Filma snuten!

Läs Stefan Wahlberg om misshandeln som försvann. Flera poliser, trettiofyra för att vara exakt, fanns på plats när en man fick sin käke slagen ur led av en polis, men polisens kollegor förnekar att de sett misshandeln. Har man inte sett någonting borde man inte uttala sig tvärsäkert om vad som har hänt eller inte hänt, men dessa trettiofyra poliser som ingenting ska ha sett enligt egen utsago är övertygade om den polis som åtalades för misshandeln är oskyldig.

Det är bra att Wahlberg tar upp detta fall. Frågan är hur många av dessa fall som aldrig uppmärksammas och blir allmänt kända.

Man omhändertar nyktra och salongsberusade för fylleri, man ”glömmer” att rapportera ingripanden som senare visar sig vara omotiverade eller rent utav bortom polisens befogenheter när granskas. Det förekommer – i hur stor utsträckning går inte att säga – att poliser raderar dokumentation av polisära ingripanden som kan användas emot dem. Sådant agerande hör inte hemma i en demokratisk rättsstat. Det får mig snarare att tänka på diktaturers ”rättsskipning”. Israeliska militärer som bordar en hjälpkonvoj på internationellt vatten och dödar nio aktivister är också en rimlig association i sammanhanget. Militärerna såg nämligen till att omintetgöra den dokumentation som de kom åt och som hade kunnat användas emot dem.

Det är andra gången på kort tid vi kan läsa om poliser som gått till angrepp mot en privatperson som dokumenterat hur polistjänstemän behandlat medborgare, i detta fall ett våldsamt ingripande mot en 16-årig man. Det är svårt att inte tänka att polistjänstemän som gör sig skyldiga till dylikt beteende vill signalera till oss alla att det kan få kännbara konsekvenser att rapportera om våldsmonopolets maktmissbruk. Man vill statuera exempel helt enkelt. Tidigare, innan var och varannan hade mobiltelefoner med kameror, lär det ha varit ännu enklare för polisen att komma undan med ett bedrägligt beteende. Effektivare, för att tala polisspråk. Det är fortfarande enkelt, men förhoppningsvis blir det ohållbart i förlängningen om alla som har möjlighet att dokumentera hur oordningsvakter eller poliser behandlar hemlösa (1, 2, 3, 4), unga, berusade och människor i allmänhet tar sitt ansvar och gör det. Om fler gör det blir det svårare för de poliser som uppenbarligen är medvetna om att de har någonting att dölja att beslagta och förstöra sådan dokumentation.  Filma snuten!

Läs: Kvinna blev våldtagen av vakt i cellen.

Läs: Diabetessjuk dog i fyllecell – nu åtalas två poliser.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

This entry was posted in Politik. Bookmark the permalink.

One Response to Filma snuten!

  1. David N. says:

    Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *