Könsneutralt gör dig inte könsneutral

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter säger antifeministerna, men när Socialdemokrater lägger ett förslag om att införa könsneutrala toaletter på offentliga platser är retoriken om lika möjligheter oavsett kön som bortblåst. Förslaget har ingenting med jämställdhet att göra, svarar de. Om ni hade menat allvar med att ingen ska begränsas på grund av sitt kön och insett att könet inte spelar roll när vi stänger toalettdörren om oss, hade ni nog också förstått att det har med jämställdhet att göra. Frågan kanske inte engagerar just dig, men det är sannerligen en jämställdhetsreform. I de fall då kön inte spelar någon roll ska inte staten påstå någonting annat.

Jag har argumenterat för könsneutrala omklädningsrum. En del bemöter det med att tala om för mig att kvinnor och män är olika och ser olika ut. Jag vill givetvis inte se könsneutrala omklädningsrum för att jag tror att män och kvinnor är likadana. Jag vill se sådana för att kön inte är relevant när vi byter om eller duschar efter ett träningspass.

Uppdelningen mellan könen har negativa effekter på samhället och på kvinnor och män. Om vi kunde sluta upp med att befästa könets betydelse i olika sammanhang där kön är irrelevant skulle det nog förenkla för individer att göra fria val. Könsneutralt (och bara bröst) har fungerat förr. Män är inte en homogen grupp, menar ni allvar med att endast de som är likadana ska byta om med varandra har vi alldeles för få omklädningsrum i detta avlånga land.

Om du är en man som vill fortsätta att vara en sådan kan jag lugna dig. Du blir inte könsneutral när du kliver in i ett omklädningsrum där alla är välkomna. Du får heller inte stor kuk om merparten av männen på stället råkar ha det. Kvinnor och män är olika i vissa avseenden och om ni tycker att det är ett viktigt budskap att sprida är det väl alldeles strålande om feministerna som inte förstått det får se att biologin gjort sitt svart på vitt i de inkluderande omklädningsrummen?

Antifeministerna glömde också den viktiga principen om lika möjligheter när det feministiska nätverket Bara Bröst propagerade för kvinnors rätt att bada utan överdel. Det hade ingenting med jämställdhet att göra, invände de. Kvinnor och män är faktiskt olika kunde man läsa på en rad ställen, men kvinnor blir inte män av att deras olikheter blir mer tydliga.