Motion till RFSU:s kongress om porr, Island och censur

RFSU håller kongress vartannat år. Kommande kongress äger rum i Gävle den 17-19 maj. Det blir min fjärde RFSU-kongress. Det hade varit min sjätte om jag inte hade missat den senaste i Visby för att jag inte kunde ordna med sovplats då.

En av mina sexualpolitiska förebilder Ulf B Andersson har skrivit en politisk motion (det är alltid trevligt med politiska motioner) som kongressen ska ta ställning till och som undertecknad kan skriva under på.

th

Motionen:

RFSU:s inställning till pornografi har skiftat under årens lopp. I det idéprogram som antogs år 2008 slås dock följande fast:

”Så länge människan har varit en kulturell varelse, har hon i text och bild beskrivit sexuella handlingar. Det är en del av vår sexuella frihet att välja hur och om vi vill uppleva sexuella skildringar i text och bild.”

RFSU tar avstånd från barnpornografi och ”den pornografi där medverkan sker under tvång eller där de inblandade på något annat sätt far illa” och vill ha diskussion kring pornografi och RFSU anser att det ökade utbudet av porr på internet har både för- och nackdelar. I idéprogrammet står det så här:

”I och med att internet blir ett allt viktigare forum för pornografin ökar mångfalden. Det blir lättare att både marknadsföra och hitta mer varierad pornografi. Det finns en större variation i kroppsideal, åldersförhållanden och könsroller än vad som tidigare funnits i pornografin i videobutiken. Detta är en huvudsakligen positiv utveckling. Baksidan av teknikutvecklingen är att det är lättare att anonymt sprida pornografi som har tillkommit på ett olagligt sätt där människor tar skada.”

Att försvara friheten på internet har blivit något som Sveriges regering ofta talar om inte minst i samband med den Arabiska våren. Enigheten brukar vara stor när det gäller censur i repressiva regimer med stark internetövervakning och fördömandena blir skarpa om Kina, Iran, Saudiarabien, Egypten, Tunisien, Ryssland eller Ukraina genomför eller planerar censur av politisk-moraliska skäl av något som har med sexualitet att göra.

Tidskriften Ottar har också på ett förtjänstfullt sätt tagit upp (”Nät utan naket” i nummer 4/2010) de stora privata aktörernas sexual- och nakenfobi i de tjänster som bland annat Facebook, MySpace, Youtube och Apple tillhandahåller och som gör att till exempel Nationella Hivrådets kampanj i maj 2010 plockades bort från Youtube efter bara några timmar.

Nu är Island det första demokratiska land i Europa som är på väg att införa censur mot pornografi på internet. Internetfilter av den typ som används i Folkrepubliken Kina ska användas för att förhindra internetpornografin. Island har redan tidigare lagar där offentliggörande, import och distribution av pornografi kan ge upp till sex månaders fängelse. Inrikesminister Ögmundur Jónasson vill nu uppdatera lagen så att även internet omfattas.

Halla Gunnarsdottir, rådgivare till inrikesministern, sade den 13 februari 2013 enligt Daily Telegraph att ”Om vi kan sända en man till månen så ska det väl vara möjligt att komma åt porren på internet”. Förslaget om censur har brett stöd i Island och motiveras med att de kvinnor som medverkar i pornografi skadas och får sina medborgerliga rättigheter kränkta och att barn och ungdomar tar skada, rapporterar Daily Telegraph.

De isländska planerna på internetcensur får stöd även i Sverige. Den inflytelserika bloggaren Malin Wollin (Fotbollsfrun) skriver 8 februari under rubriken ”Låt Island visa vägen för oss” att ”det låter för bra för att vara sant”. I Aftonbladet/Wendela den 7 februari förklarar Stephanie Thögersen projektledare på Sveriges Kvinnolobby att ”Island är ett föredöme och Sverige borde följa efter”:

– Det känns lite nittiotal att hänvisa till yttrandefrihet på nätet när vi idag vet hur människor systematiskt kränks och hur rasism och sexism florerar på nätet.

Stephanie Thögersen förklarar att hon vill införa en lag som förbjuder spridning av pornografi på nätet och att det har skett en ”pornofiering” av samhället, att pornografin smyger sig in överallt i kulturen:

”Titta på vilken musikvideo, tv-serie eller film som helst så kan du se hur gränserna har flyttats fram”. Hon konstaterar också att ”snart är väl anusblekning lika vanligt som tandblekning”.

Diskussionerna i Island om att censurera internet för att stoppa sexuella skildringar väcker uppenbarligen förhoppningar i Sverige att internet ska kunna censureras även här. Internet har – liksom verkligheten – många sidor; näthat, rasism, allmän idioti, hot till och från höger och vänster och religiös fantatism och religionshat. Här finns också sexuella skildringar för och av olika läggningar, identiteter och så vidare. Många är dåliga, andra direkt osmakliga. En del upphetsande för vissa, avtändande för andra.

En censur, liksom förbud, slår dock mot allt, i detta fall alla sexuella skildringar vars syfte är att väcka upphetsning, det vill säga pornografi – det må sedan vara statsunderstödd feministisk porr som Dirty Diaries eller industriframställd kalifornisk porr med Puma Swede.

Begränsningarna av sex och naket från Facebook, Apple och Youtube har kunnat genomföras utan större protester. Nu när ett av våra nordiska grannländer vill införa internetcensur tror jag det är dags att vara vaksam.

Jag föreslår därför att

RFSU:s kongress uttalar att förbundsstyrelsen och förbundskansliet får i uppdrag att under kommande kongressperiod följa utvecklingen när det gäller censurförslag på det sexuella området och att i enlighet med andemeningen i idéprogrammets skrivningar om pornografi agera, protestera och ägna sig åt lobbyarbete när det är befogat.

Ulf B Andersson
Medlem i RFSU Stockholm

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *