Objektivitetsnarkomani på sexområdet som slår fel!

Fördelen med att tala sanning är att man kan berätta det man vet. Om man ingenting vet kan man vara öppen med det. För den som ljuger är det svårare att övertyga personer eftersom att han eller hon måste dekonstruera sin historia med tiden när han eller hon får frågor och invändningar. Det är utan tvekan enklare att minnas vad man vet än de nödlögner man hittade på i sista sekund för att ens historia skulle hålla. En annan nackdel med att ljuga är att ens trovärdighet sätts ur spel när det uppenbaras att man talat osanning.

Personer som ska förse skolungdomar med droginformation kan räkna med att skolorna gärna vill avskräcka elever från att använda droger. Det kan bli en svår balansgång mellan saklig information och avskräckande information (som för all del kan vara saklig).

Ungdomar vet att den som en gång rökt cannabis en gång inte kommer att dela sprutor på Sergels torg inom loppet av några månader. Hela regeringen har rökt, för att uttrycka sig som Magnus Linton. Samma problem som en stor del av droginformationen som riktar sig till ungdomar har med överdrifter och bristande trovärdighet har informationen om risker i sexuella sammanhang. Jag tänker främst på risken att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar och risken att bli gravid.

Då man inte vill säga att någonting är säkert eller då man inte vet om någonting är säkert säger man att det är osäkert. Viljan att vara objektiv leder till bristande objektivitet. Informationen genomsyras  inte sällan av ”Ta det säkra före det osäkra” in i absurdum.

Jag har vid flera tillfällen läst att man kan bli gravid även om man aldrig har menstruerat och att det av den anledningen kan vara en god sak att skydda sig. När du är tretton år och aldrig har blodat ner dina underkläder kan du rent teoretiskt ha ägglossning utan att veta om det inför mensen som anländer om några veckor. Det är sant, det kan finnas en risk att du råkar ha ägglossning just då utan att veta om det, men vad fyller det för funktion att berätta det utan att samtidigt berätta att den risken är minimal?

När annars överdrivs risker så friskt? Du kan teoretiskt sätt bli påkörd när du sitter i en busskur om någon där och då skulle få för sig att köra in i busskuren av något skäl, men risken är minimal och ingen människa skulle komma undan med att varna för att det kan hända utan att framstå som tappad bakom en vagn. Vad gäller risker i sexuella sammanhang kan man komma undan med det mesta. En del vuxna hoppas till och med att överdrifterna kan avskräcka unga från att ha sex och vill man avskräcka personer från att göra någonting är ribban för vad man får säga mycket högre satt.

Det har sagts att det är en myt att kvinnor som har sex med kvinnor inte kan smitta varandra. Om det finns en överhängande risk att som kvinna smittas av en annan kvinna får någon gärna bevisa det för jag har inte hört talas om ett enda fall där kvinnor smittat varandra. Det har vidare sagts att kvinnor kan smitta kvinnor eftersom att de flesta kvinnor någon gång haft sex med en man, men det säger ingenting om risken att en sexuellt överförbar sjukdom överförs från en kvinna till en annan. Det framstår allvarligt talat som ett mycket dåligt försök att ge det sex kvinnor har med varandra en ”riktig sex”-status för att ”riktigt sex” minsann kan leda till otrevligheter.

Om du lyckas bevisa att några kvinnor har smittats vid sex med kvinnor av klamydia eller något annat kan det vara värt att poängtera att det rör sig om minimala risker. För vad som kan hända är inte särskilt intressant.

Personer som avvisar sexualundervisning om säkert sex med motiveringen att det inte existerar något säkert sex är ungefär lika inspirerande och trovärdiga som påven när har föreslår avhållsamhet som skydd mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Jag hoppas att personerna som avfärdar säkert sex avancerar och i framtiden missionerar om frånvaron av helt säkra begravningar, biobesök eller bärplockningsrundor.

Vad vill man säga med ”Det finns inget säkert sex”? Du får ge uttryck för den uppfattningen varje dag om du vill, men få personer kommer att vända sig till dig när de vill prata riskbedömning i framtiden. Riskrelativiseringen riskerar att ge negativa konsekvenser om vi nu ska prata risker och riskbeteenden. Mitt stora problem med riskrelativiseringen är att den gör det svårt för personer att skilja mellan riktiga risker och teoretiska risker när de alla omnämns som enbart risker. Det må vara syftet, men det gynnar knappast någon att inte gradera risker. Den som tycker att det är bra att inte gradera risker får gärna svara på varför det är så utomordentligt bra i just sexuella sammanhang när vi i andra sammanhang gärna värderar risker och pratar riskbedömning.

Det får mig att tänka på någonting jag läste på Feministing:

”Sometimes it’s easy to forget that sex-negativity—and the stigma around teen sexuality in particular—has real, direct effects on young people’s health. It’s not just about the pain of being slut-shamed, and the fear of being labeled “not normal,” and the many, many other ways our relationship to our sexuality is distorted by living in a culture that fears it. It also means that the teen birth rate in the U.S., even when at a record low, remains much higher than in Western Europe because we don’t do enough to encourage teen contraceptive use. It means that a 16-year-old faces disapproval and judgment when she makes the extremely responsible decision to get an effective, long-term form of birth control. And it means that some young people don’t feel like they can trust their doctors—people whose very job is to provide them with the information and tools needed to lead healthy lives in a confidential, non-judgmental way.”

Om man ses som ansvarslös för att man tagit en risk, vi kan ta klamydia som exempel, och om ansvarslösheten (som kanske egentligen inte är reell ansvarslöshet) stigmatiseras hårt av vuxna, leder det till att en del unga inte tar ansvar och vänder sig till Ungdomsmottagningen eller vården för att testa sig och bli behandlade. Det leder också till att man inte vågar prata om sitt eget sexliv om man hela tiden matas med att ingenting är riskfritt av personer som vägrar värdera risker, för vem vill öppna sitt hjärta för en sådan person?

Kring avbrutet samlag finns en hel del mytbildning. En del menar att avbrutna samlag förr eller senare leder till (oönskad) graviditet. Jag, som har erfarenhet av avbrutet samlag flera dagar i veckan under flera år, och som aldrig blivit gravid, kan inte ta de personer som säger att avbrutet samlag förr eller senare leder till graviditet på allvar. Det ska sägas att jag inte är den enda som har avbrutet samlag i stort sett dagligen.

När jag berättat att jag har stor erfarenhet av avbrutet samlag har en del kvinnor avrått mig från att ha det. De har påstått att de har blivit gravida av det, men jag har svårt att tro på det då mycket lite talar för att man kan bli gravid av försatser. Jag tror inte att de ljuger för mig, jag tänker snarare att de inte vet om att de blev ejakulerade i fittan den gången. Troligen låg de med någon som råkade ejakulera i dem (eller som i värsta fall gjorde det medvetet), men som inte ville/vågade berätta det efteråt. Det skulle åtminstone stämma väl överens med mina erfarenheter av för mig okända män. Eftersom att de inte känner mig tycker de inte alltid att de behöver bry sig om min hälsa eller mina önskemål om kondom. Det är väl det som kan få mig att förstå de personer som bara har sex med personer de känner, eftersom att en del är beroende av sociala band för att ens ha något samvete, men personligen vill jag kunna ligga med personer jag inte känner.

Personer som har sex med varandra flera gånger i veckan vill som regel inte använda kondom varje gång. Det vanliga är att kvinnan använder något hormonbaserat preventivmedel, det nästvanligaste (bedömer jag) är avbrutna samlag. De som tycker att sex inkluderar ejakulation i fittan och som för tillfället inte vill ha barn med varandra brukar av förståeliga skäl komma fram till att hormonbaserade preparat är att föredra.

När p-pillret kom för femtio år sedan gavs kvinnor att skydda sig mot oönskade graviditeter, men i dag får jag känslan att p-piller och andra hormonbaserade preventivmedel främst används av personer som menar att sex inkluderar sperma i fittan. Antingen vill de att sex ska inkludera fittsprut eller så kan de inte föreställa sig sex utan fittsprut. Jag vet inte hur många som sett ut som frågetecken när jag berättat att mitt underliv har badat i sperma färre än fem gånger under en femårsperiod.

För mig som vill ha sex varje dag, verkligen inte vill bli ejakulerad i fittan och avskyr tanken på att tillföra min kropp hormoner är avbrutet samlag ett av två möjliga alternativ. Det eller kondom varje dag.

När jag pratar om avbrutet samlag menar jag samlag utan sperma i fittan. Avbrutet samlag behöver inte inkludera orgasm. Det är inte avbrutet samlag om mannen inte avbryter och det är klart att avbrutna samlag kan vara olika säkra. Om mannen ligger överst och har sex tills han nästan kommer och drar ut två sekunder innan är risken ganska stor att han förr eller senare kommer att fela och råka ejakulera i fittan. Om mannen däremot drar ut fem minuter innan han som tidigast har en eventuell idé om att ejakulera är risken liten att kvinnan får någon sperma i sitt underliv.

Det kan vara värt att poängtera att en del personer försöker att bli gravida. Det framställs med jämna mellanrum som att det är en enkel sak att bli gravid, en del blir enkelt befruktade, men de som har försökt i månader kan vittna om en annan verklighet. På Apoteket.se kan man läsa ”Lättast att bli gravid är det vid tiden för ägglossning, mitt emellan två menstruationer. Cirka 20 kvinnor av 100 blir gravida efter ett oskyddat samlag vid den tidpunkten.”. Det är anmärkningsvärt att bara cirka en femtedel blir gravida, men det irriterar mig att ejakulationsnormen smugit in i texten, att man får det till att oskyddat samlag är detsamma som sex som avslutas med ejakulation i fittan.

En annan aspekt av riskhysterin är den personal på Ungdomsmottagningen och andra vuxna som föreslår att man bör komplettera kondom med p-piller eftersom att kondomer kan gå sönder. Har du stor erfarenhet av sex med kondom? Med många personer? Fundera över om du har en historia av spruckna kondomer. Om du inte har det kan du förslagsvis ta ett akut p-piller om det skulle hända att kondomen någon gång går sönder, ditt underliv plötsligt badar i sperma OCH du bedömer att risken är stor att du riskerar att bli gravid. Har du mens? Hade du mens i går? Bara för att man använder kondom behöver man inte bli ejakulerad i. Kanske föredrar du sperman någon annanstans?

Jag använder kondom för att jag vill minimera risken för sperma i mitt underliv, inte för att män ska ejakulera i kondomen. Jag föredrar nämligen om män ejakulerar någon annanstans. Det finns män som klarar av att ha sex utan att ejakulera i vare sig fittor och kondomer som är i fittor, men så många kvinnor utgår från hur deras partner eller hur män de legat med tidigare har fungerat, och så många män utgår från sin egen önskan om orgasm och sina egna färdigheter. Bara för att mannen ejakulerar i dig innebär inte det att han inte kunde hålla sig.

Avbrutet samlag som genomförs korrekt och avbrutet samlag med personer som inte är medvetna om vad de håller på med och inte känner till sina begränsningar är två olika saker. Det svåra är att veta vilka män som man kan ha avbrutet samlag med och det tycker jag att man kan berätta i stället för att förmedla att det är högst olämpligt för alla punkt, vilket många kommer att tvivla på.

För mig är det givet att konstatera att alla män inte lämpar sig att ha avbrutna samlag med (även om en del av dem kanske kan lära sig om de vill), men många drar sig för att säga det eftersom att de inte vill stigmatisera de som inte lämpar sig att ha det med. Tänk om vi skulle ha samma förhållningssätt till vad män/kvinnor klarar av att göra saker på gymmet eller i elljusspåret. För att ingen ska känna sig underlägsen säger man att ingen borde ha avbrutet samlag någonsin. Det finns till och med personer som varnar för avbrutet samlag under mensen eftersom att vid felaktigt avbrutet samlag (i händelse av att sperma hamnar i kvinnans underliv) så kan spermierna överleva i fittan i flera dygn.

En bra grundregel är att inte lita på någon som säger att han kan ha sex utan att ejakulera i fittor för att han säger att han kan det. Detsamma gäller personer du knappt känner som säger att de inte har klamydia. En del tror inte att de har det och en del av dem gör mer eller mindre vad som helst för att få ha sex utan kondom. En annan bra grundregel är att ligga med personen med kondom flera gånger för att se om han har den kontroll han påstår att han har. Kan han inte ha kondomsex med dig utan att ejakulera i kondomen är det en varningssignal. Om det skulle visa sig att han inte klarar av att hålla sig i mer än fem minuter eller vill ha sex i mer än fem minuter kanske det inte är värt att ha avbrutet samlag med just honom?

På baksidan av förpackningen till akut p-pillret Norlevo kan man läsa ”Norlevo är ett akut p-piller som ska användas när man haft oskyddat samlag och inte önskar att bli gravid.”. Om jag skulle ta ett akut p-piller varje gång jag haft oskyddat (avbrutet) samlag skulle det bli dyrt och min kropp skulle nog inte må bra av alla hormoner. Av någon anledning tycker Norlevo att det räcker att skriva ”oskyddat samlag” istället för ”fullbordat samlag” (som är en riktigt dålig term). Ingenting om riskbedömning, det illustrerar ganska väl hur man förhåller sig till risker i sexuella sammanhang. Köp ett piller för omkring 150 kronor, även om du inte behöver det, för det skadar aldrig att vara på den säkra sidan.

8 reaktioner på ”Objektivitetsnarkomani på sexområdet som slår fel!”

 1. När det gäller kvinnor som har sex med kvinnor så beror det väl helt på vad de gör, att ha sex med händerna är väl ganska riskfritt om man har rena händer och nedklippta naglar , men ganska många sjukdomar kan väl som jag förstå det smittas genom oralsex oavsett könet på de som har sex.

 2. Det här är något jag haft i huvudet ett tag utan att formulera det. Normen för vad sex "är"/"ska vara" och de normativa ord som används för att beskriva det (därav alla citattecken). Men det stämmer inte in på mig, och äntligen börjar jag förstå att det kanske gäller för fler än mig. Jag klarar sällan av att ha penetrerande samlag överhuvudtaget (eksem, ev. tidigare vestibulit, svamp etc), men när jag väl gör det är "avbrutet" det ända tänkbara. Kondomer skapar för stor friktion och p-piller är antagligen en del av bakgrunden till problemet och alltså inte heller något alternativ. Oftast har jag någon form av outercourse, vilket definitivt är en underskattad form av sex.

  Det där med riskbedömning/säker sex/oskyddat sex har du ju alldeles rätt i, och jag märker själv hur fast jag är i de där riskpåståendena, så att jag blir nervös när min mens är försenad, trots att jag vet att jag inte blivit ejakulerad i.

 3. Denna text ger en bra fingervisning:

  http://www.rfsl.se/?p=4257&aid=11572

  Framförallt sprids saker som inte smittskyddslagen reglerar (hpv-virus, kondylom, herpes och bakteriell vaginos) enligt den.

  Det är just ordet "kan" utan hur stor risken är som jag är lite allergisk emot. Vad som kan hända är inte vad man behöver få information om.

  Det är också viktigt att vara realisitik, oavsett hur bra någon sexualupplysare påstår att oralsex med kondom eller slicklapp är så kommer inte folk (utifrån vad vi vet i dag) går över till skyddat oralsex. Har hört att en del prostituerade använder kondom när de ger oralsex, men bland vanligt folk har det knappast slagit. Av förklarliga skäl om du frågar mig 🙂

 4. Lotta:

  Icke-penetrativt sex är helt klart underskattat. Jag såg behovet av sådant under min långa svampperiod, men jag klarade inte av att "ställa om" mig.

  Tråkigt att p-piller kan orsaka vestibulit utöver andra otrevliga bieffekter. Jag kan inte låta bli att undra om vestibulit till stor del är en konsekvens av folks ändrade oralsexvanor, förr var det norm att kvinnan blev slickad innan och under sexet (det var väl mer "riktigt" sex då), men i dag slickar en del inte alls och andra gör det riktigt hastigt, men även den som "tar emot", kvinnan, är mer inne på att kuken snabbt ska in numer av vad jag har hört. Lär ju påverka våtheten, förmågan att slappna av och det mentala i övrigt tänker jag…

  Jag brukar försöka tänka att det normala är att mensen inte dyker upp vid ett specifikt tillfälle. Jag får oftast mens med 24-28 dagars mellanrum, men ibland har det blivit 29 dagar och det är fortfarande inom vad som är normalt. Vet inte vad det beror på, men jag nöjer mig med att konstatera att det är normalt och ej tecken på att någonting är fel.

 5. När det gäller tjejsex så beror det nog mycket på vad man gör och hur. Det jag har lärt mig via RFSL och andra relativt trovärdiga källor är att tex klamydia kan smitta om man flyttar händer mellan könen (alltså har samma fingrar längre upp i bådas slidor) eller om man exempelvis delar dildo. Jag tror att en faktor som gör att den låga smittrisken vid tjejsex ökar är att det inte finns något bra sätt att skydda sig (förutom att ha koll på vilka man har sex med, testa sig etc). Flator använder helt enkelt inte skydd medan heteros och bögar ändå gör det ganska ofta vid tillfälliga sexuella kontakter. Slicklappen är ju bara ett stort skämt. Aldrig någonsin i mitt liv har jag gett någon tjej oralsex utan att samtidigt haft gnugg/gnidsex eller på något annat sätt delat kroppvätskor. Alltså är slicklappen i princip helt meningslös enligt min mening.

 6. Det är bra att de som testat slicklapp (eller sönderklippt kondom) är öppna med sin kritik mot slicklappen för förr var det ungefär ”Yey, det finns ett skydd för kvinnor som har sex med kvinnor, det bara måste vi prata om så att vi kan få lite flatpoäng”, men man tänkte inte så mycket på dess funktion. ”Som att slicka på ett frimärke” tycker jag var en bra beskrivning av slicklappen. Låter onekligen som begränsat handlingsutrymme.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *