Samtyckeskrav kräver inte omvänd bevisbörda

Om inte mannen kan visa att kvinnan ville ha sex ska han kunna åtalas för våldtäkt. Detta vill Eva och Christian Diesen enligt en artikel i Svenska Dagbladet. ”Som lagen är utformad nu är kvinnor sexuellt tillgängliga tills de säger nej eller gör motstånd. Om lagen i stället bygger på samtyckesrekvisit så krävs inga bevis på våld eller hot. Då krävs att mannen visar att han har gjort något för att vara säker på att hon ville.”

Min första tanke är att förslaget är orättssäkert för att komma från en jurist och en professor i straffrätt och jag utesluter inte att citaten tagits ur sitt sammanhang och är väl medveten om att Eva och Christian Diesen kan ha en poäng som inte framgår av artikeln och jag vill därför förtydliga att detta inlägg endast bemöter det som framkommer av den korta och inte alls genomgående artikeln.

Hur visar man att någon ville ha sex? Kan jag vara säker på att jag kan visa att de jag har sex med vill ha sex med mig? Hur visar jag att jag har gjort det som kan krävas av mig för att veta att en person vill ha sex med mig och dessutom fått ett samtycke?

Jag håller med Eva Diesen om att det är bedrövligt att vi har en våldtäktslagstiftning som gör oss till sexuellt tillgängliga personer som man får ha sex med tills vi uttryckligen sagt nej och det är den argumentationen jag brukar använda mig av om någon vill att våldtäktsdebatten ska ha principen ”ett nej är ett nej” som utgångspunkt. Även om jag håller med henne om den punkten håller jag inte med om att det är lagstiftningen som måste ändras på det sätt hon föreslår.

Inte heller vill jag tumma på rättssäkerheten: Artikeln i SvD inleds med formuleringen ”Våldtäktsanmälningarna ökar för varje år, men det gör inte åtalen”. Jag är alldeles övertygad om att åtalen skulle öka om vi sänkte beviskraven till den låga nivå som Eva och Christian Diesen föreslår enligt artikeln, men inte om att rättssäkerheten eller förståelsen för våldtäkt skulle öka.

Det är min bestämda uppfattning att det är våldtäkt om samtycke saknas och att ett samtyckeskrav bör bäddas in i våldtäktslagstiftningen, men det är någonting helt annat att kräva av mig att jag ska kunna visa att någon ville ha sex med mig. Det är inte ett samtyckeskrav, det är omvänd bevisbörda.

Vad händer om vi använder oss av denna tillgänglighetslogik i andra sammanhang? Ska det vara grönt att misshandla en person som inte ber gärningsmannen sluta? Av någon anledning gäller det andra regler när det handlar om sex och det är dessa regler som ett samtyckeskrav skulle förändra. Ett samtyckeskrav gör kvinnan till en aktiv person som båda kan säga ja och nej.

RFSU-kongress i Malmö 8-10 maj

Det är fredag, men inte vilken fredag eller helg som helst. Under helgen håller RFSU kongress i Malmö och alla medlemmar är välkomna att delta. Om du är medlem men inte planerat för att dyka upp bör du tänka om två gånger och genast söka dig till Östergatan 7b.

Kongressen är det högst beslutande organet inom organisationen. Jag kommer vara här i egenskap av engagerad medlem och åskådare, till många av mina bloggläsares stora sorg. Tanken var att skriva till RFSU och berätta om mig själv för att kunna bli vald till ombud som direktansluten medlem, men när jag väl tänkte sätta mig ner och skriva en presentation om mig själv hade datumet för när intresseanmälan senast skulle vara gjord redan varit. Det kommer fler chanser.

Det här blir tredje året för mig och jag kan övertyga dig om att det är intressant, inspirerande och lärorikt att närvara även för den som inte har något mandat. Ni som inte kan närvara under kongressen kan följa den via den här kongressbloggen. Min idé är att blogga under kongressen gång så jag hoppas att jag lyckas hitta någon trådlös uppkoppling.