilltalas jag av uttrycket ”friends with benefits” eller ”vänner med förmåner”. Det sätter fingret på att det är någonting alla inte kan räkna med samtidigt som det ger en positiv bild av sex mellan vänner. Jag hade kanske sett det som en förmån om det inte hade varit standard för mig att ha sex med personer jag betraktar som vänner.

Sex med någon regelbundenhet gör att jag kommer människor närmare och för mig som inte ser några problem med att vara nära flera personer så är det heller inget problem att ha sex med flera. Vill jag sätta en relation på piedestal av någon anledning får jag ordna det på något annat sätt.

Går män jag lärt känna som praktiserande ickemonogama senare in en monogam relation, det får man nästan räkna med, lär vi fortsätta behålla kontakten i någon mån, men inte alls i samma utsträckning som tidigare eftersom att det i sådana fall blir det ett fortsatt umgänge utan sex och då kommer åtminstone jag uppleva att någonting fattas. Att sluta ha sex med någon är lite mer dramatiskt än att sluta dricka kaffe på ett särskilt fik med någon. Tidigare kunde vi kanske ses en halvdag och bland annat ha sex, men om vi därefter måste ses utan att ha sex finns ju inte lika mycket tid över för att ses om man också vill hinna med att ha sex den dagen och det vill jag. I den bästa av världar har jag nämligen sex dagligen.

Oavsett om man har en idé om att ligga med sina vänner eller inte så kan det vara svårt att umgås med nyförälskade personer och att få ut någonting av umgänget. Inte helt ovanligt är att de drar sig tillbaka och bara ägnar sin tid och energi åt den de är förälskade i för att någon gång ibland föreslå en fika och inte prata om någonting annat än den de är förälskade i. Ja, jag har jag själv varit nyförälskad och det har gått ut över mina andra umgängen och det sex jag haft vid sidan om den person jag varit förälskad i. Det var säkert logiskt utifrån vad förälskelser gör med människor, men det faktumet gjorde mig knappast till en roligare person att umgås med.

Men vad händer med monogamin om personer skulle börja ha mer sex med sina vänner och se det som ett självklart alternativ till att inte ha sex med dem? Låt mig anta att färre skulle ingå monogama relationer av skälet någonstans måste jag få sex i från (och priset är att jag lovar att vara någon trogen). För personer som även fortsatt vill se att majoriteten lever i monogama förhållanden vore det säkerligen inte önskvärt alls om sex mellan vänner avdramatiserades och villiga vänner fanns lite varstans.

Ännu en Googleträff om våld

När ska personer som kommenterar tryckta åsikter i media lära sig att det sällan är skribenterna som sätter rubrikerna? Pär Ström har återigen hakat upp sig på en rubrik. Denna gång lyder den: ”Våga tala om våldet mot kvinnor”. Hur kan Elin Grelsson ställa sig bakom ett sådant budskap när vi enligt Ström redan talar mycket om det våld kvinnor drabbas av?

Om Ström menar att vi pratar tillräckligt mycket om det våld kvinnor faller offer för framgår inte av hans blogginlägg, men att han anser att vi gör det ”väldigt mycket” framgår med all tydlighet. Hur kommer det sig att vi gör det? Jo, enligt Ströms logik pratar vi mycket om det våld som drabbar kvinnor eftersom att vi pratar mindre om det som drabbar män. En alternativ bedömning av huruvida vi pratar mycket eller lite om (relations)våld är att vi varken pratar mycket om det våld som kvinnor faller offer för eller det våld som förekommer inom nära relationer.

Säg att vi kan slå fast att vi pratar mycket om våld, räcker det? Om man inte är särskilt resultatorienterad kanske man kan känna sig tillfreds med ”tillräckligt” många träffar om våld på Google, annars kanske man inte tar ordet ”mycket” i munnen så länge våld är en realitet för många människor.

Vi pratar alltså mer om det våld som drabbar kvinnor än det våld som drabbar män, enligt Ström. Inom relationer är det också min bedömning. Gällande våld i utomhusmiljöer är min uppfattningen att vi pratar mer om våld (av män) mot män och det är inte särskilt underligt heller då män i högre grad riskerar att bli utsatta för våld i sådana miljöer. Att vi pratar mer om det våld kvinnor drabbas av, och att vi gör det mycket, bevisar Ström genom att nämna hur många träffar Google får fram om man söker på ”våld mot kvinnor” respektive ”våld mot män”. Den förstnämnda sökkombinationen ger fler träffar.

Får jag våga mig på en gissning så förknippar nog flertalet våld med män och ser inte något behov av att förtydliga att det rör sig om män i sammanhang där man inte understryker att det rör sig om manliga våldsutövare eller brottsoffer. Mannen är normen och förhåller det sig annorlunda är man mer benägen att nämna (kvinnans) kön. Med andra ord är ”våld” många gånger synonymt med ”våld mot män”. Sopar man verkligen det våld män drabbas av under mattan om man när man pratar om våld inte nämner att alla inblandade var män eftersom att man undermedvetet tycker att det säger sig självt? Vill man att mannen ska tydliggöras när man rätt och slätt pratar om våld, och där det är underförstått att man avser män, får man vara beredd på att också få den manliga förövaren på köpet, vilket flera av de som kommenterar Ströms blogg skulle kunna se som ett uttryck för att skildra män som inte bara sannolika brottsoffer utan också sannolika gärningsmän.

”Våld mot kvinnor” ger sju gånger så många träffar som ”våld mot män”. Är det då sju gånger så många texter om hur förfärligt allt våld som drabbar kvinnor är? Knappast! En stor del av dem handlar om att vi pratar för mycket om våld mot kvinnor, att problemet överdrivs och om att vi istället för att prata om våld mot kvinnor borde prata om våld mot människor eller våld inom relationer. Pär Ström och andra som antar sig veta hur feminister vill tala om våld borde veta att man knappast efterfrågar ett samtal med premissen att vi pratar för mycket om det. Det intressanta borde vara i vilket sammanhang man pratar om våld. Hur många gånger ordet ”våld” förekommer är inte särskilt relevant om det förekommer i texter som vill göra gällande att kvinnor eller män borde lära sig att ta mer av den varan. Då pratar man förvisso om våld, men utifrån en helt annan utgångspunkt än den de som uttrycker att vi borde mer om våld vill ska ligga till grund för ett samtal om våld.

Tvåsamhet mer än bara sex med en person

Monogama förhållanden tenderar att reduceras till enbart en fråga om sexuell exklusivitet, men monogami och tvåsamhet innebär i praktiken ofta mycket mer att framställningen många gånger är snudd på verklighetsförfalskning. För att ta några exempel finns det monogama heteropersoner som inte får sova över hos och dela säng med vem de vill av motsatt kön. Det finns monogama heteropersoner som inte får spendera ”för mycket” tid med personer av motsatt kön, eller något kön för den delen. En del saker har de blivit tillsagda att de inte får ägna sig åt, andra har de kommit överens om och några saker upplyses de om i efterhand som om att det vore en självklarhet att den ena parten har rätt att efterkonstruera avtalet som man brukar mena att de facto är monogamin.

Monogamin har många gånger ett inbyggt ”fråga om lov”-system som kan göra monogama personer osäkra i vissa situationer. ”Får jag verkligen resa med en eller flera personer utan att först fråga min partner om det är okej?”. Genom att fastna i sådana tankebanor sätter man upp hinder för sig själv och förminskar sitt handlingsutrymme. För mig är det helt fjärran att utgå från att saker som angår mig är otillåtna. För mig är det en självklarhet att det är den som vill begränsa någon annan som måste kunna motivera begränsningen och inte den som inte vill begränsas som måste motivera varför. Ett nej ska räcka gott och väl i sexuella sammanhang, ingen ska krävas på en hållbar motivering till varför den inte vill ha sex för att få sitt nej respekterat.

Med det sagt finns det även polypersoner som gillar regelverk och hårda, om än kanske inte lika hårda, tyglar. De vill ta tillbaka otrohetsbegreppet och låta var och en fylla trohetsbegreppet med vad de vill, medan jag brukar framhålla att jag varken kan vara otrogen eller bli bedragen. Det är klart att det finns beteenden och handlingar som jag inte accepterar, men det gäller alla och inte ett fåtal personer. Ett ”regelverk” som en del skulle kalla vanligt hyfs och sunt förnuft. Läs inte mina privata mejl, svara inte i min telefon när någon ringer till mig och så vidare.

När jag varit på samtal av och med polypersoner om polyamori har jag många gånger lämnat samtalen med en känsla av att mina vänskapliga och sexuella relationer är förhållandevis okomplicerade. Jag delar inte upp mina relationer i vänskapsrelationer, sexuella relationer och kärleksrelationer och sitter aldrig hemma och funderar ”Är detta en sexuell relation eller en vänskapsrelation?”. Om någonting är en kärleksrelation är ännu mindre intressant för mig då jag knappt har en kärleksdefinition. Jag kan nöja mig med att konstatera att jag tycker mycket om en del personer och att det vore mycket sorgligt om de försvann ur mitt liv.

På sociala mediesajter står jag som singel. Det händer att jag kallar jag mig poly (även om relationsanarkist kanske är en mer korrekt beskrivning) eller ickemonogam. Poly eller ickemonogam för att understryka jag inte är ute efter ett monogamt förhållande och att jag finner att ligga med flera är betydligt mer tilltalande än sexuell exklusivitet. Jag använder sällan polytermer och känner ganska lite samröre med en del polypersoner och polyaktivister jag läst och lyssnat på. Flera av dem har varit inne på att det är viktigt att definiera varje relation. Flera har pratat om sina primära och sekundära partners. De har berättat om överenskommelser om att redogöra för sina sexliv för en eller flera personer. Hur mycket de måste berätta om sina sexuella utsvävanden har varierat. Några jag har läst måste dessutom fråga om lov innan de ligger med någon ”utomstående”. Personligen har jag inga sådana överenskommelser. Det förekommer att jag återger sexuella förlopp för personer jag känner, men det är inte märkligare än att vänner ”knullrecenserar” personer de legat med (namn är sällan relevant) för varandra. Jag har inga krav på mig om att redogöra för vilka jag legat med om vad vi gjorde.

Kort och gott kan man säga att jag får ligga med vem jag vill och att det inte angår någon annan vad jag gör med min kropp.

Säg nej till informationssnyltande i god tid!

Denna månad har jag hittills gjort av med femtio kronor på mitt kontantkort. Summan härrör till stor del från ofrivilligt långa telefonköer. Den som tycker om att prata i telefon anmärker nog på den låga summa. Personligen tycker jag inte om att prata i telefon och jag försöker hålla nere mina telefonkostnader. Jag föredrar att skicka och ta emot textmeddelanden av personer för då kan besvara dem när jag känner för det. Om någon ringer måste jag lägga allting jag håller på med åt sidan och det är måttligt frustrerande.

Ett orosmoment när man nyss stiftat bekantskap med någon är att man inte vet hur personen kommer att hantera ens telefonnummer. Om han eller hon kommer ringa flera gånger i veckan, vilja prata länge, skicka flera textmeddelanden om dagen, bli arg när man inte svarar eller ifrågasätta att man inte alltid svara när andra personer ringer. Orosmoment nummer två är vad han eller hon kommer att vilja prata om. En del personer klarar nämligen inte av att vara sociala utan att ställa frågor rörande andras privatliv.

Låt oss konstatera någonting grundläggande. Att någon har en telefon innebär inte att personen har någon slags skyldighet att alltid vara anträffbar. En mobiltelefon är någonting man har för sin egen skull såvida man inte har föräldrar som givit en den för att de vill kunna hålla koll på en eller om man har en jobbrelation som kräver det.

En bra grundregel är att om du ställer fem frågor och personen svarar ja, ja, ja, ja, ja eller nej, nej, nej, nej, nej så är personen förmodligen rätt ointresserad av att prata med dig. Han eller hon tycker antingen att du lägger dig i eller ödslar dennes tid. På intressanta frågor brukar de flesta brodera ut sina svar. Av tidspraktiska skäl kan även jag ibland svara ja, ja, ja, ja, ja men det händer ganska sällan att jag svarar så på motiverade frågor. De gånger jag svarar kort beror det som regel på att jag svarar på frågor som aldrig borde ha ställts.

Det svåraste i mitt tycke är att förklara för personer som lägger sig i att de gör det och att det är oönskat. Jag tror inte att alla personer som ringer och frågar var jag är, med vem jag är, vad vi gör, vad vi ska göra, vad jag planerar att göra hela nästa vecka och så vidare vet hur grovt etikettsbrott jag tycker att det är. Värst är Varför?-följdfrågorna. Jag inbillar mig att jag tillhör en ovanlig falang som har låg tolerans för illa motiverade frågor gällande mitt privatliv. Med det sagt är jag väl medveten om att bollen ligger hos mig att vara tydlig med mina ovanliga gränser. Jag kan inte räkna med att personer med andra gränser, om några alls, kommer att kunna läsa mina tankar.

Jag kan ändå inte komma ifrån att det är jobbigt att säga ”Det angår inte dig”. Det är en svår sak att säga utan att uppfattas som otrevlig, men det är ändå en sak som måste sägas om man vill vårda relationen och inte förvandla den andre till ett vandrande irritationsobjekt. Samtidigt tycker jag inte att personer som är vana att ständigt redogöra för sina privatliv och be andra att göra detsamma ska räkna med att alla är lika pigga på att göra det.

De gånger jag inte berättat var mina gränser går för personer som föredragit att kommunicera med hjälp av frågor om mitt privatliv (undrade de aldrig varför jag inte ställde motsvarande frågor om deras?) har det i de flesta fall slutat med att jag inte längre svarar när de ringer. För att jag är ganska dålig på att hantera påträngande förhörsfrågor.

Någonting jag lärt mig med tiden är att man måste vara tydlig tidigt. Säger man inte ”Det angår inte dig” så fort behovet av den kommentaren tydliggörs så tolkas det enkelt som att man välkomnar sådant beteende och då är man passivt delaktigt till att uppmuntra det. Samma sak gäller om din partner en dag vill ha tillgång till delar av din privata information. Om du inte sätter ned foten där och då kommer det med största sannolikhet att eskalera (framförallt om svartsjuka ligger till grund) och din partner kommer att komma med fler förslag på information den skulle vilja ta del av utan någon riktig anledning. Information som personen till en början var ointresserad av, men som intresset för ökade på grund av att annan information denne fick tillgång till triggade det. I värsta fall har du bidragit till att göda en persons svartsjuka. En person som inledningsvis inte visade just några tecken på svartsjuka.

Att inte låta sig själv ha något privatliv har sina uppenbara nackdelar och det är svårt att kräva respekt för gränser som finns i ens huvud, men som aldrig formulerats inför ens omgivning. Det är mycket bättre och mer effektivt att säga nej till informationssnyltande på en gång än att strypa tillgången i efterhand har jag lärt mig den hårda vägen.

Sambo och otrohet

För mig har ordet sambo alltid betytt någon man bor med och vill bo med. Det har varit det centrala för mig. Jag gillar ordet sambo och använder det ibland, men jag märker att många andra läser in monogami i det. Det finns så många ord för att markera monogami om man vill göra det att vore märkligt om inte sambo också kunde få inkludera personer som bor ihop och tycker om varandra utan att vilja ha sexuellt monopol på varandra. Det finns mig veterligen inget annat bra ord för att beskriva boende med någon man tycker om men inte lever monogamt med. Rumskompis och inneboende har andra innebörder även om man givetvis kan tycka om sin rumskompis och inneboende med, det är nog till och med ett plus om man gör det.

Den jag bor med kan man säga om man vill det och det gör en del, men det blir krångligt i sociala sammanhang om man ska berätta någonting om den man bor med. ”Hen jag bor med…”. Jag vill inte göra det krångligare än nödvändigt och jag tycker att sambo är ett bra ord så jag tänker fortsätta använda det (parallellt med att tjata om att jag inte är monogam) tills någon kommer på något bättre ord. För mig som har växt upp med att heteromän som bor ihop och tycker om varandra kallar varandra sambo utan att försöka vara roliga är det självklart att samboende inte kräver monogami.

Ibland har jag legat med personer som har varit monogama på pappret utan att jag vetat om det, hur många kan jag omöjligen veta, och några gånger har jag vetat om det. I en del fall har jag vetat att personen har varit tillsammans med någon, men det finns personer som har förhållanden utan trohetskrav och jag tycker inte att det är min sak att reda ut vad andra har för regler inom ramen för sina relationer. Hur som helst förekommer det att personer som är monogama på pappret ljuger och säger att de är singlar. Jag har ”råkat ut” för att personer jag dragit hem för att ligga med tror att jag ljuger om att jag är singel när de inser att jag inte bor själv. En del blir oroliga och vill veta att vi kommer att kunna ligga ostört och andra börjar att förhöra mig om hur jag lever. Jag får förklara gång på gång att jag ser mig som singel och att det inte spelar någon roll om någon/några tittar förbi, men det märks att min förklaring inte alltid går hem. De brukar ändå ligga med mig, antagligen med en förhoppning om att ingen ska knacka på dörren när det händer.

Riktigt komplicerat kan det bli för personer som bor ihop med någon och är öppna med att de ligger med sin sambo och med andra. ”Ni får med andra ord vara otrogna mot varandra?” kan någon undra. Det borde vara ganska grundläggande att man kan ha en relation som inte är sexuellt exklusiv men för personer som har monogaminormen i ryggen kan det ibland vara svårt att ta till sig att det finns personer som får göra vad de vill med sina kroppar.

Töm och glöm!

Det vanliga är att monogama relationer tar slut och ersätts med ingenting, men det finns undantag. Det finns personer som öppnar upp relationen och en del fortsätter att ha sex med varandra som singlar.

Det finns en hel del praktiska detaljer, men en av de största utmaningarna måste vara att lägga korten på bordet och säga att man vill öppna upp sin relation. Svårt för att mononormen som genomsyrar vår syn på kärleksrelationer är tydlig med att man bara kan älska en person åt gången. Den man älskar är den enda man sex med, vill man ha sex med flera älskar man inte. De som vill ha sex med flera är till skillnad från personer som vill ha flera vänner inga ”relationsmaterial”. De ser inte allvarligt på relationer eftersom att de inte kan nöja sig med en person. Har man matats med den definitionen av kärlek är det klart att man kan känna tvivel om ens partner plötsligt också vill dela sitt liv med någon annan.

Jag kan anpassa mig inom rimlighetens gränser om någon har önskemål för hur vår relation kan förändras/förbättras om det står mellan det och relationens upplösning.

Om det står mellan att dumpa och gå vidare och att flagga för att man skulle kunna öppna upp den redan etablerade relationen skulle de flesta ge dig rådet att dumpa. Med risk för krångel och att personen blir sårad och läser in att den inte är omtyckt är längre är det bättre att göra slut med honom eller henne. Är inte det ett märkligt resonemang?