Krogar utan könsdiskriminering går an, men inte krogar utan åldersdiskriminering?

Olika åldersgränser för kvinnor och män på krogen är könsdiskrimineringen. 1 juli 2005 trädde förbjudet i kraft, men diskrimineringen har inte upphört. De officiella åldersgränserna har på flera krogar – det hör till sakens natur att det inte går att uppskatta hur många – ersatts med inofficiella åldersgränser. En grupp som har erfarenhet av detta är 18-åriga män som nekats inträde på krogar som välkomnat jämnåriga kvinnor.

18-åriga män är inte de enda som diskrimineras i krogmiljöer. Det är ett välkänt, men inte väldokumenterat, faktum att krögare och anlitade krogvakter diskriminerar personer på grund av kön, ålder, att de anses ha ”utländska utseenden” eller en kombination av dessa skäl. Diskrimineringen anses så omfattande att många givit upp hoppet om diskrimineringsfria krogmiljöer utan att de ens har gjort en ansats för att få den att upphöra.

Det är ingen mening att lagstifta mot diskriminering, det gör inte att den upphör, resonerar vissa. Det stämmer att lagstiftning inte får de lagbrott den kriminaliserar att sluta existera, om något missat det.

Att människor vant sig vid diskriminering och tar den för given är ett större bekymmer än att den existerar för det gör människor handlingsförlamade. Allting handlar heller inte om lagstiftning även om den kan vara användbar.

Om du ser att någon diskrimineras i krogkön – våga säga ifrån, fråga vad krögaren eller krogvakten heter, berätta att du kommer att höra av dig till media, sluta besöka krogen om du har åldern inne, besök inte krogen när du har åldern inne, uppmärksamma saken och se gärna till att föreviga det om det går. Finns ingen dokumentation är det svårt att kräva sina lagskyddade rättigheter.

När jag var på en föreläsning om diskriminering i bland annat krogmiljö berättade föreläsaren som arbetade under Diskrimineringsombudsmannen att det är nästintill omöjligt att få rätt i ett diskrimineringsfall om man druckit alkohol i samband med att man blev diskriminerad. Som om personer som druckit alkohol vore immuna mot diskriminering.

Personer som förekommer i sammanhang där alkohol ingår har rättigheter. De ska inte nekas sina rättigheter för att de druckit alkohol i en miljö där alkoholdrickande är påbjudet och förväntat. Anser man att bevisläget är svårare i miljöer där alkohol förekommer måste lagstiftningen anpassas efter det. Det är inte hållbart att stifta lagar mot diskriminering i krogmiljöer, men sedan i praktiken släppa in människor i en miljö där de inte längre kan åberopa sina rättigheter för att de druckit.

Det ska sägas att alkohol både är en förevändning för att lägga ner anmälningar om diskriminering, men också för att diskriminera människor. Ibland har de som blir diskriminerade i krogkön inte ens druckit alkohol, men det hindrar inte den krogvakt som fått order om att inte släppa in människor med någon gemensam nämnare att påstå att de har druckit för mycket. Det finns förstås också krogvakter som på eget bevåg nekar vissa sorters människor inträde eller låter dem stå ute och frysa tills de inte längre klarar av att köa i hopp om att bli insläppta.

När jag var i den tidigare kolonialmakten Belgien i december frågade någon i mitt sällskap en hotellreceptionist om förslag på trevliga krogar. Receptionisten tog fram en karta och började teckna röda kryss på den då några män som hade varit på sina rum anslöt sig till vårt sällskap. Receptionisten förstod att de skulle följa med oss ut och förklarade att det skulle bli svårt för oss att gå ut tillsammans. Detta med anledning av att männen såg ut att ha ”utländsk härkomst”. Ni kommer att bli insläppta, men inte ni, förklarade receptionisten.

Svenskar med någon verklighetskontakt är lika medvetna som den belgiske receptionisten var om att denna sorts diskriminering förekommer. Att oegentligheter förekommer och är välkända har dock aldrig varit en garanti för att de kritiseras och blir ohållbara att upprätthålla för de ansvariga med gott anseende i behåll.

Det räcker inte att kunna hänvisa till en lag mot diskriminering när det finns personer som gör allt de kan för att kringgå den och alla andra bara ser på. Det räcker inte när det finns personer som kan leva med att andra diskrimineras. För de flesta vuxna svenskar är det inget problem att 18-åringar nekas inträder på vissa krogar eller att personer med ”utländska drag” blir nekade inträde då deras umgängeskrets framförallt består av vita jämnåriga som kommer in överallt. Att krogvakter inte välkomnar svarta är inget bekymmer för mig som är vit, kan man tänka, men det är ingenting man säger om man inte vill bli hudflängd.

Frågar du personer som fyllt 20 år tycker de som regel att det är utmärkt med 20-årsgränser på krogen, de kanske inte just då gillar 23- eller 25-årsgränserna, men de erkänner gärna att de kommer att se poängen med dem när de fyllt 23 respektive 25 år.

”Jag tycker att en 20-årsgräns skulle räcka. 23 och 25 är för högt. Sedan är det klart att när jag själv var 18 så var det ju tråkigt, men nu tycker jag annorlunda” säger Sofia Eriksson, 23 år, till Dagens Nyheter. Det vore intressant att ringa Sofia Eriksson, 25 år, och fråga henne vad hon anser om 25-årsgränser på krogen.

Cecilia Hilton, 28 år, kommenterar också Stockholmskrogarnas åldersgränser: ”Jag tycker att det fungerar bra eftersom jag är 28. Det är inte så kul att gå ut och festa med folk som är 18 då, de är inte på samma nivå som en själv. De festar för superfyllan medan man själv festar för att umgås”. Är det över huvud taget intressant vad de som nekas inträde tycker eller räcker det att de som är på en annan nivå tycker till?

Denise Edlund, 21 år, från Täby är positiv till de högre åldersgränserna. ”Jag vill inte hänga där det finns 18-åringr. Samtidigt tycker jag inte att de ska ha så löshållna regler. Det borde vara till exempel 20 överallt. Men så klart ska det finnas 18-årsställen också. När man går ut ska man kunna välja sin åldergrupp” säger hon enligt Dagens Nyheter och jag kan inte låta bli att undra om hon blivit felciterad. Det hade varit intressant att fråga Denise Edlund, 18 år, vad hon hade ansett om 20-årsgräns överallt, eller varför inte Denise Edlund 16 år?

David Knutsson, 23 år, är också positiv till åldersgränser som exkluderar 18-åringar. ”Jag skulle inte vilja ha 18 på alla krogar. Man mognar i olika stadier. Jag går hellre på ställen med högre åldersgräns för att jag vill umgås med äldre besökare. Hade det blivit 18-årsgräns på alla krogar så hade jag nog gått ut mindre” uppger han. Vore det verkligen en förlust om Knutsson gick ut mindre, kan man fråga sig.

Personligen vill jag inte gå på krogar som släpper in svarta eftersom att de är på en annan nivå än jag. Alla vet att svarta inte kan dricka med måtta. Du missar inte om en person är svart. Det finns en anledning till att det är så enkelt att diskriminera dem som jag brukar säga. Nej, så skulle extremt få uttala sig om svarta, men om unga personer går det tydligen alldeles utmärkt. Dagens Nyheter läses av många, men det är enkelt att hitta personer som kan uttala sig nedvärderande om yngre.

Om unga människor vore på en annan nivå hade man inte behövt legitimera dem, det hade synts på långa vägar, tänker jag mig, men påståenden om att 18-åringar skiljer sig markant från 20-åringar eller 23-åringar är bara en social konstruktion. Att haka upp sig vid ålder i en alkoholhaltig miljö är särskilt anmärkningsvärt då alkoholen suddar ut normer och människor tenderar att bli som jämnåriga efter några glas rött. Jag nöjer mig med att konstatera att ”nyvuxna” inte sällan vill hävda sig på några år yngre personers bekostnad (Hallå, de är som en annan ras!). Ska staten godta dessa skäl, vilka de än må vara, när vi knappast skulle tillmäta människor som inte ville riskera att hamna på en krog med svarta någon respekt?

Ålder är förresten en diskrimineringsgrund enligt Diskrimineringsombudsmannen sedan några år tillbaka, får man inte ha könsdiskriminerande åldergränser borde man rimligen inte få ha åldersdiskriminerande åldersgränser.

Läs också Erik Ullenhg (FP): Låt krogarna fortsätta ha egna åldersgränser.

5 reaktioner på ”Krogar utan könsdiskriminering går an, men inte krogar utan åldersdiskriminering?”

 1. För mig som liberal är det väldigt enkelt: Du har rätt att sätta vilka kriterier som helst för att människor ska få komma in på din krog – och jag har rätt att tycka vad jag vill om detta och att protestera mot det eller bojkotta din krog.

  Man får göra vad man vill, med sig själv och sin egendom, så länge man inte skadar andra. Att man inte blir insläppt på krogen orsakar varken benbrott, blåmärken eller tidig död. Möjligtvis blir några upprörda.

  En krog är inte en offentlig inrättning – den är privat egendom. Diskrimineringslagar hör inte hemma i den privata sektorn, annat än undantagsvis. Staten har ingenting att göra med vem jag släpper in i mitt hem, mitt fritidshus, min klubb eller min krog.

 2. Nej, du har inte rätt att sätta vilka regler du vill för din verksamhet i dag. Nej, man får inte göra vad man vill med sig själv eller med sin egendom i dag.

  Krogar ska få ha vilka regler de vill när det handlar om att unga människor inte ska få delta på lika villkor som vuxna, och för att motivera detta hänvisar du till liberala ideal. Medan unga förhindras att göra olika saker fortsätter allting att vara som vanligt på andra områden, ingen får bestämma just någonting över sin egen verksamhet, men att man kan förhindra unga att göra vad de vill med sina kroppar inger uppenbarligen vissa vuxna liberaler ett visst mått av frihetskänsla.

  Kom tillbaka när du vill låta krögare sälja alkohol till vilka de vill. Den dagen är frivilliga åldersgränser INGET problem alls i min bok.

 3. Johanna: ”Nej, du har inte rätt att sätta vilka regler du vill för din verksamhet i dag. Nej, man får inte göra vad man vill med sig själv eller med sin egendom i dag.”

  Nej, men det borde man få. Om någon, exempelvis, vill starta en nazistkrog och sitta där med sina blonda meningsfränder, så är jag bara tacksam för att jag slipper vara med.

  Visst kan man se en motsägelse i mycket av lagstiftningen. Exempelvis är det olagligt att förolämpa eller hota vissa folkgrupper, men inte andra. Likaså är det tillåtet att diskriminera vissa grupper, men inte andra. Men det träffar bara de som förespråkar den sortens lagstiftning.

  Att hindra ungdomar från att komma in på krogen är för övrigt inte att hindra dem från att använda sina kroppar som de vill, utan att hindra dem från att använda andras egendom som de vill. Jag har lite svårt att följa ditt resonemang på slutet.

 4. Om vi tillåter oss att vara utopiska borde krögare få sälja alkohol till personer under 18 år, men det är knappt någon utopisk liberal som hävdar krögares rätt att göra vad den vill med sin egendom i det fallet. Så länge det förhåller sig så tar jag uttalanden om att krögare borde få sätta egna regler med en nypa salt. Det är inte så i verkligheten och de enda regler som man kritiserar är de som möjliggör för unga att stängas ute. Den dag krögare får sälja alkohol till unga kommer inte jag ha några synpunkter på vilka krögare välkomnar.

 5. Man kan tycka att åldersgränsen för alkohol borde gå någon annan stans, men lösningen på det är inte fler påtvingade åldersgränser, utan färre.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *