Blockpolitisk förutsägbarhet

I Sundsvall finns ingen politisk förutsägbarhet skriver Anders Rönmark i en ledare i Sundsvalls Tidning. Så länge några partier ”hoppar mellan blocken” som bland annat Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har gjort i Sundsvall och på riksnivå finns ingen sådan menar han. ”Det är svårt att veta vem som egentligen styr Sundsvall för tillfället. Vi vet vilka partier som innehar ordförandeposterna i kommunstyrelsen och nämnderna, men vi kan inte säga säkert vilka partier som får jubla efter en omröstning i fullmäktige. Det är, som Lars Persson konstaterar i intervjun, något av ett lotteri.”

Många har från vänsterhåll kritiserat Miljöpartiet för att man inte vet var man har partiet på riksnivå, men det kanske enda som gör blockpolitiken aningen levande är när den inte fungerar som blocken vill.

Politisk förutsägbarhet måste inte vara en fråga om lotteri. Om partierna deklarerar att det kommer att vara lojala mot sina värderingar och verkligen menar det finns de facto den politiska förutsägbarhet som väljarna efterfrågar. Problemet är att partierna inte är särskilt värderingsorienterade alls och att varken väljarna eller de själva kan placera sig på någon ideologisk karta.

Det är symptomatiskt för vår tid att politiskt förutsägbarhet och blockpolitisk lojalitiet ses som detsamma. Det fanns partidebatter innan partier presenterade regeringsalternativ  och det fanns rimligen också politisk förutsägbarhet innan blockpolitiken.

This entry was posted in Politik, Sex. Bookmark the permalink.

One Response to Blockpolitisk förutsägbarhet

  1. Josef Boberg says:

    Den svenska modellens samhälle har sina brister. 😥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *