Pensionärer ställs mot invandrare och ses som en kostnad

Ålderdom är inte längre ett sällsynt fenomen som det var förr i tiden, när gamla människor ansågs bidra med värdefull kunskap. Orden är den italienske teoretikern och aktivisten Franco Berardis.

Gamla människor är inte längre ett sällsynt fenomen bland befolkningen, men de är ett sällsynt fenomen i många ickegamlas liv. Det slår mig med jämna mellanrum hur tråkigt det är att jag inte har fler gamla människor i mitt liv som är vid liv.

Antingen känner man äldre människor för att man är äldre själv, arbetar inom vården eller för att man har äldre släktingar. Det går att känna äldre av andra skäl också, men det är nog de vanligaste om man räknar vårdtagare och släktingar till personer man känner.

Om det inte vore för delar av föreningslivet vet jag inte om jag skulle känna några äldre. Ålderdom är inte längre ett sällsynt fenomen, men äldre är sällsynta i en rad sammanhang trots att det här åldersseparatistiska samhället laborerar med åldersgränser nedåt och inte uppåt.

Mötesplatser där personer av olika åldrar kan råka ut för varandra är en bristvara. När man förlorar äldre släktingar förlorar man ibland också sin enda kontakt med den generationen.

Att äldre inte längre är sällsynta lär ha bidragit til att en del ser dem som kostnader snarare än människor fulla av värdefull kunskap. Sverigedemokraterna ska vara ett parti för äldre, äldre svenskar. När Sverigedemokrater ställer pensionärer mot invandrare, en grupp som ses som en kostnad i de egna leden, förstärker de bilden av pensionärer som kostnader. Den sverigedemokratiska frågeställningen blir följaktligen vilken kostnad ”vi” är beredda att bära. Kostnaden för pensionärerna eller kostnaden för invandrarna? För en sverigedemokrat är svaret givet.

Sverigedemokraterna ställer invandrare mot pensionärer trots att det går alldeles utmärkt att vara invandrare och pensionär och trots att det inte finns någon sådan konflikt. Det är inte invandringsbroms eller pensionsbroms. Det är inte en skräckslagen äldre svensk kvinna med rullator mot en grupp burkaklädda kvinnor med barnvagnar.

Konflikten mellan invandrare och pensionärer är lika skapad som konflikten mellan invandring och kvinnors eller HBTQ-personers rättigheter. Pensionärer utnyttjas för Sverigedemokraternas rasistiska syften likt kvinnor och HBTQ-personer. Pensionärer får veta att om de har det dåligt beror det på att andra har det bra. Andra som inte borde ha det dåligt i och för sig, men heller inte ha det bra i Sverige på svenska pensionärers bekostnad.

Det finns säkert sverigedemokrater som är genuint engagerade i äldrefrågor, sådana som inte använder äldre för att underblåsa rasism. De borde reagera när det framställs som att pensionärers och invandrares intressen konflikterar med varandra. Det är bara ett cyniskt sätt att utnyttja en del äldres upplevelse av att andra inga bryr sig om dem. Det somliga kallar åldersrasism används som en förevändning för att underblåsa det vi vanligen omnämner som rasism.

Att pensionärer ställs mot invandrare är olyckligt på flera nivåer. Pensionärer och invandrare får sägas ha gemensamt att andras engagemang för ”deras” frågor står och faller med om andra kan identifiera sig med dem eller inte. Pensionärer är inte bara något en del är, det är också något som de allra flesta blir numer, men trots det är det få som engagerar sig i äldrefrågor innan de personligen blir berörda av dem på ålderns höst.

Medan en del sverigedemokrater beklagar sig över att andra inte bryr sig om äldre beklagar sig andra över att de och många med dem bara bryr sig om personer som de definierar som svenska.

Att inte fler bryr sig om äldres och invandrares möjligheter att forma sina liv har flera orsaker, men en ganska given är bristen på inkluderande mötesplatser. Det finns människor som bara rör sig inom sina vita bostadsområden och har sociala relationer med jämnåriga. Inte undra på att det finns både rasism och åldersrasism. Den som hört talas om förtryckssamverkan borde fråga sig hur pensionärer med invandrarbakgrund har det.

Läs gärna Afram Yakoub, Assyriska Riksförbundet i Sveriges ordförande, om hur SD utnyttjar kristna för hets mot islam.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *