Det finns inga sena sexdebuter!

Närmare var tredje 15-åring har haft samlag, skriver Upsala Nya Tidning. Det framgår inte hur många 15-åringar som deltagit i sexuella handlingar. Sex med personer under 15 år klassas sedan 2005 som våldtäkt mot barn. Bland dessa 15-åringar finns med andra ord ett okänt antal personer som betraktas som våldtäktsoffer på grund av sin ålder då deras sexuella erfarenheter formades.

Det finns inga sexuella läggningar som garanterar sex med andra även om pedofilhysterin ibland kan få en att tro det. Det finns vuxna som saknar sexuell erfarenhet och det finns de som knullat några eller flera gånger, men som inte tycker att det motsvarar i närheten av hur mycket sex de vill ha. Att det finns vuxna som vill vara mer sexuellt aktiva är det få som förnekar, men av någon anledning föds sällan tanken att det givetvis också finns unga som vill vara det.

Istället för att enbart titta på statistik kring första gången hade det varit intressant att komplettera den med undersökningar om när unga vill ha sex. Det finns förstås unga som vill ligga, men som inte gör det av olika anledningar. Om dessa personer talar vi sällan. Vuxenvärlden är antagligen för upptagen med att utgå från att 35-åringen som vill ligga med 16-åringar naturligtvis kan välja och vraka bland dessa som om de vore smörgåsbord. Men i själva verket har han (det är alltid en han) kanske svårt att få till det ens med jämnåriga om han skulle ha några sådana önskningar.

Det hade varit intressant att se vid vilken ålder unga hade sexdebuterat om de som ville ha sex hade någon/några att ha det med. Det vore också intressant med studier om  nuvarande lagstiftning som klassar sex med personer under femton år som våldtäkt mot barn försvårar för unga som vill ha sex och redovisa eventuella konsekvenser av det.

Det har gjorts åtskilliga studier om när unga får till det första gången och med tiden har man ifrågasatt om samlag verkligen borde vara avgörande. I de sexualdebutsstudier där sex erkänns som mer än samlag brukar man vanligen låta de svarande definiera sex på egen hand. Samtidigt bör man poängtera att synen på vad sex är inte har uppstått ur ett vakuum, vi är alla i någon mån färgade av hur andra ser på saker och ting och än i dag frodas tanken att riktigt heterosexuellt sex fordrar vaginal penetration.

Flera av de 15-åringar som uppgett att de inte har haft sex torde ha deltagit i sexuella handlingar som de inte klassat som sex. Om man räknar in andra sexuella handlingar som är mindre förknippade med risker än säg heterosexuella samlag som avslutas med att mannen ejakulerar i kvinnans underliv påverkar det resultatet. Med tanke på hur mycket man officiellt oroar sig för ungas sexuella risktagande vore det högtid att säkrare sex fick sin välförtjänta ”riktig sex”-status även om jag förstås inte missunnar unga människor penetration.

Studierna om när unga ligger första gången blir vanligen underlag för artiklar om ungas sexliv vilka tenderar att fixera sig vid sexualitetens faror och risker istället för de där lustfyllda anledningarna som får människor, unga som gamla, att ha sex. På samma sätt som det skapar rubriker att endast var femte 15-åring planerar att dricka sig berusad på valborg skapar det rubriker att endast var tredje 15-åring haft samlag.

Senast kunde vi läsa att ”tidig sexdebut är kopplat till risk”. Sexdebut är i sammanhanget synonymt med samlag och tidig synonymt med erfarenhet av samlag som 15-åring. Bland de som legat är det fler som dricker och har provat narkotika (exempel på riskbeteenden enligt studien som publicerats i Scandinavian Journal of Caring Sciences) än bland de som inte legat, fick vi reda på. Det är förstås gårdagens nyheter att (unga) personer som dricker alkohol (berusning är inte ett måste) är mer sannolika att hamna i sociala miljöer där sex finns på kartan. Det intressanta är att man lägger fram det på ett sådant sätt att sex kan läsas som likställt med riskbeteende. Att de unga som har sex har det av ”fel” skäl. Det påminner om hur man problematiserar unga med självskadebeteendens sexliv. Man drar slutsatsen att eftersom att de mår dåligt och skadar sig själva måste även deras sexliv vara uttryck för deras mående i övrigt. Detta trots att rakblad och sex knappast är intimt förknippade. För att inte tala om hur dåligt man skulle kunna må om man på grund av sitt mående nekades sex eller – det kan räcka – fick hela sitt sexliv och sin sexuella identitet ifrågasatt.

Att flera riskbeteenden och problem är vanligare bland tonåringar som haft samlag innebär förstås inte att den tidiga samlagsdebuten är orsak till problemen eller att alla tonåringar med tidig samlagsdebut har ett riskbeteende – Marlene Makenzius

Att man använder alkoholen som en förevändning för att problematisera ungas sexliv eller vice versa är heller ingenting nytt. Delar av nykterhetsrörelsen pekar gärna på ett samband mellan ungdomars alkoholdrickande och sexuella aktivitet just för att det går hem hos de vuxna som varken vill att deras telningar ska dricka eller knulla.

Dagens Media, Närkes Allehanda, Johannes Forssberg, Marcus Fridholm.

Hur ser rapporteringen ut kring de unga som inte ligger då? Där skulle jag säga att fokuset hamnar mer på att bekräfta att de är okej och rentav mogna för att de avstår (märk väl) sex. Många gånger när vi läser om unga som sexdebuterar efter sin 15- eller 16-årsdag rapporteras det att de väntar med sex till skillnad från de som är tidiga med sin sexualdebut. Om du inte ligger innan 19 år för att du inte hittar någon som vill ligga med dig eller av olika skäl inte hamnar i situationer där sex är möjligt väntar du lika mycket med sex som den ofrivilligt arbetslöse går och väntar på arbetstillfällen.

Väntan indikerar ett av vuxenvärlden applåderat val som kanske inte alls är ett val. Vidare lär det finnas ett antal ungas människor där ute som gavs chansen att ligga vid något tillfälle, men erinrade sig den där vuxna rösten som kan bedyra att det aldrig för sent att säga nej och lät den fälla avgörandet. Man ska som bekant inte bara finna sig vid att man är kåt utan också analysera om man är det av rätt skäl. Åtminstone om man är ung. Det ska kännas rätt, men hur vet man han hur det känns om man aldrig haft sex? Man lägger ett stort ansvar och skuldkaptial på ungas axlar, men det tycks man inte ens vara medveten om eller så slår man aktivt bort sådana moraliskt besvärande omständigheter.

Unga tonåringar förväntas  identifiera känslor som kan vara lika tvetydiga som huruvida man träffat den rätte eller ej. Känslor som annars körs över, som när 13-åringen sitter vid matbordet och matvägrar för att det inte känns rätt att sätta i sig leverstuvningen eller vilka läckerheter det än må vara som serveras.

Flera av de som oroade sig för att de skulle komma att ha sex av ”fel” skäl och därför tackade nej när tillfälle erbjöds lär ångra sitt nej senare för nästa liggerbjudande kan dröja. Ibland veckor, ibland år. Om detta pratar vi också sällan om eller om att en del är benägna att ångra icke-händelser.

Om man är tidig om har haft samlag som 15-åring borde man rimligen vara sen om man inte har gjort det som 18-åring eller så, men tidningarna rapporterar av någon anledning inte om de sena sexdebutanterna. Ordet ”sen” kan ge vissa negativa konnotationer kanske man tänker, men då kan jag berätta att det också gäller ordet ”tidig” när det används i ett samhälle som ser tidig sexdebut och ung utlevd sexualitet överlag som synonymt med någonting negativt. Om vi ska vara ärliga är sex i 14-årsåldern knappast tidigt om man ser till de åldrar då personer som får liggerbjudanden börjar ha sex. Mens i 12-årsåldern är heller inte tidigt även om man skulle måste kalla det tidigt om man tillämpade samma logik. Tidig är subjektivt. Om du vill ha sex när du är 12 år och det inte blir av förrän två år senare innebär det uppåt två års längtan. Den 14-åringen kommer nog känna sig mer sen än tidig, men ur det vuxna perspektivet, det som räknas, finns inga sena sexdebuter.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

6 reaktioner på ”Det finns inga sena sexdebuter!”

 1. Alltså det största problemet som jag ser det är att man inte tagit hänsyn till biologin när man gjort den här undersökningen. För det är ett faktum att när hormonerna börjar spira så förändras vårt riskbeteende. Unga vuxna är de överlag som tar mest risker oavsett vad det gäller för något.
  Jag har inte läst undersökningen i detalj men jag tror snarare det kan vara så att de som har sex tidigt har kommit in i puperteten tidigare och därmed förändrat sitt riskbeteende. Man måste ta hänsyn till det och inte bara säga att en tidig sexdebut är skadlig.
  Blir så trött på alla forskare som till alla medel ska bevisa sina tser och gör något lätt så komplicerat.

 2. Här är en sammanfattning av artikeln som omnämns i Uppsala Nya Tidning:

  Early onset of sexual intercourse is an indicator for hazardous lifestyle and problematic life situation (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22462801)

  Background:  In public health efforts, knowledge about risk-groups is important for creating societal conditions to ensure good health on equal terms.

  Aim:  To investigate differences in lifestyle and perceived health among 15-year-old teenagers with experience of sexual intercourse (self-defined) and same-aged teenagers without experience of sexual intercourse.

  Methods:  A two-cluster questionnaire study among 15-year-old Swedish students (n = 2170) in 2009/10. Chi-squared test was used to identify differences between three groups: teenagers who had not had sexual intercourse; teenagers who had had sexual intercourse at age of 14 or younger; and teenagers who had had intercourse at an age of 15.

  Results:  Thirty-two per cent (n = 334) of girls and 31% (n = 324) of boys had had sexual intercourse. Teenagers with experience of sexual intercourse at 15 years or younger used more tobacco, alcohol and illicit drugs than same-aged teenagers without intercourse experience did. Furthermore, teenagers with experience of intercourse, especially those with a debut at 14 year or younger, had less positive school experiences, more involvement in injuries and physical violence, were less (girls) and more (boys) physically active, and perceived a poorer health than teenagers without intercourse experience.

  Conclusion:  Sexual intercourse at the age of 15 or younger is an indicator for a hazardous lifestyle and problematic life situation.

 3. Ber om ursäkt för en sen kommentar, men råkade av en tillfällighet surfa in på denna blogg och läsa detta välskrivna och intressanta inlägg. Brinner av nyfikenhet, om studierna tagit hänsyn till regionala skillnader inom Sverige, är det någon som vet?
  Skulle nämligen inte bli förvånad, om det finns dramatiska skillnader där mellan t.ex. det svenska Bibelbältet där frikyrkans moralpredikningar varit starka, och Skåne där frikyrkotraditionerna är närmast obefintliga.
  Likaså är jag väldigt nyfiken på, om det finns några jämförelsebara studier om t.ex. vårt grannland Danmark? Vi ser ju en ständig kulturkrock nu mellan Sveriges puritanska arv och Danmark liksom resten av Europa när Öresundsregionen integreras och Sverige europeiseras, och den s.k. ”nypuritanska” trenden i svensk politik som skiljer sig markant från t.ex. 70-talets sexliberalism tror jag till stor del är en konservativ reaktion mot detta.
  Kom ihåg: grundbulten för Sveriges demokrati är ju tre rörelser: arbetar-, nykterhets- och frikyrkorörelsen. Detta har gjort Sverige till en tämligen främmande fågel i Europasammanhang, där man har mer gemensamt med Nordamerika än resten av Europa i frågor som t.ex. sex, pornografi, prostitution, rökning, alkohol, droger etc. Bl.a. har den danske historikern Sidsel Eriksen skrivit mycket om detta.
  Eftersom jag själv är uppvuxen i Öresundsregionen (Helsingborg) är åtminstone mitt personliga intryck, att beteendet och ”skuldkaptial på ungas axlar” är helt annorlunda i norra Sverige jämfört med där jag bor?

 4. ”Bland dessa 15-åringar finns med andra ord ett okänt antal personer som betraktas som våldtäktsoffer på grund av sin ålder då deras sexuella erfarenheter formades.”

  Hur lyckas du dra den slutsatsen? Om två 14-åringar har samlag är det ingen våldtäkt och således är ingen av dem våldtäktsoffer. Sen finns det såklart en del i <15 som blivit av med oskulden med äldre, men inte om man tittar på en del domar kring folk i gränslandet runt 15 döms den äldre inte alltid till våldtäkt utan till mindre grova rubriceringar. Din poäng är såklart intressant eftersom många av de som kanske blir av med oskulden när de är 14,5 med en 16-åring aldrig skulle få för sig att se på sig själva som våldtäktsoffer, vilket samhället och lagen gör.

  Ett intressant inlägg!

 5. Om slutsatsen. Jag antar att ett antal av de som låg innan 15 gjorde det med personer som var äldre, således våldtäktsoffer enligt gällande lagstiftning.

  Några 14-åringar lär förstås ha legat med 14-åringar, men åldersskillnad är inte ovanligt. Normen är att mannen ska vara äldre vid heterosexuella (sexuella) relationer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *